Версія для друку

Мовні оболонки

Багатомовність – одна з визначальних нових рис МД 3. Багатомовність реалізована у вигляді мовних оболонок (language skins). Це текстові документи в форматі ini-файлів. Деякі з оболонок включено безпосередньо в тіло програми; додаткові мовні оболонки можна підключати в процесі роботи.

Як МД визначає, яку мовну оболонку використовувати

1. По умовчанню задана українська мовна оболонка.

Як змінити умовчання?

2. Треба задати передвизначену або додаткову мовну оболонку командами меню Вид|Мови і зберегти сеанс. При наступному запуску МД прочитає значення із сеансу і активує відповідну оболонку.

3. Можна задати ресурс з іменем LANGSKIN, скомпонований з exe-файлом. Значенням ресурсу є текстовий файл додаткової мовної оболонки. Цей спосіб перекриває значення із сеансу. Цей спосіб потребує перекомпоновки exe-файла і призначений для генерації exe-файлів для спеціальних проектів.

4. Можна задати параметр LANG в командному рядку. або в командному файлі. При цьому значення, збережене в сеансі або задане в ресурсі, буде перекрите значенням із командного рядка. Цей спосіб має найвищий пріорітет.

Як написати додаткову мовну оболонку

Додаткова мовна оболонка – це текстовий файл у форматі звичайного ini-файлу. Уважайте, що текст має бути в ASCII кодуванні, Unicode не приймається.

1. Виберіть одну з передвстановлених мовних оболонок, яка найбільш надається в якості заготовки.

2. Збережіть цю оболонку у файлі командою Вид|Мови|Зберегти…

3. Цей файл складається з розділів :

[General] – загальні строки

[Captions] – підписи елементів управління

[Hints] – спливаючі підказки елементів управління

[Messages] – строки повідомлень

4. Метасимволи в значеннях параметрів :

%s – підстановка строки

%d – підстановка цілого числа

%u – підстановка позитивного цілого числа

%8.8x – підстановка шістнадцяткового значення

Ці метасимволи не слід змінювати, бо МД розраховує їх зустріти. Наприклад :

Database=База даних %s

Параметр задає короткий опис БД. Замість метасимволу %s МД підставить строку (ім’я файлу, наприклад). Якщо метасимвол виключити, строка підстановки буде відкинута.

^p – метасимвол нового рядка. (p – латинське, від слова paragraph). Значення параметрів повинно записуватись одним рядком, хоч яким довгим би він не був. Якщо ви хочете, щоб МД розбило текст на рядки, треба вставляти ці метасимволи. Уважайте, що в ряді випадків МД може використати тільки перший з рядків (наприклад, в іменах пунктів меню).

| (вертикальна риска) – для розділу Hints розділяє коротку і поширену підказку. Коротка підказка спливає у віконці біля відповідного елемента; натомість поширену підказку МД показує у рядку стану вікна.

Наприклад :

NewDatabaseDiv.FSNew=Ім’я файлу|Введіть ім’я з клавіатури або натисніть Alt-курсор вниз для виклику діалогу

Тут "Ім’я файлу" є короткою підказкою, а решта (після |) – поширеною.

Уважайте, що | – не так метасимвол, як елемент синтаксису підказки; в інших розділах оболонки | спеціального значення не має.

<параметр>=%%<параметр> – внутрішнє посилання. Воно означає, що параметр зліва повинен мати таке саме значення, як параметр справа.

Наприклад :

NewDatabaseDiv.FSTemplate=%%NewDatabaseDiv.FSNew

– визначає, що підказка для поля "Шаблон бази даних" повинна мати те саме значення, що і підказка для поля "Нова база даних".

Уважайте, що посилання діє тільки в межах одного розділу.

5. Генералізовані елементи вживаються для діалогів і дивів

Взагалі такі описи мають вигляд

<Ім’я вікна>.<Ім’я елементу>=<Значення>

Наприклад

MDOptionsDlg.CBAutoSaveDsk=Автоматичне збереження сеансу

задає підпис вимикача збереження сеансу для діалогу "Установки".

Спільні елементи діалогів можуть мати індивідуальні підписи або генералізовані підписи.

Наприклад, якщо задати

MDOptionsDlg.BtnOK=<Значення>

то кнопка "Гаразд" в цьому діалозі буде мати індивідуальний підпис. Якщо цього параметру не задавати, буде використано генералізований підпис

BtnOK=Гаразд

(без префіксу, тобто діє для всіх вікон, де є кнопка OK і не задано індивідуального підпису).

6. Установка нової оболонки

Виконайте команду Вид|Мови|Інша… і вкажіть файл нової оболонки.

Нова оболонка одразу застосовується.

7. Перевірка мовної оболонки

7.1. Активуйте "Безпечний режим" (діалог Файл|Настройки|Установки|Загальні|Безпечний режим).

7.2. Установіть нову оболонку.

7.3. Відкрийте журнал помилок командою Інструменти|Звіти|Журнал.

Прочитайте список помилок. Уважайте, що помилка мовної оболонки для певного елемента не проявиться, допіру ви не активуєте цей елемент. Простою мовою, щоб перевірити діалоги, диви та допоміжні вікна, їх треба повідкривати (при цьому відвідання сторінок дива чи діалогу не потрібно, як не потрібно робити ніяких установок – досить просто відкрити та закрити відповідне вікно).

Уважайте, що журнал помилок заповнюється по мірі виявлення помилок, записи в ньому не сортуються, дублікати не виключаються. Якщо ви двічі відкривали той самий діалог, пов’язані з ним помилки будуть записані також двічі.

Уважайте, що журнал помилок очищається після установки нової мовної оболонки.

Уважайте, що незалежно від відкриття вікна журналу помилок цей журнал буде додано в кінець файлу ErrorLog.txt у тому ж каталозі, де знаходиться файл MyslDrv.exe – ви можете там побачити список помилок.

7.4. Читання журналу помилок.

Записи журналу помилок мовної оболонки мають вигляд

LangAdmin : <текст1> : <текст2>

LangAdmin – показує, що помилку виявив Адміністратор мов (є ще інші підсистеми, які роблять записи в журналі).

Текст1 характеризує тип помилки; Текст2 ідентифікує помилковий елемент.

Типи помилок :

Key duplication – подвоєння ключа; Текст2 містить ім’я параметру, яке подвоюється.

Ident unknown – невідомий числовий ключ. Тобто МД вимагає тексту повідомлення, асоційованого з числом Текст2, а його в оболонці немає. Тільки для розділу [Messages]. Типова причина – в процесі росту МД додано нові повідомлення, для яких нема відповідників у файлі оболонки.

NumID unrecognized – числовий ключ не розпізнано. Тільки для розділу [Messages]. Єдина можлива причина – серед цифр ключа є нецифрові символи.

Name unknown – Невідоме ім’я. Тобто МД вимагає значення, асоційованого з іменем параметру Текст2, а його в оболонці немає. Типова причина – в процесі росту МД додано нові елементи управління, для яких нема відповідників у файлі оболонки.

Розібравши помилки, внесіть виправлення і знову активуйте оболонку.

Empty value – порожнє значення, тобто після імені параметра і = нема нічого, або воно не сприймається. МД підставляє замість нього постійне значення <empty value>.

7.5. Приклад.

Версія : 3.0.0.18

Приклад української мовної оболонки.

Уважайте – приклад поруч з формалізованими рядками (такими, які мають бути в ini-файлі) містить неформальні коментарі.

Тому цей приклад не можна використовувати в якості оболонки для практичного вжитку.

Для практики експортуйте "чистий" ini-файл командою Вид|Мови|Зберегти… і модифікуйте його відповідно до порад із цього файлу.

Починаємо, як годиться, з Генерала…

[General]

Database=База даних %s

Вживається скрізь, де треба підписати поточну базу даних – у звітах, наприклад.

Далі все, що починається з Div, відноситься до дивів; все, що починається з Dlg, відноситься до діалогових вікон.

Заголовки дивів (DivTitleХХ) :

DivTitleNewDB=Див створення нової бази даних

Наступні три вживаються скрізь, де в діалогах є відповідні елементи (відкрити файл, зберегти файл і т.д.)

DlgDirectory=Каталог:

DlgFileName=Ім’я файлу:

DlgFileType=Тип файлу:

Описуємо діалог вибору шрифта:

DlgFontColor=Колір:

DlgFontEffects=Ефекти:

DlgFontFace=Гарнітура:

DlgFontSample=Зразок

DlgFontSet=Символи:

DlgFontSize=Розмір:

DlgFontStrikeout=Перекреслення

DlgFontStyle=Стиль:

DlgFontUnderline=Підкреслення

Заголовки діалогових вікон

DlgTitleColorText=Колір тексту

DlgTitleConfirm=Підтвердження

DlgTitleError=Помилка

DlgTitleFontData=Шрифт елементів даних

DlgTitleFontIntf=Шрифт елементів управління

DlgTitleInfo=Інформація

DlgTitleInsertFile=Вставити текст із файлу

DlgTitleKeyFile=Вказати ключовий файл

DlgTitleOpenDB=Відкрити базу даних

DlgTitleOpenIni=Завантажити параметри

DlgTitleOpenLang=Завантажити установки мови

DlgTitlePassword=Введення пароля

DlgTitlePassword2=Підтвердження пароля

DlgTitleSaveDB=Зберегти базу даних

DlgTitleSaveFile=Зберегти текст у файлі

DlgTitleSaveIni=Зберегти параметри

DlgTitleSaveLang=Зберегти установки мови

DlgTitleSelIcon=Вказати піктограму

DlgTitleSelect=Вибір

DlgTitleWarning=Попередження

Фільтри для імен файлів, вживаються в діалогах вибору файлів

FilterAccess=БД MS Access (*.mdb)|*.mdb

FilterAllFiles=Всі файли (*.*)|*.*

FilterHTML=HTML документи (*.html, *.htm)|*.html;*.htm

FilterICO=Файли піктограм (*.ico)|*.ico

FilterIni=Файли конфігурації (*.ini)|*.ini

FilterKey=Ключові файли Мисленого древа (*.key)|*.key

FilterMD=БД Мисленого древа (*.mys)|*.mys

FilterRTF=Збагачені тексти (*.rtf)|*.rtf

FilterText=Текстові файли (*.txt)|*.txt

FilterWord=Документи MS Word (*.doc)|*.doc

Наступний рядок вживається в діалозі призначення клавішних скорочень

HKForbidden=комбінація клавіш заборонена

Оцей важливий рядок вказує файл контекстної допомоги для поточної мовної оболонки. Можна задати відносний шлях, який вираховується від позиції exe-файлу.

HelpFile=MyslDrv.hlp

Наступні два рядки використовуються у звіті про цілісність бази даних. Параметр IntegrityList має дооовге знааачення, але він має записуватись ооодним рядком, символи переводу рядка недопустимі ! Значенням параметру є список строк. Кожна строка береться у лапки і відділяється комою; пробіли між лапками і комами не допускаються. Оце є загальні правила запису параметрів-списків.

Integrity=Стан цілісності

IntegrityList="Помилковий розмір файлу","Помилка у системі управління простором","Помилка у системі управління сегментами","Помилка читання/запису файлу","Помилка цілісності даних","Помилка структури дерева","Помилка об’єктів","Помилка атрибутів"

Міжнародне ім’я мовної оболонки. Бажано використовувати англійський літери (якщо їх не вистачає – допускаються також американські).

InternationalLangName=ukrainian

Оці рядки вживаються в системі управління ключовим доступом до баз даних. Докладніше про них будемо говорити тоді, коли ця система буде опрацьована.

KeyActive=дійсний

KeyActiveUntil=до

KeyCorrupted=пошкоджений

KeyDisabled=неактивний

KeyEnabled=активний

KeyExpired=термін дії скінчився

KeyExpiredNone=без обмеження терміну

KeyRights=Права:

KeyRightsAdmin=адміністратора

KeyRightsDefault=по умовчанню

KeyRightsList="редагування","переіменування","джерела експорту ","цілі експорту","джерела імпорту","цілі імпорту","джерела синхронізації","цілі синхронізації","шифрування","дешифрування","зміни пароля","збереження копії","реплікації","стискання","відновлення","друку","безпечного режиму"

KeyStatus=Стан:

Ім’я мовної оболонки (мовою самої оболонки)

LangName=українська

MetaLNХХ – Логічні імена метаоб’єктів. Метаоб’єкти – це серцевина двигуна МД, тому про них будемо говорити окремо. А зараз досить знати, що імена-для-користувача для них визначаються в мовній оболонці.

MetaLNDetails=Деталі

MetaLNDictionaries=Словники

MetaLNFields=Поля

MetaLNImage=Зображення

MetaLNIndices=Індекси

MetaLNLogName=Логічне ім’я

MetaLNMainTree=Головне дерево

MetaLNMeta=Метаінформація

MetaLNNodeType=Тип вершини

MetaLNPages=Сторінки

MetaLNPersistentDataSets=Постійні набори даних

MetaLNPresentations=Діафільми

MetaLNQueries=Запити

MetaLNRecycled=Звалище

MetaLNTemplates=Шаблони

MetaLNText=Текст

MetaLNTplDefault=За умовчанням

MetaLNTypeGroup=Групування

MetaLNTypes=Типи вершин

MetaLNUser=Дані користувача

MetaLNViews=Види

Імена режимів роботи МД:

Mode=Режим:

ModeEdit=редагування

ModeView=перегляд

Оце попередження, що операція не може бути виконана з файлом, поміченим "Тільки для читання" (наприклад, відкрити БД в режимі редагування)

MsgMayBeReadOnly=(можливо, встановлено атрибут "тільки для читання")

Оцей текст вживається, коли чогось немає. Ламані дужки мають підкреслити, що слово немає – це не значення, а його відсутність. Як буде час, подумайте про різницю між безіменною баштою і баштою, котра зветься "безіменна".

NoneText=<немає>

Текст для процесу аналізу пароля

PassAnalysis=Аналіз пароля: %d спроба

Оці строки використовуються при форматуванні звіту про роботу програми (меню Допомога|Статистика…

StatFails=Аварійних запусків:

StatFirstRun=Перший запуск:

StatHours=годин

StatLastSucc=Останній успішний запуск:

StatMinutes=хв.

StatSuccesses=Успішних запусків:

StatTotalTime=Повний час роботи:

Оці строки використовуються для опису елементів заголовку вікна (Файл|Настройки|Установки|Заголовок|Елементи заголовку)

TitleArchitName=Ім’я архітектури

TitleFileName=Ім’я файлу

TitleFilePath=Шлях файлу

TitleMain=Мислене древо

Оце помилкова помилка, для якої не знайдено ніякого опису

UnknownError=Невідома помилка

Опис версії програми

Version=Версія

Наступні строки визначають заголовки спеціальних вікон

WinErrorLangLog=Журнал помилок

WinWinList=Список вікон

В наступному розділі описуються підписи елементів управління

[Captions]

Actions (дослівно "дії") – це невидимі об’єкти, які відповідають за виконання команд меню, клацань мишкою по кнопках, натискання клавішних скорочень. З точки зору мовної оболонки, вони мають два елементи для настройки : підпис і підказку. Підписи описуються в розділі [Captions], підказки – в розділі [Hints]. Економія від Actions полягає в тому, що ці підписи, а надто підказки, описуються один раз, а використовуються багато разів – у всіх елементах управління, які пов’язані з відповідними Actions.

Отже, ActХХХ – це параметр, який відноситься до Action.

Actions для зручності розділено на групи, які загалом відповідають групам меню МД.

Далі дії редагування :

ActEditCopy=Копіювати

ActEditCut=Вирізати

ActEditFromFile=Вставити з файлу…

ActEditInsCurrDate=Вставити поточну дату

ActEditNil=Порожнє значення

ActEditPaste=Вставити

ActEditSelectAll=Виділити все

ActEditToFile=Зберегти у файлі…

ActEditUndo=Відміна

Дії з файлами :

ActFileClose=Закрити БД

ActFileExit=Вихід

ActFileExport=Експорт…

ActFileNew=Нова БД…

ActFileOpen=Відкрити…

ActFileSaveAs=Зберегти як…

Дії з допомогою :

ActHelpAbout=Про програму…

ActHelpKeyboard=Клавішні скорочення

ActHelpOpen=Зміст

ActHelpStatistics=Статистика…

ActHelpWeb=Мислене древо у Вебі

Дії з мовними оболонками :

ActLangCustom=Інша…

ActLangEng=Англійська

ActLangRus=Російська

ActLangSave=Зберегти…

ActLangUkr=Українська

ActLangViewLog=Журнал

Дії з настройками :

ActOptGeneral=Установки…

ActOptHotKeys=Клавішні скорочення…

ActOptLoadDsk=Відкрити сеанс

ActOptSaveDsk=Зберегти сеанс

Дії з паролями і захистом :

ActSecChangePass=Змінити пароль…

ActSecDecrypt=Розшифрувати БД…

ActSecEncrypt=Зашифрувати БД…

ActSecKeyMan=Управління ключами…

Дії з видом вікон :

ActViewFontData=Шрифт даних…

ActViewFontInterface=Шрифт управління…

Дії управління вікнами :

ActWinCascade=Каскад

ActWinCloseExtra=Закрити зайві

ActWinList=Список вікон

ActWinNew=Нове вікно

ActWinNext=Наступне вікно

ActWinPrev=Попереднє вікно

Далі йдуть генералізовані елементи – підписи для командних кнопок.

BtnCancel=Відміна

BtnCheckRun=Перевірити параметри і виконати

BtnClose=Закрити

BtnHelp=Допомога

BtnLoadParams=Завантажити параметри із файлу…

BtnNext=Далі

BtnOK=Гаразд

BtnPause=Пауза (Space)

BtnPrev=Назад

BtnReset=Відновити умовчання

BtnResume=Продовжити (Space)

BtnSaveParams=Зберегти параметри у файлі…

BtnStop=Стоп (Esc)

Далі йдуть тексти міток (Labels). Значення xx не використовуються, але відповідні строки з певних загадкових причин мають бути присутні:

LabelInfo=xx

LabelMsg=xx

LabelProgress=Хід виконання:

LabelWWW=xx

Діалог "Клавішні скорочення" :

MDHotKeysDlg.LabelCommands=Призначене:

Діалог "Установки" :

MDOptionsDlg.CBAutoSaveDsk=Автоматичне збереження сеансу

MDOptionsDlg.CBFloatHint=Плаваюча підказка

MDOptionsDlg.CBSafeMode=Безпечний режим

MDOptionsDlg.EdTitleSeparator=Роздільник заголовку:

MDOptionsDlg.LabelTitleItems=Елементи заголовку:

MDOptionsDlg.MDInfoPanel=Інфо

MDOptionsDlg.MDPanelGeneral=Загальні

MDOptionsDlg.MDPanelInspector=Інспектор

MDOptionsDlg.MDPanelTitle=Заголовок

Діалог "Введення пароля"

MDPasswordDlg.EditPassword=Пароль

Оце підписи для елементів меню, котрі не пов’язані з діями, а є тільки елементами групування :

MnEdit=Редагування

MnFile=Файл

MnHelp=Допомога

MnLanguage=Мови

MnOptions=Настройки

MnSecurity=Безпека

MnTools=Інструменти

MnView=Вид

MnWindow=Вікна

Елементи дива нової бази даних :

NewDatabaseDiv.BtnAddIcon=Додати…

NewDatabaseDiv.BtnDelIcon=Видалити

NewDatabaseDiv.BtnResetIcon=Відновити

NewDatabaseDiv.EdName=Назва нової бази даних:

NewDatabaseDiv.EdReplicaDescr=Власник / призначення репліки:

NewDatabaseDiv.EdReplicaSize=Об’єм репліки:

NewDatabaseDiv.EdReplicaStart=Початковий ІД:

NewDatabaseDiv.LabelComment0=Використовуйте шаблон, якщо ви хочете скористатись метаінформацією з однієї з існуючих баз даних.^p^pСтворюйте репліку, якщо ви плануєте синхронізувати екземпляри баз даних.^p^pНЕ використовуйте шаблон, якщо ви хочете створити повністю нову базу даних, яка не використовує ніякої раніше створеної метаінформації.

NewDatabaseDiv.LabelIcon=Піктограма нової бази даних:

NewDatabaseDiv.LabelTemplate=Шаблон для нової бази даних:

NewDatabaseDiv.LabelTitle0=Ступінь новизни бази даних

NewDatabaseDiv.LabelTitleFin=Файл нової бази даних:

NewDatabaseDiv.LabelTitleReplica=Опис репліки

NewDatabaseDiv.RGReplicaParams=Параметри репліки

NewDatabaseDiv.RGReplicaParamsItems="Визначаються автоматично (рекомендується)","Призначаються вручну"

NewDatabaseDiv.RGUseTemplate=Ступінь новизни

NewDatabaseDiv.RGUseTemplateItems="Нова база даних","Нова база даних на основі шаблону","Репліка бази даних"

Різні підписи :

RBStayOnTop=Плаває зверху

StatusBar=Відмічено вершин

[Hints]

Підказки для Actions :

ActEditCopy=Копіювати інформацію в буфер обміну

ActEditCut=Вирізати виділений фрагмент в буфер обміну

ActEditFromFile=Вставити елемент даних із зовнішнього файлу

ActEditInsCurrDate=Вставити поточну дату у позиції курсора

ActEditNil=Зробити значення елемента управління порожнім

ActEditPaste=Вставити елемент даних з буферу обміну

ActEditSelectAll=Виділити всю інформацію в елементі управління

ActEditToFile=Зберегти інформацію у зовнішньому файлі

ActEditUndo=Відмінити останню операцію редагування

ActFileClose=Закрити поточну БД

ActFileExit=Закінчити роботу з програмою

ActFileExport=Експортувати вершини в інші програми

ActFileNew=Створити нову базу даних

ActFileOpen=Відкрити існуючу базу даних

ActFileSaveAs=Зберегти копію БД у новому файлі

ActHelpAbout=Інформація про програму

ActHelpKeyboard=Відкрити файл допомоги на сторінці клавішних скорочень

ActHelpOpen=Відкрити файл допомоги

ActHelpStatistics=Статистичні дані про роботу програми

ActHelpWeb=Відвідати сайт "Мисленого древа" http://myslenedrevo.com.ua

ActLangCustom=Встановити іншу мову для елементів управління програми

ActLangEng=Встановити англійську мову для елементів управління програми

ActLangRus=Встановити російську мову для елементів управління програми

ActLangSave=Зберегти поточні установки мови у файлі

ActLangUkr=Встановити українську мову для елементів управління програми

ActLangViewLog=Вивести журнал помилок

ActOptGeneral=Діалог установки режимів програми

ActOptHotKeys=Діалог визначення клавішних скорочень

ActOptLoadDsk=Завантажити інфо про установки програми

ActOptSaveDsk=Зберегти інфо про поточні установки програми

ActSecChangePass=Змінити пароль зашифрованої бази даних

ActSecDecrypt=Розшифрувати поточну базу даних

ActSecEncrypt=Зашифрувати поточну базу даних

ActSecKeyMan=Діалог управління ключами активації

ActViewFontData=Діалог установки шрифту для елементів даних

ActViewFontInterface=Діалог установки шрифту для елементів управління програми

ActWinCascade=Розмістити всі вікна каскадом

ActWinCloseExtra=Закрити усі вікна окрім активного

ActWinList=Відкрити вікно списку вікон програми

ActWinNew=Створити нове вікно

ActWinNext=Переключитись на наступне видиме вікно

ActWinPrev=Переключитись на попереднє видиме вікно

Загадкова строка, значення не використовується:

FNEdit=xx

Підказки для діалогу клавішних скорочень:

MDHotKeysDlg.ActHKAssign=Призначити клавішне скорочення

MDHotKeysDlg.ActHKClear=Видалити клавішне скорочення

MDHotKeysDlg.ActHKConflict=Перейти до конфліктної команди

MDHotKeysDlg.ActHKDefault=Відновити скорочення по умовчанню

MDHotKeysDlg.ActHKDefaultAll=Відновити скорочення по умовчанню для всіх

MDHotKeysDlg.CBoxKeys=Виберіть клавішу зі списку

MDHotKeysDlg.TBIShift=Встановити/відпустити клавішу модифікації

Підказки для діалогу "Установки":

MDOptionsDlg.CLBoxTitleItems=Для зміни порядку елементів перетягайте їх мишкою

MDOptionsDlg.EdTitleSeparator=Не більше 3 літер

Підказка для діалогу введення пароля :

MDPasswordDlg.EditPassword=Для пароля має значення регістр символів!

Підказка для вікна управління вікнами :

MDWindowList.LBWindows=Enter для переходу, Del для закриття вікна

Підказки для диву нової БД

NewDatabaseDiv.EdName=Введіть назву, яка буде характеризувати нову БД

NewDatabaseDiv.EdReplicaDescr=Введіть текст опису

NewDatabaseDiv.EdReplicaSize=Введіть числове значення розміру репліки

NewDatabaseDiv.EdReplicaStart=Введіть числове значення початкового ІДа репліки

NewDatabaseDiv.FSNew=Ім’я файлу|Введіть ім’я з клавіатури або натисніть Alt-курсор вниз для виклику діалогу

NewDatabaseDiv.FSTemplate=%%NewDatabaseDiv.FSNew

Повідомлення

Наступний розділ описує тексти повідомлень. Числа, які передують строкам, теж не без значення – це числові контексти відповідних статей файлу контекстної допомоги.

[Messages]

Для повідомлень інформаційного змісту зарезервовано діапазон 10000 – 10999 :

Для повідомлень-попереджень зарезервовано діапазон 11000 – 11999 :

11000,Warn_CantSaveSession=Не можна зберегти сеанс

11001,Warn_CantReadSession=Помилка пiд час вiдкриття сеансу

11002,Warn_FieldRequired=Поле %s повинно бути заповнене

11003,Warn_DirNotExist=Каталог %s не існує

11004,Warn_FileExist=Файл %s існує. Вкажіть неіснуючий файл

11005,Warn_FileNotExist=Файл %s не існує. Вкажіть існуючий файл

Для повідомлень-підтверджень зарезервовано діапазон 12000 – 12999 :

12000,Confirm_ConvertNeed=БД %s має формат версії %d.^pПеретворити її у формат версії %d зараз ?

12001,Confirm_InstallKey=Для БД %s не знайдено жодного діючого ключа.^pВстановити новий ключ зараз ?

Для повідомлень про помилки зарезервовано діапазон 13000 – 13999 :

13000,Error_ReadFile=Помилка читання файлу %s

13001,Error_WriteFile=Помилка запису файлу %s

13002,Error_CollType=Невідповідний тип колекції %d

13003,Error_CollDup=Помилка сортованої колекції: подвоєння елементів

13004,Error_PageNo=Помилковий номер сторінки %d

13005,Error_ID=Помилковий ІД вершини: ^p%s^p%.8x

13006,Error_FileNotExist=Файл %s не існує

13007,Error_OpenFile=Помилка відкриття файлу %s^pПричина: %s

13008,Error_IncorrectFile=Файл %s не належить програмі Мислене древо

13009,Error_Version=Версії бази даних %s та програми несумісні

13010,Error_CloseDB=Помилка пiд час закриття бази даних %s:^p%s

13011,Error_Password=Невірний пароль

13012,Error_Activation=Активація не виконана

13013,Error_DateSetBack=Системна дата переставлена назад

13014,Error_KeyExpired=Термін дії ключа активації скінчився

13015,Error_NotImplemented=У даній версії програми операція не реалізована

13016,Error_ActManage=Помилка в управлінні ключем активації %s

13017,Error_Protection=У даній версії програми не можна відкривати зашифровані бази даних

13018,Error_NoActiveKeys=Не знайдено активних ключів

13019,Error_NoPermission=Немає прав на виконання даної операції

13020,Error_Internal=Внутрішня помилка

13999,Error_MultiList=Невірна розмірність списку %d