Версія для друку

Тип вершини

Версія : 3.0.2.11 ++

Селектор типу вершини

Тип вершини отримав прописку в другому рядку інформатора, нижче логічного імені. Він реалізований у вигляді окремої сторінки даних. Цю сторінку, так само як і сторінку з логічним іменем, не можна ані переміщувати, ані видалити. Сторінка містить один рядок з назвою типу вершини. Піктограма типу вершини малюється в інспекторі (заради управління цими піктограмами і створено весь апарат типів вершин).

Зміна типу вершини здійснюється у спеціальному вікні. Щоб його викликати, треба натиснути мишкою на кнопці «…» (побудова) справа від вікна або натиснути будь-яку клавішу на клавіатурі (коли фокус знаходиться у вікні типу), або в будь-якому місці натиснути Ctrl+T[ype] (як воно було і в Древі 2.5).

Вікно селектора типу містить список типів, організований у вигляді дерева, і панель з командними кнопками. Для вибору типу треба вказати його у списку і натиснути кнопку «Гаразд» (або клваішу Enter, або двічі клацнути мишкою по обраному типу).

Кнопка «Відмічені» повинна бути активною, коли в інспекторі є кілька відмічених вершин (вона мала б застосовувати обраний тип до відмічених вершин, як було у Древі 2.5). Ця кнопка не вписується у концепцію Древа 3 і згодом, скоріше за все, буде замінена чимось іншим.

Найбільша відмінність типів вершин у Древі 3 від попередньої версії – це можливість ієрархічної організації списку типів. В ієрархічній СУБД все повинно бути ієрархічним, то чому список типів мав би становити виняток. У Древі 3 список типів вершин є частинним випадком нової потужної концепції – ієрархічного словника.

Ієрархічні словники є частиною метаінформації, котра зберігається в БД Мисленого древа. Метаінформація – це інформація про інформацію, тобто дані, які потрібні для правильної інтерпретації даних користувача. В Древі 3 конструктор бази даних має можливість визначати довільну кількість ієрархічних словників, кожен з яких може містити довільну кількість елементів з довільною ієрархічною організацією. Дале конструктор має можливість створювати нові сторінки даних типу «Перелік» і пов’язувати їх зі словниками. Кожен словник може використовуватись з кількома сторінками (наприклад, можна створити словник «Матеріал» з елементами «Бронза», «Сталь», «Залізо» і далі для опису зброї створити сторінки «Матеріал леза», «Матеріал руків’я», «Матеріал піхов»; кожна з цих сторінок може використовувати словник «Матеріал»).

Для створення і редагування словників передбачено створити спеціальний інструмент. Оскільки словники і їх елементи є об’єктами ієрархії, цей інструмент буде власне тим самим вікном даних зі спеціальним набором даних.

Древо 3 має тільки один ієрархічний словник, визначений системно (тобто такий, який автоматично створюється в кожній базі даних) – це словник типів вершин. Оскільки тип вершини пов’язаний з піктограмами, в редакторі типів передбачено три сторінки типу «Зображення», куди конструктор бази даних має помістити піктограми розміром 16:16, 24:24 і 32:32 пікселі. Піктограми поширюються ієрархічно; отже, коли конструктор створює підтип якогось типу і не визначає для нього власних піктограм, то для такого підтипу будуть застосовані піктограми предківського типу.