Версія для друку

Створення / модифікація сторінок

Версія : 3.0.2.28 ++

Як ми вже пояснювали, інформаційний об’єкт в МД 3 є поліморфним. Він має невелику кількість системно визначених атрибутів (і відповідних сторінок), таких як логічні ім’я чи тип вершини. Більшість сторінок, які призначені для даних користувача, є необов’язковими.

Для кожної вершини в БД користувач має можливість видаляти сторінки даних (ну, тут особливої премудрості нема), додавати нові сторінки та змінювати існуючі. Підкреслимо : зараз ми говоримо про самі сторінки, а не про інформацію, яку вони містять.

Для створення нових сторінок та модифікації існуючих служить спеціальний див. Для додавання слід виконати команду меню Сторінки | Додати…, для зміни – команду Сторінки | Змінити…

Вибір характеру сторінки

Перше запитання, яке ставить див – чи створювати регулярну сторінку, чи приватну. Регулярна сторінка заздалегідь записана в списку сторінок, і цей список використовується скрізь, де потрібно ідентифікувати сторінку. На наступному екрані представлено цей список.

Вибір задекларованої сторінки

Звертаємо увагу, що одну регулярну сторінку в вершину можна додати тільки один раз. Ми бачимо, що елементи, які відповідають уже присутнім в даній вершині сторінкам, заборонені. (Це тільки в житті людина може мати два «прізвища» чи три «батьківщини», а у вершині Мисленого древа може бути тільки одна сторінка «прізвище»).

Вказавши регулярну сторінку, залишається тільки закінчити роботу з дивом.

Приватні сторінки створюються трохи інакше. Тут слід ввести ім’я сторінки. Це ім’я не буде фігурувати в списках сторінок, але якщо ви його знаєте, ви можете задати його безпосередньо (наприклад, під час пошуку обмежити зону пошуку тільки конкретними сторінками).

На наступному кроці треба вибрати тип даних для створюваної приватної сторінки – і на цьому робота дива закінчується.

При перетворенні сторінок ми маємо такі можливості :

1. Регулярну сторінку можна перетвортти на приватну (при цьому треба ввести ім’я приватної сторінки, щоб її можна було відрізнити від регулярної).

2. Приватну сторінку можна перетворити на регулярну (при цьому слід вибрати регулярну сторінку з тим самим типом даних, що й приватна). Оскільки при цих операціях тип даних не змінюється, то перетворення виконується без втрат інформації.

3. За допомогою цього дива можна змінити ім’я приватної сторінки.

4. Найскладніша операція – це зміна типу даних сторінки (чи то регулярної, чи то приватної). Не кожен тип даних можна перетворити в інший тип даних. Часто це перетворення пов’язане зі втратою частини даних, або навіть усіх даних. Якщо результат перетворення типу даних не відповідає бажаному, скасувати його можна шляхом перезавантаження вершини (Вершини | Перезавантажити). Звичайно, ця команда може допомогти тільки поки зміни у вершині не збережені. Ця команда скасовує також усі інші зміни всіх інших сторінок, повертаючи стан вершини, збережений у БД.