Версія для друку

Мислене древо 3 : проектні пропозиції

Bydlo against invisible fortress

Алегорична картина "Бидло перед невидимою фортецею".

Невидима фортеця символізує дивосвіт "Мисленого древа".

Справа внизу зображена "моя хата скраю".

Ліворуч від хати – корито з бананами.

Бидло (зліва внизу) не символізує нашу еліту; це просто свині, і ніщо більше !

Нова версія чи нова програма ?

Плануючи вдосконалення програми "Мислене древо", ми дійшли висновку, що еволюційний шлях, який вів від версії 1.0 (2000 р.) до версії 2.5 (2004 р.), зараз вичерпався. Тому ми знову згадали про меню "Файл" і 15 листопада 2004 р. (тобто наступного дня після публікації версії 2.5) вибрали з нього команду "Нова програма".

У процесі переносу висхідних текстів ми зауважили і виправили ряд помилок, які жили собі у тілі версії 2.5. Але в цілому доля цих текстів виявилась не такою великою. МД 3 – це нова програма, написана з використанням деяких фрагментів текстів попередньої версії.

Чому 3 ?

За прийнятою у нас системою нумерації версій, старший номер версії позначає версію двигуна бази даних – невидимого компонента, від якого залежить основна функціональність програми. Зміна двигуна означає необхідність конвертації баз даних версій 2.Х у формат версії 3.

Новий двигун баз даних

Новий двигун БД – це повністю новий компонент (від попередньої версії він зберіг тільки назву), який, прецінь, продовжує розвиток генеральної технологічної лінії "Мисленого древа". Новий двигун буде так само інтегрованим у тіло програми і так само забезпечувати можливість автономної роботи програми без попередньої інсталяції. Ця можливість буде поширюватись і на запуск програми з компакт-диску.

А що ж нового ? В ієрархічній базі даних усе повинно бути ієрархічним, тому :

 1. запроваджено нову структуру системних об’єктів. У версії 3 абсолютно всі дані зберігаються у вигляді єдиного дерева з єдиним ієрархічним механізмом доступу;
 2. розвинена структура метаінформації. Якщо у версії 2.5 вся метаінформація зводилась до списку типів вершин, то тепер вона включатиме словники і списки полів. Частина цієї метаінформації буде передвстановленою, але головне – що користувач матиме змогу корегувати і доповнювати її у ході наповнення бази даних;
 3. нові типи даних. Окрім традиційних для МД типів даних – збагаченого тексту (RTF), зображень та фільмів – вивчається можливість підтримки нових типів даних, таких як посилання на інші вершини, історична дата, OLE об’єкт, таблиця та інші.
 4. буде поліпшено стійкість бази даних проти помилок і порушень структури файлу.
 5. буде оптимізовано використання простору файлу бази даних, внаслідок чого зростання розміру файлу в процесі інтенсивного редагування не буде таким швидким, як у версії 2.5.
 6. буде підтримуватись шифрування даних (ми не збираємось захищатись від усіх можливих засобів злому, але хочемо надати можливість захисту від любителів легкого доступу до інформації).

Новий зовнішній вигляд

 1. Багатовіконність. Користувач зможе відкривати нові набори даних у нових вікнах, кожне з яких забезпечуватиме повний набір операцій з набором даних.
 2. Багатомовність. У програмі передбачено три передвстановлених мови (українська – англійська – російська). Користувач може вибирати одну з цих мов або створити свою мовну оболонку (вона має вигляд звичайного ini-файлу).
 3. Новий набір інструментів, включаючи оновлену тропу Трояна.
 4. Нові кольорові діалоги і елементи управління.

Нове в інспекторі

Інспектор дерева вершин залишається основним засобом візуалізації дерева даних.

У новій версії буде розширено набір класів вершин (клас вершини – це не те саме, що тип вершини; тип – це один з атрибутів вершини, який не впливає на її функціональні можливості, тоді як клас визначає саме функціональну поведінку вершини). У версії 2.5 неявно було запроваджено два класи – базовий клас вершин і образ вершини. Тепер буде запроваджено ще один клас – дзеркало вершини.

Дзеркало – це копія якоїсь базової вершини (вершини базового класу). Тобто видалення базової вершини означає видалення і всіх її дзеркал. Дзеркало забезпечує доступ до інформації у базовій вершині та до вершин, які входять у крону базової вершини, але у контексті крони іншої базової вершини. Простою мовою, один примірник даних вершини можна використовувати у багатьох місцях дерева даних.

Такий ієрархічний аналог нормалізації даних значно розширює можливості "Мисленого древа". Розглянемо простий приклад. В бібліографічній базі даних треба створити алфавітний і географічний покажчики бібліографічних записів. В контексті алфавітного покажчика записи треба розмістити за абеткою авторів, а у географічному покажчику – у порядку географічних назв, згаданих у записах. У версії 2.5 для створення географічного покажичка ми не мали іншого виходу, як тільки скопіювати вершини з алфавітного покажичка. При цьому виникають дві незалежні копії кожного запису (редагування одного запису не відбивається на другому). Зауважену орфографічну помилку треба буде виправляти стільки разів, скільки копій вершини вставлено у БД.

За допомогою дзеркал ця проблема вирішується автоматично. Якщо географічний покажчик буде утворено із дзеркал вершин алфавітного покажчика, то зміни, внесені в один покажчик, автоматично буде відображено в іншому покажчику (оскільки в дійсності у базі присутня тільки одна копія даних). При цьому не має значення, вносяться зміни через базову вершину чи через дзеркало (в цьому відношенні вони повністю симетричні).

Нове в інформаторі

Інформатор буде містити довільну кількість сторінок (на відміну від фіксованих сторінок попередньої версії). Користувач зможе визначати порядок слідування сторінок для кожної окремої вершини. Він зможе додавати нові сторінки або шляхом використання заздалегідь створеного шаблону вершини, або шляхом додавання індивідуальних сторінок даних.

Нове на сторінці "Текст"

Буде додано, нарешті, можливості управління атрибутами rich text (такими, як колір тексту і фону) прямо із вікна "Мисленого древа". Буде додано можливості управління OLE-об’єктами, вставленими в текст.

Нове на сторінці "Зображення"

Буде додано інструменти вимірювання віддалей та площ на зображеннях; буде додано новий тип даних – карти посилань (подібні до карт посилань в HTML-документах).

Нове на сторінці "Деталі"

Нарешті буде створено повноцінну функціональність цієї сторінки, де можна буде працювати з новими типами даних (історична дата та інші).

Пошук і відбір даних

 1. Буде забезпечено пошук тексту з урахуванням форматування.
 2. Буде забезпечено можливості заміни текстів.
 3. Поля ! Поле – це іменована область даних всередині вершини. Буде забезпечено можливість пошуку та відбору за значеннями полів.
 4. Буде створено інструмент для візуальної побудови складно структурованих запитів (оскільки будуть поля, то можна буде комбінувати умови, пов’язані з різними полями).
 5. Будуть надані можливості збереження самих запитів та наборів даних, які є результатами виконання запитів, у тілі бази даних, можливості множинних операцій над цими наборами даних.

Управління даними

Буде додано інструмент управління зв’язаними/вставленими файлами (оскільки зараз інструмент синхронізації баз даних працює тільки з файлом самої бази даних). Цей інструмент буде забезпечувати можливість перетворення зв’язаних з базою файлів на вставлені і навпаки; він буде контролювати доступність і цілісність зв’язаних файлів; буде надано можливість під час синхронізації баз даних синхронізувати зв’язані з базами файли.

Буде додано інструмент управління репліками. Зараз розподіл простору бази даних між репліками лежить на користувачі. Проектований інструмент має спростити адміністрування реплік і зменшити імовірність конфліктів синхронізації.

Друк

Можливо, буде додано операцію друку з попереднім переглядом результатів.

Нові можливості поширення баз даних

 1. Бази даних можна буде поширювати у вигляді окремих файлів або компонувати в exe-файл у вигляді ресурсу (звичайно, у такому вигляді базу не можна буде редагувати).
 2. Бази даних можна буде поширювати у захищеному вигляді. Цей спосіб передбачає надання користувачам спеціальних кодів активації, які забезпечуватимуть доступ до БД на протязі певного часу. Коди активації також можуть надавати користувачам права на виконання певних операцій з базою даних.

Дві редакції програми

Ми розглядаємо можливість випуску версії 3 у двох редакціях. Срібна редакція (срібне слово) включатиме базову функціональність "Мисленого древа", розраховану на користувача-початківця; золота редакція (золоте слово) забезпечуватиме повну функціональність програми.

Висновки

І все це буде додано до тих потужних функціональних можливостей, які вже присутні у версії 2.5. Нам навіть трохи шкода, що ніхто з користувачів нашої програми не надіслав нам ніяких пропозицій щодо її розвитку, тому все, що запропоновано вище, ми вигадали самотужки у сподіванні, що ми відгадали потреби наших користувачів.

Тому можна вважати, що "Мислене древо" версії 3 – це новий якісний крок на шляху із сумнівного минулого у досить-таки непевне майбутнє.