Логотип Мисленого древа

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

НАУКА

ОСВІТА

ЛІТЕРА
ТУРА

Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Наука / Києвознавство / Київські острови та… / Розділ 4. Шляхи збереження… / 4.4. Проектовані об’єкти… / Остр…

Київські острови та прибережні урочища
на Дніпрі – погляд крізь віки

Розділ 4. Шляхи збереження долини Дніпра в м. Києві

4.4. Проектовані об’єкти природно-заповідного фонду долини Дніпра в межах Києва

Острів Долобецький і північна частина урочища Горбачиха – ландшафтний заказник місцевого значення «Долобецький-Горбачиха»

Парнікоза І.Ю.

«Долобецький-Горбачиха». Острів Долобецький і північна частина урочища Горбачиха – ландшафтний заказник місцевого значення «Долобецький-Горбачиха».

В наш час внаслідок великого ступеню господарського освоєння берегів річки Дніпро в межах міста Києва, природні заплавні екосистеми залишилися здебільшого у вигляді окремих фрагментів на піщаних островах. Так, в межах Дніпровського району міста на острові Долобецький (розташованому поблизу Труханового) більше половини площі, окрім прилеглої до острова Гідропарк південної частини, зайнято малопорушеними екосистемами. Унікальним є також розташоване на лівому березі Дніпра північніше Долобецького острова урочище “Горбачиха”. Пропонується створити на цих територіях заказник місцевого значення “Долобецький-Горбачиха”. Він має включати територію урочища “Горбачиха” від Петрівського залізничного мосту на півночі до Русанівської протоки на півдні. Із заходу територія заказника обмежується руслом Чорторию, а зі сходу – дорогою вздовж Русанівських садово-дачних ділянок. Можливе включення до складу цього заказника реліктового озера-стариці Русанівського, розташованого за повенезахисною дамбою. Другою частиною заказника має стати північна частина острова Долобецький, аж до межі з парком відпочинку, розташованим південніше.

Горбачиха — урочище з насадженнями другої половини 50-х рр. ХХ ст. Характерна конфігурація склалася на початку ХХ ст., назва усталилася на зламі 40-х та 50-х рр. ХХ ст. Від Русанівських садів відокремлено 1974 р. потужною дамбою. Площа близько 100 га. Довжина — майже 2,5 км. Розвиток курортної інфраструктури (пляжів, бази відпочинку) мав місце у 1960 рр. після спорудження мосту через Венеціанську протоку (Вакулишин, 2014).

Площа проектованого об’єкту 71 га північної частини острова Долобецький та 80,3 га урочища Горбачихи.Кадастрові номери земельних ділянок урочища Горбачиха : 8000000000:66:054:0025, 8000000000:66:054:0009, 8000000000:66:054:0006, 8000000000:66:054:0027, 8000000000:66:054:0026, 8000000000:66:054:0007.

На зазначених територіях поєднуються рослинність листяних заплавних лісів та сухих піщаних лук.

Розташування урочища Горбачиха

Більшу частину острова Долобецький та урочища Горбачиха після зарегулювання Дніпра вкрили спонтанні листяні ліси. Вони сформовані різноманітними видами дерев, серед яких ясен (Fraxinus excelsior), дуб черещатий (Quercus robur), тополя біля (Populus alba), тополя чорна (Populus nigra), осика (Populus tremula), верба біла (Salix alba), липа серцелиста (Tilia cordata), в‘яз (Ulmus laevis), дуб червоний (Quercus rubra), береза повисла (Betula pendula), клен гостролистий (Acer platanoides), клен татарський (Acer tataricum), робінія (Robinia pseudoacacia), клен американський (Acer negundo), клен сріблястий (Acer sacharinum), шовковиця біла (Morus alba), абрикос (Armeniaca vulgaris), каркас західний (Celtis occidentalis), вишня (Cerasus vulgaris), черемха пізня (Padus serotina), слива (Prunus domestica), груша (Pyrus communis) та горобина (Sorbus aucuparia).

В чагарниковому ярусі листяних лісів Долобецького виявлені пухироплiдник калинолистий (Physocarpus opulifolius), крушина (Frangula alnus), ліщина (Corylus avellana) (досягає на острові першого ярусу), бузина чорна (Sambucus nigra), калина (Viburnum opulus), свідина біла (Swida alba), свідина криваво-червона (Swida sanguinea), аморфа кущова (Amorpha fruticosa), дрік фарбувальний (Genista tinctoria), бирючина (Ligustrum vulgare), птелея трилиста (Ptelea trifoliata), глід псевдокривостовпчиковий (Crataegus rhipidophylla), шипшина собача (Rosa canina), ожина сиза (Rubus caesius), верба тритичинкова (Salix triandra) та верба розмаринолиста (Salix rosmarinifolia).

Дуб черещатий

Особливу унікальність в межах міста має велика ділянка листяного лісу в урочищі Горбачиха, а саме старовікові деревостани осокорів та верби білої. Загалом у деревостанах урочища поширені тополя чорна (Populus nigra), тополя біла (Populus alba), верба біла (Salix alba), в‘яз (Ulmus laevis), верба тритичинкова (Salix triandra), сосна (Pinus sylvestris), ясен (Fraxinus excelsior), черемха звичайна (Padus avium), дуб черещатий (Quercus robur), клен гостролистий (Acer platanoides), клен татарський (Acer tataricum), клен американський (Acer negundo), горобина (Sorbus aucuparia), клен сріблястий (Acer sacharinum), береза повисла (Betula pendula), шовковиця біла (Morus alba), вишня повстиста (Prunus tomentosa) та вишня культурна (Cerasus vulgaris). В чагарниковому ярусі тут виявлені смородина чорна (Ribes nigrum), бузина чорна (Sambucus nigra), калина (Viburnum opulus), свідина біла (Swida alba), свідина криваво-червона (Swida sanguinea), аморфа кущова (Amorpha fruticosa), дрік фарбувальний (Genista tinctoria), бирючина (Ligustrum vulgare), крушина (Frangula alnus), шипшина собача (Rosa canina) та ожина сиза (Rubus caesius).

Окрім того, на Долобецькому острові спеціально висаджено на верхівках піщаних дюн сосну (Pinus sylvestris). На деревах в обох урочищах росте омела біла (Viscum album). В листяних лісах Долобецького та Горбачихи широко поширені ліани дівочий виноград (Parthenocissus inserta) та здичавілий виноград (Vitis vinifera).

Сформовані за участю багатьох деревних порід заплавні ліси Долобецького та Горбачихи мають дуже багатий травостій. На Долобецькому до його складу входять рідкісні та цінні лікарські рослини. Зокрема в обох урочищах виявлені гадючник звичайний (Filipendula vulgaris), конвалія травнева (Convallaria majalis) – охороняється Рішенням Київради № 219/940 від 29.06.2000 р., осока шорстка (Carex hirta), холодок лікарський (Asparagus officinalis), цибуля гранчаста (Allium angulosum), кропива дводомна (Urtica dioica), підмаренник північний (Galium boreale), підмаренник Бессерів (Galium mollugo), підмаренник справжній (Galium verum), молочай лозний (Euphorbia esula subsp. tommasiniana), хвощ польовий (Equisetum arvense), хвощ річковий (Equisetum fluviatile), щитник гребінчастий (Dryopteris cristata), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas), бугила лісова (Anthriscus sylvestris), ториліс японська (Torilis japonica), хвилівник звичайний (Aristolochia clematitis), ластовень (Vincetoxicum hirundinaria), деревій заплавний (Achillea inundata), деревій звичайний (Achillea millefolium), полин лікарський (Artemisia abrotanum), осот польовий (Cirsium arvense), нечуйвітер зонтичний (Hieracium umbellatum), кремена несправжня (Petasites spurius), тонкопромінник однорічний (Phalacroloma annuum), золотушник канадський (Solidago canadensis), золотушник звичайний (Solidago virgaurea), жовтий осот польовий (Sonchus arvensis), кульбаба (Taraxacum officinalis), незабудка болотяна (Myosotis scorpioides), конюшина альпійська (Trifolium alpestre), конюшина гірська (Trifolium montanum), конюшина лучна (Trifolium pratense), гикавка сіра (Berteroa incana), жовтушник сірий (Erysimum canescens), горошок мишачий (Vicia cracca), буквиця лікарська (Betonica officinalis), розхідник плющовидний (Glechoma hederacea), енотера дворічна (Oenothera biennis), чистотіл (Chelidonium majus), жовтець повзучий (Ranunculus repens), рутвиця блискуча (Thalictrum lucidum), гравілат міський (Geum urbanum), вероніка довголиста (Veronica longifolia), вероніка колосиста (Veronica spicata), осока прибережна (Carex riparia), півники болотяні (Iris pseudacorus), мітлиця тонка (Agrostis tenuis), кострець Бенекена (Bromopsis benekenii), грястиця збірна (Dactylis glomerata), гусятник малий (Eragrostis minor), лепешняк великий (Glyceria maxima), келерія сиза (Koeleria glauca).

Заплавне урочище «Горбачиха»
Рис. 4.4.3. Куточок острова Долобецький. Фото І. Парнікози, 2012 р. Рис. 4.4.4. Заплавне урочище «Горбачиха». Фото І. Парнікози, 2012 р.

В урочищі Горбачиха в травостої листяного лісу виявлено тонконіг звичайний (Poa trivialis), тонконіг дібровний (Poa nemoralis), кропива дводомна (Urtica dioica), гравілат міський (Geum urbanum), гравілат болотяний (Geum rivale), суниці лісові (Fragaria vesca), гадючник звичайний (Filipendula vulgaris), суріпиця пряма (Barbarea stricta), хвощ польовий (Equisetum arvense), щитник шартрський (Dryopteris carthusiana), бугила лісова (Anthriscus sylvestris), дика морква (Daucus carota), борщівник сибірський (Heracleum sibiricum), ториліс японська (Torilis japonica), хвилівник звичайний (Aristolochia clematitis), ластовень (Vincetoxicum hirundinaria), деревій пагорбовий (Achillea collina), деревій звичайний (Achillea millefolium), полин лікарський (Artemisia abrotanum), міцеліс стінний (Mycelis muralis), кремена несправжня (Petasites spurius), золотушник канадський (Solidago canadensis), кульбаба (Taraxacum officinalis), розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens parviflora), куколиця (Melandrium album), буквиця лікарська (Betonica officinalis), розхідник плющовидний (Glechoma hederacea), зніт гірський (Epilobium montanum), чистотіл (Chelidonium majus), подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata), подорожник великий (Plantago major), щавель кучерявий (Rumex crispus), вербозілля монетчасте (Lysimachia nummularia), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), кравник звичайний (Odontites vulgaris), ранник вузлуватий (Scrophularia nodosa), холодок тонколистий (Asparagus tenuifolius), осока шорстка (Carex hirta) та коротконіжка лісова (Brachypodium sylvaticum).

На Долобецькому острові окрім того існує велика ценопопуляція рідкісної і маловивченної папороті – гронянки багатороздільної (Botrychium multifidum). Цю унікальну рослину занесено до Червоної книги України. В урочищі Горбачиха в листяному лісі натомість виявлено споріднену вужачкову папороть – вужачку (Ophioglossum vulgatum). Ця папороть охороняється в межах м. Києва та рекомендована до внесення до Червоної книги України.

В умовах обох урочищ піщані дюни зарослі вербою гостролистою (Salix acutifolia). На цих дюнах поширені фрагменти псамофітних угруповань костриці Беккера (Festuca beckeri). На острові Долобецький в їх складі зростають миколайчики плоскі (Eryngium planum), полин дніпровський (Artemisia campestris), волошка дніпровська (Centaurea borysthenica), волошка сумська (Centaurea sumensis), любочки (Leontodon autumnalis), козельці українські (Tragopogon ucrainicus), гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii), ушанка дніпровська (Otites borysthenicus), псамофілієла мурова (Psammophliella muralis), смілка татарська (Silene tatarica), заяча капуста звичайна (Sedum maximum), заяча капуста їдка (Sedum acre), заяча капуста шестирядна (Sedum sexangulare), жито лісове (Secale sylvestre), куничник наземний (Calamagrostis epigeios), перстач сріблястий (Potentilla argentea) та пижмо (Tanacetum vulgare).

Аналогічні комплекси виявлені і в урочищі Горбачиха, тут зростає келерія сиза (Koeleria glauca), костриця Беккера (Festuca beckeri), куничник наземний (Calamagrostis epigeios), жито лісове (Secale sylvestre), миколайчики плоскі (Eryngium planum), полин дніпровський (Artemisia campestris), волошка дніпровська (Centaurea borysthenica), хондрила ситниковидна (Chondrilla juncea), пижмо (Tanacetum vulgare), козельці великі (Tragopogon major), козельці українські (Tragopogon ucrainicus) – вид весений в Європейський Червоний список 1991 р., смілка татарська (Silene tatarica), заяча капуста звичайна (Sedum maximum), заяча капуста їдка (Sedum acre), заяча капуста шестирядна (Sedum sexangulare), енотера дворічна (Oenothera biennis), щавель кислий (Rumex thyrsiflorus), щавель горобиний (Rumex acetosella), щавель кінський (Rumex confertus), перстач сріблястий (Potentilla argentea), осока лігерійська (Carex ligerica) та мітлиця виноградникова (Agrostis vinealis).

На більш вологих ділянках Долобецького зростають гадючник в’язолистий (Filipendula ulmaria), підмаренник болотяний (Galium palustre), череда трироздільна (Bidens tripartita), чихавка (Achillea salicifolia), живокіст лікарський (Symphytum officinale), вовконіг європейський (Lycopus europaeus), шоломниця звичайна (Scutellaria galericulata), чистець болотяний (Stachys palustris). В лучних угрупованнях Горбачихи виявлено: китник лучний (Alopecurus pratensis), підмаренник північний (Galium boreale), волошка лучна (Centaurea jaceae), оман британський (Inula britannica), любочки (Leontodon autumnalis), мильнянка лікарська (Saponaria officinalis), молочай лозний (Euphorbia esula subsp. tommasiniana), лядвинець (Lotus corniculatus), конюшина повзуча (Trifolium repens), суховершки (Prunella vulgaris), жовтець багатоквітковий (Ranunculus polyanthemos), підмаренник справжній (Galium verum), дзвінець літній (Rhinanthus aestivus), дзвінець малий (Rhinanthus minor), дивина звичайна (Verbascum phlomoides), вероніка дібровна (Veronica chamaedrys), вероніка довголиста (Veronica longifolia), вероніка колосиста (Veronica spicata), цибуля гранчаста (Allium angulosum), холодок лікарський (Asparagus officinalis), грястиця збірна (Dactylis glomerata), пирій (Elytrigia repens) та стоколос безостий (Bromopsis inermis).

Прилегла до обох територій акваторія Чорторию є середовищем існування добре збережених комплексів прибережно-водної рослинності. Зокрема, у прибережній зоні Долобецького острова виявлено рогіз широколистий (Typha latifolia) та леерсія (Leersia oryzoides). У вологолюбних та прибережно-водних біотопах Горбачихи виявлено різноманіття видів: жовтець повзучий (Ranunculus repens), плетуха звичайна (Calystegia sepium), живокіст лікарський (Symphytum officinale), незабудка болотяна (Myosotis scorpioides), берула пряма (Siella (Berula) erecta), череда трироздільна (Bidens tripartita), чихавка (Achillea salicifolia), жовтий осот болотний (Sonchus palustris), вовконіг європейський (Lycopus europaeus), вовконіг високий (Lycopus exaltatus), м’ята блошина (Mentha pulegium), шоломниця звичайна (Scutellaria galericulata), чистець болотяний (Stachys palustris), самосил часниковий (Teucrium scordium), плакун лозний (Lythrum virgatum), гірчак перцевий (Persicaria hydropiper), щавель прибережний (Rumex hydrolopathum), підмаренник болотяний (Galium palustre), валеріана (Valeriana officinalis), осока прибережна (Carex riparia), ситняг болотяний (Eleocharis palustris), півники болотяні (Iris pseudacorus), ситник членистий (Juncus atriculatus), куничник очеретяний (Calamagrostis arundinaceae), катаброза водяна (Catabrosia aquatica), лепешняк великий (Glyceria maxima), рогіз вузьколистий (Typha angustifolia), рогіз широколистий (Typha latifolia), їжача головка зринувша (Sparganium emersum), сусак зонтичний (Butomus umbellatus), частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica), стрілолист (Sagittaria sagittifolia).

Саме тут поширено формації глечиків жовтих (Nuphar lutea) та сальвінії плаваючої (Salvinia natans), які внесено до Зеленої книги України. Реліктову водну папороть сальвінію плаваючу також занесено і до Червоної книги України.

Прибережно-водна рослинність урочища Горбачиха

На території об’єкту наявні угруповання, які охороняються Додатком 1 до Резолюції №4 Бернської конвенції та Оселищною Директивою Європейського союзу: вербові та тополеві ліси, псамофітні комплекси, луки та водна рослинність (Siedliska – Przewodnik metodyczny; Тлумачний.., 2017).

По узбережжю Долобецького поширені глечики жовті (Nuphar lutea) та червонокнижні водяний горіх плаваючий (Trapa natans) та сальвінія плаваюча (Salvinia natans), остання на внутрішній затоці. Богату водну флору мають узбережжя, затоки та внутрішні водойми урочища Горбачиха. Тут виявлені: різак алоєвидний (Stratiotes aloides), кушир (Ceratophyllum demersum), водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum), ряска мала (Lemna minor) та трироздільна (Lemna trisulca), спіродела багатокоренева (Spirodella polyrhiza), різуха велика (Najas major), рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoiliatus), а також червонокнижні сальвінія (Salvinia natans) та водяний горіх (Trapa natans) та регіонально-рідкісні латаття біле (Nymphea alba), що охороняється Рішенням Київради № 219/940 від 29.06.2000 р. та глечики жовті (Nuphar lutea) – охороняються Рішенням Київради № 880/2029 від 23.12.2004 р.

На ділянках, порушених людською діяльністю, на острові Долобецький поширені герань Роберта (Geranium robertianum), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisisfolia), щириця (Amaranthus retroflexus), розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens parviflora), мишій сизий (Setaria glauca), ехіноцистіс (Echynocystis lobata), паслін чорний (Solanum nigrum), фізаліс звичайний (Physalis alkekengi), стоколос безостий (Bromopsis inermis), м’яточник чорний (Ballota nigra) та полин звичайний (Artemisia vulgaris).

У змінених людиною біотопах урочища Горбачиха виявлені анізанта покрівельна (Anisantha tectorum), квасениця прямостояча (Xanthoxalis stricta), герань Роберта (Geranium robertianum), жовтушник сірий (Erysimum canescens), дутень ягідний (Cucubalus baccifer), зірчатка середня (Stellaria media), хріниця рідколистний (Lepidium densiflorum), сухоребрик лікарський (Sysimbrium officinale), гикавка сіра (Berteroa incana), тонкопромінник однорічний (Phalacroloma annuum), полин звичайний (Artemisia vulgaris), щириця (Amaranthus retroflexus), солянка (Salsola tragus), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisisfolia), полин гіркий (Artemisia absinthium), топінамбур (Helianthus tuberosus), лобода біла (Chenopodium album), спориш (Polygonum aviculare), портулак городній (Portulaca oleracea), льонок (Linaria vulgaris), полоскуха (Echinochloa crusgalli) та мишій зелений (Setaria viridis).

На Долобецькому виявлено різні гриби, зокрема бліду поганку (Amanita phalloides) та головач урновидний (Handkea utriformis). На корі дерев зростають лишайники Xanthoria parietina та Parmelia sulcata.

На вказаних територіях зафіксовано велике фауністичне розмаїття. В водах заток Долобецького острова виявлений рідкісний рачок (Polyphemus pediculus). Узбережжя острова та заплавного лісу в урочищі “Горбачиха” використовується бобром (Castor fiber), якого внесено до Додатку ІІ до Бернської конвенції. Старі верби в урочищі Горбачиха дають прихисток багатьом видам кажанів.

Зарослі чагарниками смуги заплавних лісів і піщані коси активно використовуються з кінця літа і до початку льодоставу хвилею мігруючих через місто коловодних і лісових птахів. Зокрема тут на прольоті зустрічаються червонокнижні види кулик-сорока (Haemantopus ostralegus), крячок каспійський (Hydroprogne caspia) та крячок малий (Sternula albifrons), а також занесені до Додатку ІІ Бернської конвенції крячки річковий (Sterna hirundo), мартин малий (Hydrocoloeus minutus) і ціла низка куликів – побережники чорногрудий (Calidris alpina) та червоногрудий (Calidris ferruginea), брижачі (Philomachus pugnax), коловодники лісові (Tringa ochropus) та болотяні (Tringa glareola), набережник (Actitis hipoleucos), пісочник малий (Charadrius dubius).

Внутрішня затока урочища Горбачиха

Протягом теплого сезону ліси та прилеглі ділянки заплави переповнені птахами: вівсянками, вівчариками, славками, очеретянками, дроздами та синицями. З видів, внесених до Додатку ІІ до Бернської конвенції, на вказаних територіях постійно гніздує у сорочих гніздах сова вухата (Asio otus). А також ремез (Remiz pendulinus), вивільга (Oriolus oriolus), малий строкатий (Dryobates minor), середній строкатий (Leiopicus medius), сирійський (Dendrocopos syriacus) дятли та жовна сива (Picus canus), крутиголовка (Jynx torquilla), одуд (Upupa epops), сорокопуд терновий (Lanius collurio), берестянка звичайна (Hippolais icterina) (Костюшин, 1994). Спостерігається також висока щільність гніздувань соловейка (Luscinia luscinia). Досить багатий світ плазунів та амфібій включає занесених до Додатку ІІ до Бернської конвенції болотяну черепаху (Emys orbicularis), ящірку прудку (Lacerta agilis), гостроморду жабу (Rana arvalis), а також вужа (Natrix natrix) та озерну жабу (Pelophylax ridibundus).

Співочий дрозд в урочищі Горбачиха

Велике значення має збереження прилеглої до берегів акваторії, де зокрема розташовано зимувальні ями. Тут взимку скупчується риба, в тому числі й такі малочисельні зараз у Дніпрі види, як головень європейський (Squalius cephalus), білизна звичайна (Aspius aspius), підуст (Chondrostoma nasus) та ялець (Leuciscus leuciscus), а також цінні промислові види сом (Silurus glanis) та судак (Sander lucioperca). В затоках острова та Горбачихи багаточисельними є лин (Tinca tinca) та карась сріблястий (Carassius gibelio).

У 2004 р. острів Долобецький площею 128,00 га номінально увійшов до складу регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови», проте жодної реальної охорони поки не отримав. Що стосується Горбачихи, то була спроба роздати її територію в якості компенсації дачникам, ділянки яких опинилися на трасі нового мостового переходу з Рибальського півострова на Воскресенку.

Див. також .

Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 1999 – 2019 Група «Мисленого древа», автори статей

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на наш сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 746

Модифіковано : 10.08.2019

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.