Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Археологія

Археологічні дослідження в Україні
в 1994 – 1996 рр.

Київ: Мислене древо. – 2000.

Збірник наукових праць.

Видання продовжує серію збірників “Археологічні дослідження в Україні”, вміщуючи статті та повідомлення про нововиявлені пам’ятки. До збірника увійшли статті за 1994-1996 рр.

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, які спеціалізуються в галузях археології, історії та пам’яткознавства.

Археометрія та охорона
історико-культурної спадщини

Київ: Мислене древо. – 2002.

Збірник наукових праць.

Статті про результати археологічних розвідок та стаціонарних розкопок, презентацію нових методик в польових та лабораторних дослідженнях, реставраційно-консерваційних роботах та ін., а також джерелознавчі, історіографічні, правознавчі й інші аспекти пам’яткоохоронної справи.

Для студентів, аспірантів, викладачів археології, охорони пам’яток. Для всіх, хто цікавиться пам’ятками України.

Великий курган епохи скіфської архаїки на Київщині

Київ: Мислене древо. – 2006.

Археологічна монографія.

Курган поблизу села Іванковичі в Київському Подніпров’ї, досліджений в 1994 р., входить до числа найбільших курганів скіфського часу в Дніпровському Лісостеповому Правобережжі.

Для фахівців з археології та краєзнавства. Для всіх, хто цікавиться минулим України.

Дудкін В.П., Відейко М.Ю. Архітектура Трипільської цивілізації: від поселень до протоміст

Київ: Мислене древо. – 2009.

Археологічна монографія.

За археологічними даними на території України, Молдови та Румунії відомо біля 4400 трипільських пам’яток. Всього в монографії досліджена планіграфія 84 пунктів.

Для студентів, аспірантів, викладачів археології. Для всіх, хто цікавиться минулим України

Кеппен П.І. Кримський збірник про старожитності південного берега Криму і гір Таврійських

Спб.: друкарня АН. – 1837.

Історично-краєзнавчий збірник.

Книга дає перший в історіографії систематичний опис старожитностей Крима. В той час багато пам’яток ще не були зруйновані або були ліпше збережені, ніж нині. Докладно описано місце розташування кожного об’єкта та збережені залишки.

Для істориків, археологів, краєзнавців. Для всіх, хто цікавиться минулим Криму.

Клочко В.І. Озброєння та військова справа давнього населення України

Київ: Мислене древо. – 2006.

Археологічна монографія.

В монографії розглядаються результати багаторічних досліджень озброєння давніх суспільств на території України, починаючи від доби неоліту – бронзи і до кіммерійського періоду.

Для фахівців з археології, історії, етнографії; для всіх, хто цікавиться минулим України.

Придбати…

Могаричев Ю.М. «Печерні міста» Таврики

Київ: Мислене древо. – 2009.

Історико-археологічна монографія; путівник.

«Печерні міста» Криму є унікальними пам'ятками не тільки для України, але і в розрізі світової культурної спадщини. Автор показує пам'ятки крізь призму історії середньовічного Криму, при цьому читач отримує повну інформацію по кожному об'єкту.

Для всіх любителів старожитностей Криму. Для туристів, що їдуть до Криму.

Черняков І.Т., Рябова В.О. Скальпи в золоті Скіфії

Київ: Мислене древо. – 2006.

Нариси з археології.

Представлено дослідження групи загадкових золотих предметів у формі чаш з дірками в денцях, які знаходяться під час розкопок скіфських курганів 5 – 4 ст. до н.е.

Для фахівців з археології, а також для всіх, хто цікавиться минулим України.