Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Образотворчість

Даніель-Анрі Пажо
переклад Володимира Баняса

Від культурних кліше до імажинарного

Знакова стаття паризького компаративіста стала визначальною в еволюції імагології – молодого підрозділу літературознавства, присвяченого вивченню не стільки поняття образу, скільки образу інакшості в людській культурі. Надрукована наприкінці 1980-х, вона увійшла в український науковий контекст лише наприкінці 2011 р., причому увійшла зі скрипом: складність опанування її суто концептуальної новизни посилює специфічна авторова стилістика…

Вступ

3-й елемент методології: канва

Поняття образу

Фундаментальні установки

Довкола стереотипу

Сфери імагології

1-й елемент методології: слово

Резюме

2-й елемент методології: ієрархічність


Подається за виданням: Баняс В. В. Смислорозширення. – К.: 2017 р., с. 114 – 151.