Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Відкритий розлом

Володимир Баняс

Міф та оніризм у літературі романтизму

Парадоксально, але важлива проблема – трактовка мистецтвом Західної Європи кінця XVIII – першої половини XIX ст. явищ міфу та оніризму – досі не знайшла різнобічного, об’ємного висвітлення в науці. Є хіба що фрагментарні роботи, де відсутня аналітична систематизація. Запропонована стаття є спробою розглянути відповідне питання схематично, тезово й без претензій на вичерпність формулювань і висновків. Хоча з претензією на вловлення суті.


Подається за виданням: Баняс В. В. Смислорозширення. – К.: 2017 р., с. 98 – 113.