Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Озеро Алмазне — проектований ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Алмазне»

Парнікоза І.Ю.

Об’єкт являє собою кар’єрне озеро на лівобережній заплаві, створене у 1980-х рр. під час забирання піску для гідронамиву житлового масиву Троєщина (50.505886, 30.650096), а також рештки велетенського меандру пра-Десни, які не були використані для створення озера (50.522039, 30.659333) в районі вул. Пухівської.

Проектований заказник розташований на північ від Лісового масиву і на схід від масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі Києва. Площа проектованого об’єкту 170 га. Землекористувачем є КП «Плесо».

Озеро Алмазне має штучне походження і розташоване у велетенському староріччі — меандрі пра-Десни, який залишися з пізньольодовикового часу на межі з боровою терасою. Цей меандр – так званий Торф’яник в минулому був відомий мешканцям Вигурівщини як болото. Розробка торфу розпочалася з 1950-х рр. Тому зрідка серед місцевого населення зустрічається ще одна назва озера — Торфи. Намив піску тривав з 1979 по 1991 рр. З 1985 р. заповнюється водою. В сучасних розмірах існує з 1991 р. (Вакулишин, 2014). Озеро живиться переважно атмосферними опадами і завдяки надходженню підземних вод. Воно є слабо протічним і сполучається бетонною трубою з групою Вигурівських озер, а через них — із Десенкою. Північна частина колишнього меандру зберегла природний вигляд. Решта перетворилася на озеро з розвиненою прибережно-водною та водною рослинністю.

Особливістю цього озера є значні глибини, причому на більшій частині його акваторії.

Водна рослинність озера сформована такими видами як кушир занурений (Ceratophyllum demersum), спіродела багатокренева (Spirodela polyrhiza) та ряска мала (Lemna minor). Прибережний травостій формують лепешняк великий (Glyceria maxima), рогіз вузьколистий (Typha angustifolia), широколистий (T. latifolia) та Лаксмана (T. laxmannii), очерет (Phragmites australis), частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica), омег водяний (Oenanthe aquatica), стрілолист звичайний (Sagittaria sagittifolia), водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum), рдесник плаваючий (Potamogeton natans), пронизанолистий (P. perfoliatus) та лискучий (P. lucens), гірчак земноводний (Persicaria amphibia), куга озерна (Schoenoplectus lacustris), водяний хрін земноводний (Rorippa amphibia), сусак зонтичний (Butomus umbellatus), півники болотяні (Iris pseudacorus), які охороняються рішенням Київради за № 880/2290 від 23.12.2004 р. (Перелік рослин та тварин…) та сідач коноплевий (Eupatorium cannabinum) (Савицький, Зуб, 1999). В прибережній зоні зустрічається також цінна лікарська рослина — обліпиха (Hippophae rhamnoides), а до самої води спускаються сосни (Оляницька, Багацька, 2005).

На Алмазному зростають рідкісні латаття біле (Nymphaea alba) та глечики (Nuphar lutea) — види, які охороняються Рішеннями Київради № 219/940 від 29 червня 2000 р. та за № 880/2290 від 23.12.2004 р., відповідно (Савицький, Зуб, 1999; Перелік рослин та тварин…).

На захищених мілководдях озера зустрічається рдесник плаваючий (Potamogeton natans). На Алмазному значні масиви на берегах водойми формує в районі гирла та уздовж берегів допливу рідкісний рогіз Лаксмана (Typha laxmannii). Тут також відмічені реофільно-лімнофільні угруповання рдесника пронизанолистого та водопериці колосистої. Досить поширені монодомінантні угруповання водопериці колосистої (Савицький, Зуб, 1999).

Алмазне озеро має багату іхтіофауну. Тут, зокрема, зустрічаються плітка звичайна (Rutilus rutilus), краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus), вівсянка (Leucaspius delineatus), верховодка звичайна (Alburnus alburnus), плоскирка (Blicca bjoerkna), лящ (Abramis brama), карась сріблястий (Carassius gibelio), щиповка звичайна (Cobitis taenia), багатоголкова колючка південна (Pungitius platygaster), окунь (Perca fluviatilis), бичок-пісочник (Neogobius fluviatilis) та бичок-гонець (Babka gymnotrachelus). Промислові риби становлять 75% видів, що створює великі можливості для аматорського рибальства на цій водоймі (Кундієв та ін., 2005). З екзотичних риб трапляється сонячний окунь звичайний (Lepomis gibbosus).

Береги озера становлять також цінний резерват для листоїдних довгоносикоподібних жуків (Назаренко, 2005).

Береги озера створюють умови для гніздування низки видів коловодних птахів, у тому числі і видів, що охороняються згідно Додаткам ІІ та ІІІ до Бернської конвенції: крижня (Anas platyrhynchos), попелюха (Aythia ferina), чирянки великої (Anas qurquedula), пірникози великої (Podiceps cristatus), лиски (Fulica atra), чаплі рудої (Ardea purpurea), бугайчика (Ixobrychus minutus), підсоколика великого (Falco subbuteo), рибалочки (Alcedo attis), коловодних та лучних представників Горобцеподібних – різних видів очеретянок Acrocephalus ssp., ремеза (Remiz pendulinus), синьошийки (Luscinia svecica), чорнолобого (Lanius minor) та тернового (Lanius collurio) сорокопутів тощо.

В околицях озера Алмазного, у районі ТЕЦ-6 час від часу фіксувалося перебування сокола-сапсана (Falco peregrinus), включеного до Червоної книги України (2009b) (Домашевский, 2002б).

Восени на озері тримаються скупчення бакланів (Phalacrocorax carbo), жовтногих мартинів (Larus cachinnans) та пірникоза велика (Podiceps cristatus). В навколишніх лісах взимку тримаються снігури (Pyrrhula pyrrhula).

За даними https://www.inaturalist.org на південному узбережжі 2017 р. виявлена норка американська (Neovison vison).

Велику цінність становить фрагмент колишнього меандру пра-Десни, який зберігся в північній частині об’єкту біля озера. Водночас, станом на 2020 р. ведется намивання піску, що загрожує екосистемам цього цінного об’єкту.