Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Острів коси Оболонської затоки – включення до проектованого ландшафтного заказника місцевого значення «Оболонська затока» або створення самостійної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Оболонська коса»

Парнікоза І.Ю.

Об’єкт знаходиться в межах Оболонського району м. Києва і являє собою майже непорушений заплавний острів. Передбачається включення його до ландшафтного заказника місцевого значення «Оболонська затока» або створення самостійної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Оболонська коса».

Територія об’єкту (50.507772, 30.520830) являє собою колишнє узбережжя Дніпра в урочищі Оболонь з залишками кам’яного укріплення дніпровського берега, що походить, імовірно, ще з ХІХ ст. Косою об’єкт став під час забору піску для гідронамиву житлового масиву Оболонь.

Площа об’єкту становить 12 га.

Деревна рослинність представлена розрідженими спонтанними деревостанами з тополі білої (Populus alba) та чорної (P. nigra), осики (P. tremula), робінії (Robinia pseudoacacia), клену американського (Acer negundo). Наявні старовікові екземпляри тополі чорної. До них домішуються дуб черещатий (Quercus robur) та червоний (Q. rubra), сосна звичайна (Pinus sylvestris), клен гостролистий (Acer platanoides), клен сріблястий (Acer saccharinum), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), вишня (Cerasus vulgaris), абрикос (Armeniaca vulgaris), яблуня (Malus domestica), горобина звичайна (Sorbus aucuparia), в’яз гладкий (Ulmus laevis), груша (Pyrus communis). Ярус чагарників формують бузина чорна (Sambucus nigra), свидина криваво-червона (Swida sanguinea), аморфа кущова (Amorpha fruticosa), дрік фарбувальний (Genista tinctoria), крушина ламка (Frangula alnus), глід кривочашечковий (Crataegus rhipidophylla), черешня (Prunus avium), слива (P. domestica), шипшина собача (Rosa canina), ожина сиза (Rubus caesius). Наявні також ліани: хміль (Humulus lupulus), дівочий виноград п'ятилисточковий (Parthenocissus inserta) та виноград здичавілий (Vitis vinifera).

В травостої лісових діянок та чагарникових заростей зростають бугила лісова (Anthriscus sylvestris), розхідник звичайний (Glechoma hederacea), буквиця лікарська (Betonica officinalis), паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara), полин лікарський (Artemisia abrotanum), ранник вузлуватий (Scrophularia nodosa), хвилівник звичайний (Aristolochia clematitis), ластовень лікарський (Vincetoxicum hirundinaria), підмаренник чіпкий (Galium aparine), чистотіл звичайний (Chelidonium majus), вероніка дібровна (Veronica chamaedrys), кульбаба лікарська (Taraxacum officinale aggr.), подорожник великий (Plantago major) та парило звичайне (Agrimonia eupatoria).

Куточок острова коси Оболонської…

Куточок острова коси Оболонської затоки. Фото І. Парнікози, 2011 р.

На піщаних дюнах зустрічаються зарості верби гостролистої (Salix acutifolia). Поширені також ділянки псамофітної рослинності з домінуванням костриці Бекера (Festuca beckeri) та кипця сизого (Koeleria glauca). В складі таких угруповань зростають осока лігерійська (Carex ligerica), енотера дворічна (Oenothera biennis), перстач сріблястий (Potentilla argentea), червець багаторічний (Scleranthus perennis), псамофілієла мурова (Psammophliella muralis), куничник наземний (Calamagrostis epigejos), полин дніпровський (Artemisia campestris), подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata), пижмо звичайне (Tanacetum vulgare), дивина фіолетова (Verbascum phoeniceum), гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii), щавель кислий (Rumex thyrsiflorus) та горобиний (R. acetosella), очиток звичайний (Sedum maximum) та шестирядний (S. sexangulare) та деревій щетинистий (Achillea setacea). Виявлено популяцію козельців українських (Tragopogon ucrainicus) (Европейский красный список, 1992).

Біотопи псамофітних лук охороняються згідно Оселищної директиви ЄС. Зокрема, охороняються піонерна псамофітна рослинність: угруповання костриці-келерії — код 6120, остепнені луки — код 6210 (Siedliska — Przewodnik metodyczny). Псамофітні угруповання також охороняються Додатком 1 до Резолюції №4 Бернської конвенції: Євро-сибірські піонерні угруповання на карбонатних пісках — Е1.12 (відповідник біотопу 6120 Директиви ЄС), не зімкнені не середземноморські сухі кислі та нейтральні трав’яні угруповання, у тому числі континентальні трав’яні угруповання на дюнах — Е1.9 псамофітні піонерні комплекси (відповідник біотопу 2330 Директиви ЄС). Охороняється також комплекс біотопів Х35 — континентальні піщані дюни (Тлумачний.., 2017).

Природну цінність острова Оболонської коси становлять добре збережені лучні екосистеми за участі багатого набору видів, серед яких: осока рання (Carex praecox), морква дика (Daucus carota), миколайчики плоскі (Eryngium planum), люцерна хмелевидна (Medicago lupulina), холодок лікарський (Asparagus officinalis), деревій звичайний (Achillea millefolium), цибуля гранчаста (Allium angulosum), в’язіль різнобарвний (Securigera varia), конюшина польова (Trifolium arvense), підмаренник справжній (Galium verum) та північний (G. boreale), зірочник злаковидний (Stellaria graminea), молочай лозний (Euphorbia esula subsp. tommasiniana), конюшина гібридна (Trifolium hybridum), рівнинна (T. campestre), повзуча (T. repens), лучна (T. pratense) та гірська (T. montanum), грястиця збірна (Dactylis glomerata), пирій повзучий (Elytrigia repens), горошок тонколистий (Vicia tenuifolia), китник лучний (Alopecurus pratensis), жовтець багатоквітковий (Ranunculus polyanthemos), пажитниця багаторічна (Lolium perenne), тимофіївка лучна (Phleum pratense), вероніка довголиста (Veronica longifolia) та колосиста (V. spicata), пахуча трава (Anthoxanthum odoratum), стоколос розчепірений (Bromus squarrosus), рутвиця блискуча (Thalictrum lucidum), щавель кінський (Rumex confertus), суховершки звичайні (Prunella vulgaris), звіробій звичайний (Hypericum perforatum), смілка зозуляча (Silene flos-cuculi) та звичайна (S. vulgaris), мильнянка лікарська (Saponaria officinalis), дзвінець малий (Rhinanthus minor) та нечуйвітер зонтичний (Hieracium umbellatum).

На території об’єкту зустрічаються фрагменти вологих та заболочених лук за участі куничника очеретяного (Calamagrostis arundinacea), осоки гострої (Carex acuta), виткої виткої гречки берізкової (Fallopia convolvulus), плакуна лозного (Lythrum virgatum) та гадючника в’язолистого (Filipendula ulmaria). Виявлена також популяція півників сибірських (Iris sibirica), внесених до Червоної книги України (2009а).

Прибережно-водна рослинність представлена такими видами як очерет (Phragmites australis), рогіз вузьколистий (Typha angustifolia), берула пряма (Berula erecta), катаброза водяна (Catabrosia aquatica), ситняг болотяний (Eleocharis palustris), ситник членистий (Juncus articulatus), куга озерна (Schoenoplectus lacustris), щавель прибережний (Rumex hydrolapathum) та вероніка джерельна (Veronica anagallis-aquatica).

В складі водної рослинності зростають жабурник (Hydrocharis morsus-ranae) та рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoiliatus). Вздовж узбережжя острова зростають поодинокі розетки водяного горіха (Trapa natans), включеного до Червоної книги України (2009а), та зарості глечиків жовтих (Nuphar lutea), які охороняються рішенням Київради 23.12.2004 р. за № 880/2290 (Перелік рослин та тварин…).

На порушених місцях чи як домішки до природної флори зростають берізка польова (Convolvulus arvensis), полин звичайний (Artemisia vulgaris), спориш (Polygonum aviculare), лобода біла (Chenopodium album), незабудка польова (Myosotis arvensis), осот польовий (Cirsium arvense), гикавка сіра (Berteroa incana), кучерявець Софії (Descurainia sophia), хріниця (Lepidium ruderale), сухоребрик лікарський (Sysimbrium officinale), чина бульбиста (Lathyrus tuberosus), мишій кільчастий (Setaria verticillata), ваточник сирійський (Asclepias syriaca), резеда жовта (Reseda lutea), топінамбур (Helianthus tuberosus), анізанта покрівельна (Anisantha tectorum), льонок звичайний (Linaria vulgaris), злинка канадська (Conyza canadensis), розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens parviflora), латук дикий (Lactuca seriola), тонколучник однорічний (Erigeron annuus) та золотушник канадський (Solidago canadensis).

За даними https://www.inaturalist.org у 2021 р. на території острова виявлено бобра (Castor fiber).

Об’єкт номінально увійшов до створеного 2004 р. регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». Проте через невизначеність зонування парку реальної охорони він поки не отримав.