Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Просвіті»

Богдан-Ігор Антонич

На варті, на варті поставим

щоденне зусилля невпинне,

і світло просвіти розпалим,

розоремо землю цілинну.

Простуєм, простуєм шляхи

і світло крізь пітьму, крізь морок несем.

Будуєм, будуєм, будуєм мости

в майбутнє, що ними до ціли ведем.

Мов іскру погаслу, ми будим

надію про завтра світліше,

щоб віри не тратили люди,

щоб бачили шлях свій ясніше.

Простуєм, простуєм, простуєм шляхи

і світло крізь пітьму, крізь морок несем.

Будуєм, будуєм, будуєм мости

в майбутнє, що ними до ціли ведем.

Готуєм, гуртуєм роками

і труд починаєм з основи,

щоб стала «Просвіта» за камінь,

за цемент в майбутній обнові.

Простуєм, простуєм, простуєм шляхи

і світло крізь пітьму, крізь морок несем.

Будуєм, будуєм, будуєм мости

в майбутнє, що ними до ціли ведем.


Примітки

Подаємо за першопублікацією: Народній ілюстрований календар «Просвіти» на звичайний рік 1937. – Річник 57. – Львів: Накладом Товариства «Просвіта» у Львові, [1936]. – С. 51. Уривок під заголовком «На варті!» опубліковано: Народній ілюстрований календар «Просвіти» на звичайний рік 1940. – Львів: Накладом Товариства «Просвіта» у Львові, [1939]. – С. 196. Примітка: «З пісні «Простуємо шляхи» Б. І. Антонича».

В ілюстративному додатку у «Перстенях молодості, 1966» надруковано ноти цього уривку – пісні «Простуємо шляхи» – із зазначенням: «Слова Богдана Ігоря Антонича, музика Миколи Колесси».

Рукопис частини твору зберігається у Львівській національній бібліотеці (від. рукоп, ф. 10, од. зб. 176). Датовано: «Понеділок, 22 червня 1936; Понеділок, 29 червня 1936».

«Просвіта» – українська громадська організація культурно – освітянського спрямування, заснована у 1868 р.

Подається за виданням: Богдан Ігор Антонич Повне зібрання творів. – Льв.: Літопис, 2008 р., с. 317.