Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Довбуш (друга редакція)

Богдан-Ігор Антонич


Примітки

Вперше опубліковано: «Зібрані твори, 1967». Упорядники подали текст за машинописом, писаним, як вони зазначають, «на іншій машинці», ніж перша редакція, «і не Антоничем. Авторська перевірка тільки почата, внесено деякі доповнення пунктуації» («Зібрані твори, 1967», С. 357). «Третьої дії Антонич не написав, але зміст її був устійнений ним з композитором А. Рудницьким. Цей зміст також знаходиться в руках редакції. Він написаний рукою Рудницького…» («Зібрані твори, 1967», С. 369). Зміст цей опубліковано у примітках «Зібраних творів, 1967», відтак – одразу після тексту другої редакції «Довбуша» у «Творах, 1998». Сьогодні він зберігається у Львівській національній бібліотеці (від. рукоп, ф. 10, од. зб. 173).

«На основі цього змісту «третю дію «Довбуша» написав остаточно С. Гординський, і в цьому вигляді піде опера на сцену. Всі перерібки, що їх робив […] поет на домагання композитора, були зумовлені суто технічними оперними вимогами» [Олійник О. Надгробок на могилі щастя // Антонич Б. І. Перстені молодості. – Пряшів, 1966. – С. 295].

Подається за виданням: Богдан Ігор Антонич Повне зібрання творів. – Льв.: Літопис, 2008 р., с. 419 – 448, 887 – 888.