Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Євген Гребінка

Євген Павлович Гребінка (21.01 (2.02) 1812 – 3 (15).12.1848) – український поет-байкар та прозаїк.

Аполон Мокрицький. Портрет Є. П.…

Аполон Мокрицький. (1840 р.)

Народився він на хуторі Убіжище (нині – с. Мар’янівка Гребінківського району Полтавської обл.) в родині відставного офіцера. В 1825 – 1831 роках він навчався у Ніжинській гімназії вищих наук, в 1831 – 1834 роках перебував на військовій службі. В 1834 році, діставши відставку, він переїхав до Петербургу, де включився у російське літературне життя. Тут він жив майже безвиїзно до кінця свого недовгого життя. Помер він від сухот, похований у своєму рідному селі.

Літературна творчість його розпочалась ще в час навчання у гімназії. Вона чітко ділиться на два періоди. Перший період тривав до 1834 р., коли були написані основні його твори українською мовою (байки, поезії, переклад поеми О. Пушкіна «Полтава»). Підсумок цього періоду було підведено публікацією збірки «Малоросскийские приказки» (Спб.: 1834 р.).

У другому періоді (1834 – 1848 рр.) Гребінка переходить на російську мову і стає плідним, хоча й не дуже помітним російським письменником. В цьому періоді рішуче переважають прозові твори, у яких легко помітити сильний вплив М. В. Гоголя (навіть баранячий бік із кашею – і той не був забутий).

В Петербурзі Гребінка виявив ще один бік своїх здібностей – організатора літературного життя і видавця. У його літературному салоні зустрічались чи не усі петербурзькі літератори. В 1835 р. Гребінка познайомився із Тарасом Шевченком, сприяв викупу його з кріпацтва. В 1841 році Гребінка надрукував альманах «Ластівка», в якому уміщено твори практично всіх українських літераторів, які працювали у той час.

З досить великої літературної спадщини Гребінки заслужену популярність здобули його українські байки.

Основні видання творів Є. П. Гребінки:

Романы, повести и рассказы Евгения Гребенки. – Спб.: 1847 – 1848, т. 1 – 8. [Ініційоване самим автором, не закінчене.]

Сочинения Е. П. Гребенки. Ред. Н. В. Гербеля, изд. киевского книгопродавца С. И. Литова. – Спб.: 1862, т. 1 – 5.

Полное собрание сочинений Е. П. Гребенки. В 10-ти т. Изд. Н. Ф. Мертца. – Спб.: 1902.

Гребінка Є. П. Твори в 5-ти т. – К.: Держлітвидав України, 1957.

Гребінка Є. П. Твори в 3-х т. – К.: «Наукова думка», 1980 – 1981.

М. Ж., 25 жовтня 2014 р.