Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Юрій Клен

Юрій Клен – літературний псевдонім українського поета Освальда Бургардта (4 жовтня 1891 – 30 жовтня 1947 р.).

Портрет бл. 1909 р.

Портрет бл. 1909 р.

Народився майбутній поет в селі на Вінничині в родині німецького купця. Закінчив в Києві (1911) і поступив на філологічний факультет , де брав участь у семінарі проф. В. М. Перетца.

В 1914 р., з початком 1-ї світової війни, О. Б. як етнічного німця заслали в Архангельську губернію. Після падіння царської влади в Росії (1917) він повернувся спочатку до Курська, а на рубежі 1918 / 9 років – до Києва.

У Києві (1919 – 1920 рр.) і далі у (осінь 1920 – середина 1922 рр.) О. Б. знайомиться і товаришує з українськими діячами – літературознавцем , поетами Миколою Зеровим, Павлом Филиповичем та іншими. Ці знайомства мали вирішальний вплив на становлення О. Б. як українського поета.

Влітку 1921 року злочинна московська влада заарештувала О. Б. у Баришівці і відправила до в’язниці в Полтаву. О. Б. був звільнений завдяки втручанню російського письменника В. Г. Короленка (тоді, на початку злочинного режиму, подібні випадки ще траплялись).

В Києві О. Б. викладав у різних навчальних закладах, одночасно займався перекладами європейських поетів на українську мову, товаришував, окрім названих, ще з Михайлом Драй-Хмарою та Максимом Рильським – так званими «неокласиками».

Наприкінці 1931 року О. Б. зумів виїхати із московського «соціалістичного раю» до Німеччини і тому не загинув у московських катівнях, як більшість «неокласиків». В Німеччині він деякий час залишався без роботи, від 1934 року викладав у Мюнстерському університеті. В 1941 – 1943 рр. служив у німецькій армії (перекладачем при штабі 17-ї армії) і знову побував в Україні. Після демобілізації викладав у різних вищих школах, брав активну участь у літературному житті громади українських «переміщених осіб» у Німеччині (1945 – 1947 рр.). Помер О. Б. в Аугсбурзі.

Літературу творчість О. Б. розпочав у 1913 році поезіями, писаними російською мовою. Російські вірші він писав до 1922 року, від 1924 року почав писати українські вірші. В 1930-х роках у Німеччині писав також вірші німецькою мовою.

Від 1934 року О. Б. почав користуватись літературним псевдонімом Юрій Клен, котре набуло заслуженої слави.

В 1937 році Ю. К. надрукував поему «Прокляті роки» із гострим засудженням московського терору в Україні. Цю ж тему він із ще більшим розмахом розкрив у поемі «Попіл імперій» (1943 – 1947, залишилась не закінченою), у якій паралельно з картинами московського геноциду в Україні розгорнуто сцени гітлерівського геноциду.

Московська влада добре знала, що Юрій Клен – її систематичний ворог. В Україні під московською окупацією його ім’я було повністю заборонене. Єдине на сьогодні зібрання творів у 4-х томах (далеко не повне) було надруковано у вільному світі, в Канаді (1957 – 1992 рр.).

В незалежній Україні ситуація, на жаль, не покращилась. Твори Ю. К. не були надруковані навіть в такому обмеженому вигляді, як у згаданому зібранні, і стають доступними читачам в нашому е-перевиданні.

Не виявлено, не описано, не зібрано рукописну спадщину Ю. К.; не зібрано й не передруковано його літературні дослідження (із них ми можемо надати читачам тільки статтю «» 1927 р.). Не передруковано в повному обсязі поетичні переклади Ю. К.

Не зібрані біографічні джерела та спогади про поета, не написано монографічних досліджень про його життя та творчість, а автори написаних принагідно статей не завжди показують глибоке проникнення в його творчість.

У Києві, якому Юрій Клен присвятив багато натхненних рядків, його іменем названо (щоправда, про її існування мало кому відомо).

М. Ж., 10 листопада 2019 р.