Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Причепа» (1878 р.)

Галерея І. С. Нечуя-Левицького -…

Титульний аркуш польського перекладу повісті «Причепа» (1878 р.)

[Przybłęda. Powieść ukraińska Iwana Nechuja. Z rusińskiego przełożył St. Sz. – Poznań: nakładem i drukiem Jarosława Leitgebra, 1878.]

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1965 р., т. 1, с. 224 / 225.