Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Князь Єремія Вишневецький» (1896 р.)

Галерея І. С. Нечуя-Левицького -…

Титульна сторінка автографа повісті «Князь Єремія Вишневецький» (1896 р.)

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1966 р., т. 7, с. 32 / 33.