Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

«Неоднаковими стежками» (1910 р.)

Галерея І. С. Нечуя-Левицького -…

Титульна сторінка 7-го тому «Повістей і оповідань» (К.: тип. І. І. Чоколова, 1910 р.), в якому була вперше опублікована повість «Неоднаковими стежками»

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. Ф. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1967 р., т. 8, с. 228 / 229.