Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Байки світовії в людських оповідках

Запис С.Руданського

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Твори Степана Руданського. Том II. Впорядкував А. Кримський. У Львові. 1896». Зберігся недатований автограф у «Співомовках 1851–1857 рр.», стор. 213 – 236, та одна сторінка з «Преслівля» у Співомовках 1861 р.» (стор. 90 – 90, звор.).

Готуючи до видання «Байки світовії в людських оповідках», А. Кримський зробив до них таку примітку:

«Цей рівнобіжний прозаїчний додаток до віршованої поеми написано і на інакшому папері, і інакшим почерком, ніж саму поему; і той почерк – зовсім такий, який був у Руданського в 1859-ім році. Це можна виясняти так, що в Руданського, як віршував він свої «Лірникові думи» в 1856-ім році, не було під руками ніякісіньких етнографічних записів: ті оповідання Вакулині, про котрі він нижче згадує, держалися, очевидячки, попросту в його пам’яті; і аж 1859-ого року, вже по звіршованню «Лірникових дум», він надумався записати на папері і ті народні перекази, які він звіршував перед трьома роками»» [«Твори Степана Руданського. Том II. Впорядкував А. Кримський. Друге видання. У Львові. 1908, стор. 229].

Точніше А. Кримський визначає дату написання «Байок світових у людських оповідках» в статті «До життєпису Степана Руданського. (З нагоди 50-літньої річниці поетової смерті)»:

«Автограф Руданського, в якому містяться «Вакулині оповідки», писано тим пізнім почерком, який являється, типовим для автографів Руданського у Петербурзі вже аж кінця 1859 р.; папір, на якому Руданський власноручно написав ті «Вакулині оповідання», і колір чорнила – все промовляє за кінцем 1859 р. Коли ж ми порівняємо того прозаїчного автографа з автографом поетичної обробітки тих самих «оповідок» (що зветься «Лірникові думи»), то ані найменших сумнівів не може бути, що весь отой прозаїчний автограф 1859 р. «Байок світових у людських оповідках…» вийшов з-під авторового пера пізніш, ніж автограф поетичної обробітки тих самих «Байок світових» (інакше «Лірникових дум») [А. Кримський, Твори в п’яти томах, т. 2, К., «Наукова думка», 1972, стор. 572].

Текст та примітки Руданського подаються за автографом 1851 – 1857 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1973 р., т. 2, с. 337 – 354.