Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Страсний четвер

Микола Устиянович

Повість верховинська з місцевих поговорок


Примітки

Надруковано в альманасі «Зоря галицька», 1852 р., т. 5.

В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Твори Николи Устияновича і Антона Могильницького. – Льв.: Накладом товариства «Просвіта», з друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1913 р., с. 195 – 277.