Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Українська міфологія та універсально-культурна структура «Лісової пісні» Лесі Українки

О.С. Кирилюк

Розгляд «Лісової пісні» (1) під тим методологічним кутом зору, що ми його пропонуємо, внаслідок дійсної універсальності КГП-структурованості будь-якого тексту культури, дає можливість без особливих труднощів експлікувати наявні у його складі категорії граничних підставин та світоглядні коди.

Література

1. Українка Леся. . // Вибрані твори. – К., 1952. – С. 250-357.

2. Іларіон, митрополіт. Дохристиянські вірування українського народу. – Київ – Вінніпег. – 1992.

3. Див. статті, переважно Вяч. Вс. Іванова та В.М. Топорова, – «Славянская мифология», «Сварог», «Перун», «Велес», «Мара», «Морена», «Ярило», «Кострома», «Купала», «Кострубонька», «Пуп землі», «мавки», «навь», «русалки» в енциклопедії «Мифы народов мира. – ТТ. 1-2. – М., 1980, 1982.

4. Ястуржинский Х.П. О превращениях в малорусских сказках. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

5. Див.: Гнатюк В.М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991. – С. 383-406; Милорадович В.П. Заметки о малорусской демонологии. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991. – С. 407-429.

Опубліковано : Універсальні виміри української культури. – Одеса : 2000 р., с. 173 – 183.