Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історичні джерела

 1. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) ()
 2. Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) ()
 3. Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки ()
 4. Кременецький земський суд ()
 5. Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ ()
 6. Баняс В. Спорт у Західній Україні: 1926 – 1939 рр. ()
 7. Гільденштедт Й. Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року ()
 8. Жарких М.І. Чорнобильська катастрофа у кривому дзеркалі комуністичної преси ()
 9. Жахалова Н. В. Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років ()
 10. Ісаєвич Я. Д. Мартин Груневег і його опис Києва
 11. Луняк Є. Козацька Україна ХVІ – ХVІІІ ст. очима французьких сучасників ()
 12. Меховський М. Трактат про дві Сарматії ()
 13. Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії ()
 14. Пивовар А. В., Ковтун М. В. Фонд Херсонської духовної консисторії ()
 15. Пивовар А.В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року ()
 16. Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В. Земельні банки Новоросійського краю ()
 17. Пивовар А.В. Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року ()
 18. Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко ()
 19. Ромм Ж. Мандрівка до Криму в 1786 р. ()
 20. ()