Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

В.С. Горський

1. Результати цього дослідження відображено в публікаціях: "Міфи сучасної України" в журналі "Дух і Літера" – К., – 1998 – №3-4. – с. 45-229, а також у збірках «Історична міфологія в сучасній українській культурі. Матеріали досліджень» – К., – 1998 – Вип. 1, 2. У Швейцарії виходить друком збірка наукових досліджень з цієї теми французькою мовою.

2. Див.: Strensky І. Four Theories of Myth in The 20th Century: Cassirer, Eliade, Levi-Strauss and Malinovski – University of Iowa Press – 1997.

3. Див.: Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Избр. труды. – Т. 1. – М., – 1998.

4. Кримський С. Б. Концептуальний лад аналізу перехідного періоду. // Наук. зап. НаУКМА. Філософія і право». – Т. 8. – К., – 1999.

5. Див.: Малахов В. Міф про міф. Національна міфологія як тема сучасної міфотворчості // «Дух і Літера» – К., – 1998. – №3-4.

6. Реслер А. Швейцарія та її міфи // «Дух і Літера» – К., – 1998. – №3-4.

7. Ця проблема широко диспутується в сучасній літературі. В цьому огляді ми спиралися, зокрема, на такі праці: Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі 11-18 ст. – К., – 1998; Ševčenko Ihor. Ukraine between East and West. Essays on Cultural History of the Early Eighteenth Century – Edmonton, Toronto. – 1996; Wolff Larry. Inventing Eastern Europe. The map of Civilization in the Mind of the Enlightement. – Stanford. – 1994. Див. також: Толочко О. «The Good, the Bad and the Ugly» // «Критика» – 1998. – №7 (8) – СС. 24-31; Грицак Я. «Східна Європа як інтелектуальна конструкція» – «Критика» – 1998. – №11 (13). – СС. 17-21.

8. Цит. за: Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців. – Львів. – 1998.

9. Див.: Наливайко Д. Очима Заходу – Рецепція України в Західній Європі ХІ-XVIII століть. – К., – 1998.

10 Мосман В. Зустріч з потойбічним (Зустрічі Фрайбург – Львів). // журнал «Ї» – Львів. – 1998. – № 1 (12).

11. Деру-Сіміч Л. Європейськість Сходу і Заходу. // журнал. «Ї» – 1998. – № 4 (13).

12. Hagen M. Does Ukraine Have a History? // «Slavic Review». – 1995. – №3.

13. Huntington S. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. – N. Y. – 1996.

14. Див.: «Столичные новости». (Газета від 2-9 лютого 1999).

15. Охримович А. Чад і кайф. // «День». (Газета від 22 липня 1999).

16. Цит. за: «Історична міфологія в сучасній українській культурі». – К., – 1998.

17. Маринович М. Біблійна «повнота часу» України. // Журнал «Мандрівець». – 1998. – № 1 (16).

18. Довгич В. «Переднє слово до громадян». // «Індо-Європа» – 1991, №1. Цю ідею розвиває також Ю. Канигін – див.: Канигін Ю. Шлях аріїв. – К., – 1997.

19. Романюк Л. В очікуванні апостола. // «День». (Газета від 17 травня 1999).

20. Красуський М. «Древность малороссийского языка». // «Індо-Європа». – 1991. – № 1.

21. Редакційна передмова до публікації праці Михайла Красуського «Древность малороссийского языка». // «Індо-Європа». – 1991. – № 1. Це теж не винахід сучасних українських міфологів. Аналогічною недугою перехворіли й інші народи. Німецький вчений Д. Г. Гассе ще 1799 р. доводив, що Адам та Єва спілкувалися німецькою мовою. На початку 19-го ст. Іштван Хорват знаходив у Раю сліди угорської мови. А. Кемпе доводив, що Бог говорив шведською, Адам – датською мовою, а Змій спокушав французькою. – Див.: Дзюба І. Ідеологічні децібели діалогу культур. // «Сучасність». – 1998 – № 11. – С. 71.

22. Кухарський В. Великий пророк Єремія: «Великий народ… скіфи». // «Мандрівець». – 1998. – № 1.

23. Нетудихата В. Україна і планетарна свідомість. // «День» (Газета від 19 лютого 1999).

24. Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія. // «Антологія світової літературно-критичної думки 20-го ст.» – Львів. – 1996.

25. Grabowicz O. The Legacy of Colonialism in Contemporary Ukraine. Доповідь на Другому з’їзді Міжнародної асоціації україністів. – Львів, 1993. Цитую за українським перекладом: Грабович О. «Колоніальна спадщина в сьогоднішній Україні». // «Арка» – 1994 – № 1.

26. Юрій М. Т. Етногенез та менталітет українського народу. – К., – 1997.

27. Див.: Кйосев А. «Самопідкорювані культури». // «Критика» – К., – 1998. – № 6 (8). Переклад з публікації «The Self-colonizing Cultures». // Іn: «Cultural Aspects of Modernization Process». – Oslo – 1995.