Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Низовець

Тимко Падура

На землі і на морях

Наш світ в наших раменах!

Байрон в «Дівиці з Абидос».

Схились, зорйо, в мраку хмар,

Мені мильша ночі пущ,

Над кип’ячий хвиль обшар

Взнесе крила дитя пущ.

Нехай в пусі стогне трус,

Я на морі хочу грать,

Тільки довгий скручу вус,

Швидше буду турка гнать.

Далій, чайко, верхом пін

Розтинати моря плит!

Вдарю врагам в смерті дзвін

З-під булата острих нит.

Не пишайся, Амурат,

Не забеш мня громом слов;

Не першина з царських врат

Супостатів льяти кров!…

Не лякався жаркий лях

На сараї твоїх варт:

М’ягку душу обляв страх,

Але меї стальний гарт!

Нуже, діти, під куль град!

Ми то птахи острих зим!

З крил лупежі в Цариград

Покотится кров і дим!

Кізи-Кермен, 1828.


Примітки Т. Падури

нит – Нита уживаєся також для означення вістря, і кажеся: нита бритвяна, нита булатная; в тім значіню 2 відм. ч. мн. буде: нитів або нит.

Амурат – гл. Poselstwo do Amurata IV. za panowania Władysława Wazy, przez Kwiatkowskiego. Мурад IV (1609 – 1640), турецький султан у 1629 -1640 pp.

Примітки Ю. Романчука

Не лякався – Супротив сих слів незрозумілі мені дальші слова: М’ягку душу обняв страх: чию ж?… Зрозумілі були би, якби стояло: Налякався, – тілько ж се знов не дуже згідне з прикметником «жаркий».

Подається за виданням: Твори Маркіяна Шашкевича і Якова Головацького, з додатком творів Івана Вагилевича і Тимка Падури / ред. Ю. Романчук. – Льв. : Просвіта, 1913 р., с. 398 – 399.

Примітки М. Л. Гончарука

Вперше надруковано у вид.: Pienia Tomasza Padury, с. 8 – 10. Вдруге надруковано без змін у зб.: Ukrainky Tymka Padury, с. 29 – 31.

Подається за виданням: Українські поети-романтики – К.: Наукова думка, 1987 р., с. 547.