Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Між молотом і ковадлом
[грудень 1941 – лютий 1942 рр.]

Улас Самчук

Ми обережно обирали шлях,

І з жалем слухав я, як люд цей скніє

У стогонах, у лементах, в сльозах.

Данте. Чистилище, пісня 20.


Подається за виданням: Самчук У. На коні вороному. – Вінніпег: Видання товариства «Волинь», 1990 р., с. 96 – 137.