Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Великдень у подолян

Анатолий Свидницикий

(По поводу «Быта подолян» Шейковского.
Выпуск 1-й, 1860 г., Киев)

Загадка: Сім миль мосту, а на кінці мосту квіточка зацвіла. Сім миль мосту, а на кінці – квіт на ввесь світ.

Отгадка: Великдень.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Основа», 1861, № 10, с. 43 – 64; № 11-12, с. 26 – 71, за підписом – А. Свидницький (Патриченко). Автограф невідомий.

Включено до вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 408 – 472.

Датується 1861 р. на підставі змісту статті, що писалася з огляду на особисті спостереження автора, зроблені під час проживання у Миргороді (зіставлення народних звичаїв на Поділлі з обрядами на Полтавщині, посилання па один із номерів «Полтавских губернских ведомостей» – 1861, № 25).

Даючи розгорнутий відгук на працю українського педагога, етнографа, філолога К. В. Шейковського, Свидницький не обмежився критичною оцінкою брошури, а, широко використовуючи власні спостереження над побутом і народною поезією подолян, спробував показати органічний зв’язок тамтешніх народних звичаїв із річним календарним циклом первісної релігії.

Висновки дослідника в принципових моментах збігаються із думками російського літературного критика і публіциста Г. Є. Благосвєтлова, який, роком раніше рецензуючи брошуру К- Шейковського, критикував її за теоретичну неспроможність:

«Книжечка… звичайно, не без користі, але з превеликими претензіями. Книжечка ніяк не хоче обмежитися своїм завданням, тобто простим зображенням побуту подолян і збором матеріалів, які до цього побуту відносяться, – він хоче неодмінно філософствувати… п. Шейковський зруйнував природну послідовність у розвитку релігійних форм і свою теорійку залишив цілком безпомічною» («Современник», 1860, № 9, с. 104 – 105).

Студія А. Свидницького, багата в своїй конкретно-аналітичній частині, відзначалася також чіткістю наукового підходу, що дало І. Франкові підстави твердити:

«Праця та дає дуже красне свідоцтво, як пильно придивлявся Свидницький до життя і побуту рідного народу і якою гарячою любов’ю обіймав його» (Франко І. Твори в 50-ти т. К., 1980, ).

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статі дано назви.

Подається за виданням: Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 456 – 512.