Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Відьми, чарівниці й опирі

Анатолій Свидницький

Чи то ж примхи і примхливі оповідання люду українського


Примітки

Вперше надруковано у вид.: Свидницький А. Твори, 1958, с. 357 – 407.

Автограф зберігається в ЦНБ, ф. 1, од. зб. 5046.

Датується 1860 р. на підставі оголошення в журналі «Основа», редакція якого обіцяла надрукувати нарис, але з невідомих причин не опублікувала його.

Подається за автографом. В нашому е-перевиданні ця велика стаття поділена на розділи, ї розділам дано назви.

Подається за виданням: Свидницький А. Роман. Оповідання. Нариси. – К.: Наукова думка, 1985 р., с. 412 – 455.