Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Античні держави Північного Причорномор’я

Ольговський С.Я.

Міністерство культури та туризму України

Київський національний університет культури і мистецтв

Навчальний посібник

Київ 2007

Бібліографічний опис паперової версії видання: Ольговський С.Я. Давньогрецькі міста-колонії Північного Причорномор’я: навчальний посібник. – К.: КНУКіМ, 2007. – 149 с. Бібліографія – 116 найменувань.

У навчальному посібнику розкрито причини і характер Великої грецької колонізації і, як одну із складових цього процесу, — грецьку колонізацію Північного Причорномор’я, описано специфіку освоєння Нижнього Подністров’я і Нижнього Побужжя, Криму і Керченського півострова, охарактеризовано господарську і виробничу діяльність колоністів, торгівлю і грошовий обіг, культуру та релігію населення грецьких міст.

Навчальний посібник розрахований на студентів-істориків, археологів та музеєзнавців і всіх, хто цікавиться давньою історією України.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Відповідальний редактор:

Пустовалов С.Ж., кандидат історичних наук, доцент

Рецензенти:

Афанас’єв Ю.Л., д-р філософ. наук, професор, зав. кафедри мистецтвознавства Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Терпиловський Р.В., д-р істор. наук, професор, зав. кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.