Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Маркетинг у банках

Брітченко І.Г.

Навчальний посібник

Брітченко І.Г. Маркетинг у банках: Навчальний посібник / Під ред. проф. Брітченко І.Г. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 345 с.

Рецензенти:

Амоша А.І., академік НАН України, д.е.н., проф. (Донецьк);

Маркіна І.А., д.е.н., проф. (Полтава);

Егоров П.В., д.е.н., проф. (Донецьк);

Кучеренко В.Р., д.е.н., проф. (Одеса)

Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Полтавського університету споживчої кооперації України, 23 травня 2007 р., протокол № 5.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18 – Г – 1549 від 26 вересня 2007 р.).

У навчальному посібнику викладено теорію та наукові основи маркетингу в банках, основні параметри маркетингу механізмів формування, функціонування та розподілу банківського капіталу, його інструментарій, продукти, процеси, а також питання підвищення конкурентноздатності банку та банківської системи шляхом застосування маркетингу в банках та оптимізації структури управління. Цей посібник відрізняється від раніше виданих висвітленням маркетингових процесів у банках з точки зору банківської специфіки формування, функціонування та розподілення капіталу, що властиво виключно банківській системі, суто банківським процесам і механізмам.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників і тих, кого цікавить маркетингова діяльність банку та банківської системи.

Моїй любій дружині,

яка постійно надихає мене на творчість

та наполегливу працю,

Міняйло Тетяні Миколаївні

з любов’ю та вдячністю

присвячую цю книгу

(Брітченко І.Г.).