Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Лабораторний експеримент в телекомунікації

Гаврилюк М. С.

(Педагогічний досвід віртуалізації в програмному середовищі VEE)

Обкладинка

Матеріал цього методичного документа, підготованого у 2009 році, висвітлює досвід багаторічної роботи міжкафедрального комп’ютерного комплексу (МКК) Одеської національної академії зв’язку. Цей досвід охоплює серію навчально-методичних документів і комп’ютерних програм віртуального лабораторного практикуму (ВЛП).

Авторські програми віртуальних макетів складені в інтерактивному середовищі графічного програмування Agilent VEE. В документі наведено лише фронтальні панелі користувача.

Сфера використання – лекції, практичні та лабораторні заняття, курсове й дипломне проектування, науково-дослідна робота студентів чи аспірантів, післядипломне підвищення кваліфікації, дистанційне навчання в режимі OffLine.

Редактор М.Л.Десенко.

Зміст