Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

І. Срезневському

Яків Головацький

з нагоди єго перебування в Ужгороді і Львові

Руський з руським повстрічався

Руський з руським повітався…

Хоть з далекой України,

Хоть з далекої родини,

Вже один другому брат!

Ізв’яжімся, руські діти,

Час вже нам відмолодіти!

Свою пісню заспіваймо,

Свої сили добуваймо,

Та все піде влад!


Примітки

Вперше надруковано у вид.: Материалы по истории возрождения Карпатской Руси. I. Сношения Карпатской Руси с Россией во II-ую половину XIX-го века. Собрал И. С. Свенцицкий. Львов, 1905, с. 172. Під текстом стоїть дата написания: «У Львові 28/16 липня 1842». У публікації зазначено, що твір друкується за автографом: «В собрании автографов находим следующее стихотворение Я. Ф. Головацкого».

Подається за першодруком.

Зустріч Я. Головацького з І. Срезневським відбулася 1840 р. у Львові, коли останній повертався з поїздки по слов’янських країнах. Про це е згадка у спогадах самого Я. Головацького (див.: Пережитое и перестраданное. Записки Я. Ф. Головацкого. – Литературный сборник, издаваемый Галицко-русской Матицею. Львів, 1886, вип. 2, с. 198).

Подається за виданням: Українські поети-романтики – К.: Наукова думка, 1987 р., с. 409 – 410.