Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Могила у Полтаві (1839 р.)

Могила у Полтаві (1839 р.) - галерея…

Первісний вигляд могили І. П. Котляревського у Полтаві.

Надгробок спорудив у 1839 р. своїм коштом П. С. Стеблін-Каменський. На мідній пластині був напис: «Маіор И. П. Котляревский, соченитель Энеіди на малорусском наречии, род. 1769 г., августа 29, скончался 1838 г. 29 октября».

Подається за виданням: Котляревський І.П. Повне зібрання творів. – К.: Наукова думка, 1969 р., с. 12.