Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Листи


Примітки

У цьому виданні публікується 141 лист (у шеститомному зібранні творів Г. Ф. Квітки-Основ'яненка – 91 лист, у восьмитомному – 113. Друкуються раніше не опубліковані листи до М. П. Погодіна, А. О. Краєвського (№ № 35, 87, 107, 111, 122, 127), тексти яких нам люб'язно надав С. Д. Зубков, а також ранні листи Г. Ф. Квітки службового характеру (10 – 15). При підготовці матеріалів до друку використано зібрання архівосховищ Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (листи до Т. Г. Шевченка), Інституту російської літератури АН СРСР (Пушкінського Дому) у Ленінграді (листи до П. Плетньова, Ф. Коні), Всесоюзної Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна (листи до М. Погодіна), Державної Публічної бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна у Ленінграді (листи до А. Краєвського), Центрального державного архіву літератури і мистецтва (листи до І. Снєгірьова), Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у Києві (листи до М. Максимовича, А. Владимирова), Харківського державного обласного архіву тощо.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 7, с. 163 – 357.