Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Письма


Примітки

У цьому виданні публікується 141 лист (у шеститомному зібранні творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – 91 лист, у восьмитомному – 113). Друкуються раніше не опубліковані листи до М. П. Погодіна, А. О. Краєвського, тексти яких нам люб’язно надав С. Д. Зубков, а також ранні листи Г. Ф. Квітки службового характеру. При підготовці матеріалів до друку використано зібрання архівосховищ Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (листи до Т. Г. Шевченка), Інституту російської літератури АН СРСР (Пушкінського Дому) у Ленінграді (листи до П. Плетньова, Ф. Коні), Всесоюзної Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна (листи до М. Погодіна), Державної Публічної бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна у Ленінграді (листи до А. Краєвського), Центрального державного архіву літератури і мистецтва (листи до І. Снєгірьова), Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у Києві (листи до М. Максимовича, А. Владимирова), Харківського державного обласного архіву тощо.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 7, с. 163 – 357.