Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Дурман соціалізму

Дмитро Донцов

[На вступній ілюстрації маємо дотепну карикатуру на Леніна:]

Титульний аркуш брошури 1936 р. Подається за виданням: Донцов Дм. Дурман соціалізму. – Львів: 1936 р. – 96 с. – Квартальник «Вісника» ч. 3 (11)