Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Бібліографія

1909 р. 1910 р. 1911 р. 1912 р. 1913 р.
1914 р. 1915 р. 1916 р. 1917 р. 1918 р. 1919 р.
1921 р. 1922 р. 1923 р. 1924 р. 1925 р.
1926 р. 1927 р. 1928 р. 1929 р. 1930 р.
1931 р. 1932 р. 1933 р. 1934 р. 1935 р.
1936 р. 1937 р. 1938 р. 1939 р.
1941 р. 1943 р. 1944 р.
1946 р. 1947 р. 1948 р. 1949 р. 1950 р.
1951 р. 1952 р. 1953 р. 1954 р. 1955 р.
1956 р. 1957 р. 1958 р. 1961 р. 1965 р.
1966 р. 1967 р. 1968 р. 1969 р. 1971 р.

ЛНВ – скорочено позначає «Літературно-науковий вісник», Львів.

ВООЧСУ – скорочено позначає «Вісник Організації оборони чотирьох свобод України», Нью-Йорк.

1909 р.

Політичний момент в Росії і завдання соціал-демократії. – Праця (Львів), 1909 р., р. 1, № 1.

1910 р.

На черзі: до питання про нашу національну політику. – Праця, 1910 р., р. 1, № 2-3.

Новий революційний фактор і соціал-демократія. – Наш голос (Львів), 1910 р., р. 1, № 2.

Школа а релігія: реферат, виголошений на з’їзді української академічної молоді у Львові у липні 1909 р. – Львів: 1910 р.

1911 р.

Праве українство. – Наш голос, 1911 р., р. 2, № 3.

Закопанець Д. Українське питання і російська соціал-демократія. – Наш голос, 1911 р., р. 2, № 4.

Шевченко і патріоти. – Наш голос, 1911 р., р. 2, № 5.

1906 рік у Києві. – Наш голос, 1911 р., р. 2, № 6-8.

Наша Дума. – Наш голос, 1911 р., р. 2, № 6-8.

Національні гермафродити. – Наш голос, 1911 р., р. 2, № 9-10.

1912 р.

О. Синявський, Про що співають кобзарі (Рецензія). – ЛНВ, 1912, т. 61, с. 390 – 391. Підп.: О. Л.

Русский либерализм и украинское движение. – Украинская жизнь (Москва), 1912 г., № 4, с.

1913 р.

Модерне москвофільство. – Льв.: Діло, 1913 р. [Київ: накладом автора, 1913 р.?]

Сучасне політичне положення нації і наші завдання: реферат на 2-м всеукраїнськім студентськім з’їзді в липні 1913 у Львові. – Львів: 1913 р.

Російський вплив на українську психіку. – Львів: 1913 р.

Поэзия индивидуализма. – Украинская жизнь, 1913 г., № 9, 10.

Русский империализм и украинство. – Украинская жизнь, 1913 г., № 2, с. 27 – 34.

«Новая жизнь» [рецензія]. – Украинская жизнь, 1913 г., № 2, с. 110 – 112.

Гетман Мазепа в западноевропейской [художественной] литературе. – Украинская жизнь, 1913 г., № 4, с. 58 – 69.

2 вид.: Шляхи (Льв.), 1917 р., № 5-8, с. 283 – 291.

3 вид.: «Іван Мазепа і Москва», К., Рада, 1994 р., с. 163 – 172.

4 вид.: Слово і час, 1994 р., № 4-5, с. 79 – 85.

5 вид.: Дивослово, 1994 р., № 7, с. 5 – 9.

Російська преса про останній з’їзд. – Шляхи (львів), 1913 р., № 8 – 9 (1 листопада), с. 99 – 101.

1914 р.

З приводу одної єресі. – Київ: 1914 р.

2 вид.: ВООЧСУ, 1958 р., № 9, с.

Енгельс, Маркс і Ляссаль про неісторічні нації. – ЛНВ, 1914, т. 65, № 2, с. 312 – 332; № 3, 479 – 491.

2 вид. : Київ : друкарня Української центральної ради, Березень 1918 р. – 59 c.

З приводу ювілею Шевченка. – Ювілейна збірка статий про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини його народженя / Накладом Шевченківського ювілейного комітету, Вінніпег: 1914 р., с. 5 – 9.

1915 р.

Die ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Russland. – Berlin: Carl Kroll Verlag, 1915.

2 вид.: Історія розвитку української державної ідеї. – Вінниця: 1917 р. [переклад]

Переклади: Київ: 1917 р.; Львів: 1918 р.

4 вид.: Історія розвитку української державної ідеї.-К.: 1991 р.-48 с.

Gross-Polen und die Zentralmächte. – Berlin: Carl Kroll Verlag, 1915. [1916?]

До моїх політичних однодумців. – б/м, 1915 р.

1916 р.

Катова вечеря. – Шляхи (Львів), 1916 р., № 3-4, с.

Справа унії. – Шляхи (Львів), 1916 р., № 5, с.

Дещо про «орієнтації». – Шляхи (Львів), 1916 р., № 5, с.

Karl XII Feldzug nach der Ukraine. – Wien : 1916. – 31 S. – Sonderabdruck aus der Ukrainischen Rundschau.

2 вид.: Шляхи (Льв.), 1917 р., № 9-10, с. 485 – 497.

3 вид.: Похід Карла XІІ на Україну. – Київ: 1918 р. – 28 с.

4 вид.: Торонто: 1953 р.

5 вид.: Українська думка (Лондон), 1954 р., 2 вересня.

6 вид.: Лондон: 1955 р. – 40 с.

7 вид.: The campaign of Charles XII in Ukraine. – The ukrainian review (London), 1956, № 3.

8 вид.: Der Feldzug Karls 12 in die Ukraine. – Jahrbuch der Ukrainekunde (München), 1983, № 20, S. 384 – 408.

1917 р.

Народ-бастард. – Шляхи (Львів), 1917 р., № 1, с.

Культура розкладу. – Шляхи (Львів), 1917 р., № 3, с.

Польська криза. – Шляхи (Львів), 1917 р., № 5, с.

Українське miraculum. – Шляхи (Львів), 1917 р., № 6, с.

1918 р.

Леся Українка: 31 липня 1913 – 31 липня 1918. – ЛНВ, 1918, т. 70, с. 182 – 184.

Міжнародне положення України і Росія. – Київ: Вид. “Робітничої книгарні”, 1918 р.

Культура примітивізму: головні підстави російської культури. – Черкаси – Київ: Сіяч, 1918 р. [1919?]

Тверда рука. – Нова рада (Київ), 1918 р., № 8.

1919 р.

Українська державна думка і Європа. – Львів: Всесвітня бібліотека, 1919 р. [1918?]

Мазепа і мазепинство. – Черкаси – Київ: Сіяч, 1919 р.

1921 р.

Підстави нашої політики.–Відень: видавництво Донцових, 1921 р.–210 с.

2 вид., виправл. : Нью-Йорк: ООЧСУ, 1957 р. [Це друге видання сильно скорочене, десь на 1/3 і подекуди змінене в такій мірі, що дає інший погляд на ту чи іншу справу. Тому Сосновський використав його для ілюстрації розвитку поглядів Донцова.]

Готова до друку (1921 р.): La crise de l’Empire russe. [Нам невідомо, чи ця праця була надрукована.]

1922 р.

Наші цілі. [З нагоди відновлення видання “Літературно-наукового вісника”]. – ЛНВ, 1922, т. 76, № 1, с. 1 – 5.

А. Марголин, Украина и политика Антанты (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 76, с. 184 – 186. Підп.: О. В.

В. Панейко, З’єдинені держави Східної Європи (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 76, с. 92 – 95. Підп.: О. В.

Варшавська криза. – ЛНВ, 1922, т. 77, № 1, с. 150 – 157. Підп.: О. В.

Г. Н. Лейхтенберский, Воспоминания об Украине, 1917 – 1918 (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 76, с. 282 – 283. Підп.: О. В.

Галицька політика Совітів. – ЛНВ, 1922, т. 76, № 1, с. 72 – 75. Підп.: Devius.

До традицій! – ЛНВ, 1922, № 3.

До старих богів! З нагоди студентського з’їзду. – ЛНВ, 1922, т. 76, № 4, с. 259 – 268.

Емігрантська “смєновєховщина”. – ЛНВ, 1922, т. 78, № 11, с. 80 – 86.

І. Мазепа, Большевизм і окупація України (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 77, с. 94 – 96. Підп.: О. В.

Криза большевизму на Україні. – ЛНВ, 1922, т. 77, № 2, с. 63 – 75. Підп.: Д. Д.

Нафта, Царгород і Україна. – ЛНВ, 1922, т. 76, с. 167 – 172. Підп.: О. В.

Нова Україна, чч. 1 – 7, 1922 (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 77, с. 178 – 181. Підп.: О. В.

О. Бурнатович, Українська ідеолоґія революційної доби (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 77, с. 280 – 282. Підп.: О. В.

Осінні рефлексії. – ЛНВ, 1922, т. 78, № 2, с. 179 – 182. Підп.: О. В.

Поетка українського рісорджімента: Леся Українка. – ЛНВ, 1922, т. 76, № 6, с. 28 – 44; № 7, 135 – 150.

Окр. відбиток: (Леся Українка). – Львів: Видавництво Донцових, 1922 р. – 35 с.

Polityka, rok 1, no. 1 і 2 (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 77, с. 188 – 189. Підп.: О. В.

Пригадка. [Націоналізм одинокий має будуччину на Україні]. – ЛНВ, 1922, т. 77, № 3, с. 274 – 276. Підп.: О. В.

Соціалістична думка, ч. 8. 1922 (Рецензія). – ЛНВ, 1922, т. 78, с. 88 – 89. Підп.: О. В.

Упадок комунізму на Заході. – ЛНВ, 1922, т. 78, № 3, с. 134 – 143. Підп.: Devius.

Шляхтич міщанином: причинок до національної психології. – ЛНВ, 1922, т. 77, № 10, с. 264 – 273. Підп.: Д. Д.

Ще одна конференція (Генуезька конференція). – ЛНВ, 1922, т. 76, № 5, с. 75 – 79. Підп.: Д. Д.

1923 р.

Чи ми фашисти? – Заграва, 1923 р., № 7, с. 97 – 102.

Дві тактики. – Заграва, 1923 р., № 8, с. 117 – 122 (15 серпня, 1 вересня).

Найвищий час. – Заграва, 1923 р., № 13.

Соборники з Малопольщі і вар’яти з «Дон Кіхота». – Заграва (Львів), 1923 р., 15 квітня.

Зміна тактики українського клубу. – Заграва (Львів), 1923 р., 1 травня.

Лозанський мир і Україна. – Заграва (Львів), 1923 р., 1 серпня.

На два фронти. – Заграва (Львів), 1923 р., 1 серпня.

Британська нота і європейський Схід. – Заграва (Львів), 1923 р., 1 вересня.

Bellua sine capita: з нагоди п’ятилітніх роковин проголошення незалежности України. – ЛНВ, 1923, т. 79, № 1, с. 58 – 71.

Криза української літератури. – ЛНВ, 1923 р., т. 79, № 4, с. 351 – 370.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 47 – 68.

Архив гражданской войны, вып. 2 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 80, с. 286 – 287. Підп.: О. В.

Atrophia celebri: до психології рідного філістерства. – ЛНВ, 1923, т. 80, № 7, с. 245 – 262. Підп.: Д. Д.

В. Андрієвський, З минулого, т. II, ч. І (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 81, с. 190 – 191. Підп.: О. В.

Велика павза галицько-волинської політики. – ЛНВ, 1923, т. 79, с. 172 – 177. Підп.: О. В. [т. 77, № 2?]

Воля Россіи, февраль 1923 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 80, с. 94 – 95. Підп.: Р. О.

Das literarische Echo, Heft 11/12, 1923 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 80, с. 94. Підп.: Р. О.

Драгоманів і ми. – ЛНВ, 1923, т. 79, № 3, с. 260 – 267. Підп.: Д. Д.

И. Чериковер, Антисемитизм и погромы на Украине 1917 – 1918 гг. т. 1 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 81, с. 88 – 95. Підп.: О. В.

Current history (New York) no. 5 – 6, 1922 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 78, с. 89 – 91.

На шляху до осамітнення. [Зовнішна політика Річи Посполитої]. – ЛНВ, 1923, т. 81, № 9, с. 65 – 74. Підп.: О. В.

“Нова культура”, чч. 2 – 3, 1923 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 81, с. 189 – 190. Підп.: Д. Д.

Під знаком конфедерації. [Сконфісковані три сторінки від 365 до кінця]. – ЛНВ, 1923, т. 80, № 7, с. 361 – 368. Підп.: Д. Д.

Про “молодих” [поетів]. – ЛНВ, 1923, т. 81, № 11, с. 267 – 280.

Розклад нашого партійництва. – ЛНВ, 1923, т. 80, № 5, с. 82 – 89. Підп.: О. В.

Санкція Рижського договору. – ЛНВ, 1923, т. 79, № 4, с. 370 – 371. Підп.: О. В.

Трибуна України, ч. 1. 1923 (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 80, с. 93. Підп., с. О. В.

Ю. Тютюнник, Зимовий похід, 1919 – 20, ч. І (Рецензія). – ЛНВ, 1923, т. 79, с. 377 – 379. Підп., с. О. В.

Лондон, Джек. Semper idem. З англ. переклав Д. Донцов. – ЛНВ, 1923, т. 79, с. 27 – 30.

Наша політична думка і стрілецтво. – “Календар Червоної калини на 1924 рік”, Львів, Червона калина, 1923 р.

1924 р.

А. Камінський, Галичина Піємонтом (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 82, с. 183 – 185. Підп.: О. В.

Агонія одної доктрини. – ЛНВ, 1924 р., т. 83 [82?], № 1, с. 56 – 67. Підп.: Д. Д.

Церква і націоналізм. – ЛНВ, 1924, т. 83, № 5-6, с. 75 – 82. Підп.: Д. Д.

В десятьлітню річницю. [Думки з нагоди вибуху І Світової війни, 28 липня 1914]. – ЛНВ, 1924, т. 84, № 7, с. 372 – 381. Підп.: Д. Д.

В. Ленін. – ЛНВ, 1924, т. 82 [83], № 3, с. 322 – 333; № 4, с.

В. Старосольський, Теорія нації, 1912 (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 85, с. 281 – 284. Підп.: Д. Д.

Вільна спілка, зб. 2, 1923 (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 82, с. 354 – 355. Підп.: Р. О.

Н. A. Gibbons, Europe since 1918 (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 82 (83), с. 362 – 363. Підп.: Д. Д.

Два договори. [Російсько-англійський та репараційна умова між союзниками й Німеччиною в Лондоні, 1924]. – ЛНВ, 1924, т. 85, № 9, с. 75 – 80. Підп.: Д. Д.

Дж. Лондон, Оповідання південного моря (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 83, с. 88 – 89. Підп.: Д. Д.

Єдинофронтова метушня. – ЛНВ, 1924, т. 85, № 11, с. 166 – 177. Підп.: О. В.

Література, наука, мистецтво чч. 6 – 9 (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 82, с. 87 – 89. Підп.: Р. О.

М. Зеров, Леся Українка (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 85, с. 185 – 187. Підп.: Д. Д.

Мопасан, Ґю де, На воді (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 82, с. 348 – 349. Підп.: О. В.

О. Доценко, Літопис української революції, т. 2, кн. 4 (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 85, с. 189 – 191. Підп.: Р. О.

Перед поворотом [НЕП, опозиція і “демократизація” в СССР; характеристика українського націоналізму]. – ЛНВ, 1924, т. 82, № 2, с. 146 – 159. Підп.: О. В.

S. Kossak-Szczucka, Pożoga (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 83, с. 394 – 397. Підп.: Д. Д.

Suddeutsche Monatshefte, Hf. 5, 1924 (Рецензія). – ЛНВ, 1924, т. 82, с. 363 – 365. Підп.: Р. О.

1914 – 1924. В десяту річницю пробудження української нації. – ЛНВ, 1924, т. 83, № 3, с. 299 – 304. Підп.: О. В.

1925 р.

В. Сосюра, Місто (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 87, № 6, с. 178 – 179. Підп.: Д. Д.

А. Пешехонов, Почему я не эмигрировал? (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 86, с. 280 – 283. Підп.: Д. Д.

В мартівську річницю [Промова на Шевченківськім святі 2. IV. 1925]. – ЛНВ, 1925, т. 87, № 4, с. 56 – 64.

До останніх подій. [Відродження націоналізму у Німеччині і прихід Гінденбурга до влади]. – ЛНВ, 1925, т. 87, № 2, с. 161 – 168. Підп.: Д. Д.

Е. Dorożynska, Na ostatniej placówce (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 88, с. 186 – 187. Підп.: Д. Д.

Жовтневий збірник, 1917 – 1924 (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 87, с. 189 – 191. Підп.: О. В.

Звихнена справа: пам’яті Марії Башкирцевої. – ЛНВ, 1925, т. 86, № 1, с. 46 – 66.

Ленінський декламатор, 1924 (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 86, с. 273 – 274. Підп.: О. В.

П. Филипович, Простір (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 88, с. 365 – 366. Підп.: Д. Д.

Пансько-мужицький центавр і неомонархізм. [Критика гетьманської ідеології]. – ЛНВ, 1925, т. 86, № 4 [12?], с. 354 – 367. Підп.: Д. Д.

По Льокарні. – ЛНВ, 1925, т. 88, № 3, с. 264 – 272. Підп.: Д. Д.

По новім році. [Прогнози політики в 1925 році]. – ЛНВ, 1925, т. 86, № 1, с. 170 – 173. Підп.: Д. Д.

С. Вітте, Воспоминания, т. 1 – 2 (Рецензія). – ЛНВ, 1925, т. 86, с. 280 – 283. Підп.: Д. Д.

Тарговіца чи Полтава? – 1925, т. 88, № 10 [2?], с. 160 – 174.

“Той перший”: пам’яті Петра Великого. – ЛНВ, 1925, т. 86, № 11, с. 257 – 262. Підп.: Д. Д.

Три роки відновленого Л. Н. Вісника. – ЛНВ, 1925, т. 87, № 7-8 [4?], с. 333 – 340. Підп.: Д. Д.

Українсько-совєтські псевдоморфози. [Літературне життя на Україні]. – ЛНВ, 1925, т. 88, № 4, с. 231 – 237. [ № 12, с. 321 – 336 ?]

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 93 – 108.

1926 р.

До старого спору: питання “Європа” чи “Росія”? – 1926, т. 89, № 4, с. 355 – 369. Підп.: Д. Д.

Від Пілсудського до Скшинського. – ЛНВ, 1926, т. 89, № 1, с. 69 – 73. Підп.: Д. Д.

Galahad, Sir. Idiotenführer durch die russische Literatur (Рецензія). – ЛНВ, 1926, т. 90, № 7, с. 364 – 367. Підп.: Д. Д.

Кінець великого інквізитора і партія: Фелікс Дзержинський. – Розклад партії. – Большевизм на Україні. Наша політика. – ЛНВ, 1926, т. 91, № 9, с. 68 – 83.

Консолідація москвофільства. – ЛНВ, 1926, т. 91, № 11, с. 272 – 280. Підп.: Д. Д.

Крок вперед: до “літературного спору”. – ЛНВ, 1926, т. 91, № 10 [11?], с. 167 – 183.

Les Nouvelles litteraires… no. 193, 1926 (Рецензія). – ЛНВ, 1926, т. 91, № 11, с. 190 – 191.

Пам’яті великого вигнанця: до 65 роковин смерти Т. Шевченка. – ЛНВ, 1926, т. 90, № 5, с. 66 – 74.

Parturiunt montes… [Пілсудський і становище в Польщі]. – ЛНВ, 1926, т. 90, № 6, с. 173 – 177. Підп.: О. В.

Про дух американізму. – ЛНВ, 1926, № 1, с.

Трагедія Франка. – ЛНВ, 1926, т. 90, № 6, с. 125 – 130. Підп.: Д. Д.

Симон Петлюра. – ЛНВ, 1926, т. 90, № 7, с. 321 – 328. Підп.: Д. Д.

Націоналізм. – Львів-Жовква: друк. оо. Василіян, 1926 р.

2 вид. : Мюнхен: 1958 р.

3 вид., виправлене автором: Лондон: Українська видавнича спілка; Торонто: Ліґа визволення України, 1966 р. – 363 с.

1927 р.

1927. [Про становище України]. – ЛНВ, 1927, т. 92, № 1, с. 64 – 78.

А. Камінський, Загадка України і Галичини (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 363 – 365. Підп.: Л. М.

A. Choulguine. L’Ukraine (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 94, с. 283 – 284. Підп.: О. В.

Більшовик України, ч. 2. 1927 (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 92 – 95. Підп.: М. Л.

В. Яблуненко [Атаманюк], Галичина: збір віршів (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 94, с. 280 – 281. Підп.: Р. О.

Г. Мазуренко, Акварелі (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 358. Підп.: О. В.

Дві революції [російська vs. української]. – ЛНВ, 1927, т. 92, № 4, с. 360 – 375. Підп.: Д. Д.

Der deutsche Gedanke, no. 18 (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 92, с. 95. Підп.: M. Л.

Державна нація, ч. 2. 1927 (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 92, с. 285 – 286. Підп.: М. Л.

Жовтень і май. – ЛНВ, 1927, т. 93, № 6, с. 171 – 186; № 7, 323 – 336. Підп.: Д. Д.

Західня Україна, альманах (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 94, с. 187 – 188. Підп.: Р. О.

І. М. Пігуляк, Українська православна церква в румунськім ярмі (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 190 – 191.

М. Лозинський, Уваги про українську державність (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 363 – 365. Підп.: М. Л.

Марко Черемшина. [Спроба літературної характеристики]. – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 305 – 322.

Memento: до паризького процесу. – ЛНВ, 1927, т. 94, № 11, с. 261 – 266.

Микола Макіявель; 1527 – 1927. – ЛНВ, 1927, т. 94, № 10, с. 169 – 183.

О. Бабій, Гуцульський курінь (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 90 – 91. Підп.: Devius.

“Патріотизм” і націоналізм. – ЛНВ, 1927, т. 94, № 9, с. 62 – 82. Підп.: Д. Д.

Перед новим роком. [Паризький процес. – Вибори в Польщі]. – ЛНВ, 1927, т. 94, № 12, с. 365 – 376. Підп.: О. В.

Плужанин, чч. 1 – 7, 1927 (Рецензія). – ЛНВ, 1927, т. 93, с. 187 – 190. Підп.: О. В.

Поет твердої душі: В. Стефаник. – ЛНВ, 1927, т. 92, № 2, с. 142 – 154.

Смерть кривавого премієра; Микола Пасіч. – ЛНВ, 1927, т. 92, № 1, с. 60 – 64. Підп.: О. В.

“Шатость малоросійськая”. – ЛНВ, 1927, т. 92, № 3, с. 265 – 275. Підп.: Д. Д.

Шевченкові роковини: варіант. – ЛНВ, 1927, т. 93, № 5, с. 41 – 48.

1928 р.

А. Головко, Бур’ян (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 95, № 2, с. 189 – 191. Підп.: О. В.

А. Луначарський, Історія західноєвропейської літератури (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, с. 190. Підп.: М. Л.

В. Винниченко, Соняшна машина, ч. 1 (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 95, № 1, с. 181 – 184. Підп.: Devius.

В. Винниченко, Соняшна машина, ч. 2 (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 95, № 1, с. 185 – 189. Підп.: Devius.

В. Винниченко, Соняшна машина, ч. 3 (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, с. 355 – 356. Підп.: М. Л.

В путах фрази [своя правда проти чужої]. – ЛНВ, 1928, т. 96, № 6, с. 167 – 176. Підп.: Д. Д.

“Гнила стабілізація”. – ЛНВ, 1928, т. 96, № 5, с. 75 – 80. Підп.: О. В.

D. Doroschenko, Die Ukraine und ihre Geschichte (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, № 11, с. 286. Підп.: О. В.

Die kommunistische Internationale, Heft 33/34, 1928 (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, с. 382. Підп.: О. В.

L’Europa Orientale, no. 7 – 8, 1928 (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, № 11, с. 284 – 285. Підп.: О. В.

З пресового фільму. (Фон-Залозецький і Хмельницький. – Ленін і українська “воля до сполуки”. – Romania mare і українці. – Надбудова розбудови. – Монархісти і літературна етика. – Реакційний Горти і поступовий шмок). – ЛНВ, 1928, т. 97, с. 183 – 186. Підп.: Р. О.

Вестник социалистической лиги нового Востока (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 96, с. 363 – 365. Підп.: М. Л.

За завтрішний день. – ЛНВ, 1928, т. 95, № 1, с. 83 – 87.

Невільники доктрини. [Характеристика чільних письменників Радянської України]. – ЛНВ, 1928, т. 97, № 9, с. 69 – 87.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 69 – 92.

О. Вишня, Вишневі усмішки (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 96, с. 90. Підп.: М. Л.

О. Вишня, Кому веселіш, а кому сумно (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 96, с. 90. Підп.: М. Л.

О. Вишня, Лицем до села (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 96, № 5, с. 90. Підп.: М. Л.

О. Вишня, Моя автобіоґрафія (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 96, с. 90.

Л. Занта Ібсен і фемінізм (рецензія). – ЛНВ, 1928, № 5, с.

Патріа чи еклезіа? – 1928, т. 97, № 10, с. 170 – 182. Підп.: Д. Д.

По обході: рефлексії [святкування незалежності!]. – ЛНВ, 1928, т. 97, № 5, с. 367 – 371. Підп.: О. В.

Ранок, двохтижневик – орґан української незалежної думки, ч. 1, 2 – 3, Париж 1928 (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, с. 283 – 284. Підп.: О. В.

С. Божко, Чабанський вік (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 96, № 6, с. 190 – 191. Підп.: М. Л.

Сансара. – ЛНВ, 1928, т. 95, № 2, с. 149 – 158; № 3, 256 – 270.

В. Хмельник, Осіннє сонце (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 95, с. 282. Підп.: Devius.

Проблема поколінь. – ЛНВ, 1928, т. 96, № 7-8, с. 318 – 328.

Смерк одної ідеї: з нагоди роковин. [Справа соборності і самостійності в нашому політичному житті]. – ЛНВ, 1928, т. 97, № 11, с. 260 – 266. Підп.: О. В.

Тверда рука. [Закінчення виборів у Польщі і поворот до “антинеп” в СССР]. – ЛНВ, 1928, т. 95, № 4, с. 367 – 373. Підп.: О. В.

The Ukrainian question (Рецензія). – ЛНВ, 1928, т. 97, с. 285 – 286. Підп.: Д. Д.

Трясця виборча. [Польські вибори в 1927 р. і становище укр. партій]. – ЛНВ, 1928, т. 95, № 12, с. 275 – 281. Підп.: О. В.

Політика принципіальна та опортуністична. – Львів: 1928 р.

Що таке інтернаціоналізм? – Львів: 1928 р. [1927?]

Юнацтво і пласт. – Львів: 1928 р.

1929 р.

А. Кара [Карашкевич], З поза Дарвина на Ісайю (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 98, № 3, с. 279 – 280. Підп.: О. В.

Da capo. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 2, с. 179 – 185.

Б. Гомзин, Тройзілля (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 98, № 4, с. 378. Підп.: О. В.

Б. Кравців, Дорога (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 99, № 6, с. 568 – 569. Підп.: М. Л.

Більшовик України, ч. І. 1929 (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 98, № 3, с. 280 – 281. Підп.: М. Л.

В перспективі віків. [Політичне життя в Польщі напередодні зміни конституції]. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 4, с. 372 – 377. Підп.: О. В.

Воюючий сіонізм. – ЛНВ, 1929, т. 100, № 10, с. 915 – 918. Підп.: Devius.

Дрібні замітки про важну справу. [Підстава виховання – сформування волі; виховання у Польщі і ми]. – ЛНВ, 1929, т. 99, № 7, с. 690 – 698. Підп.: О. В.

Дух американізму. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 4, с. 357 – 371.

Жанна д’Арк, історія і легенда. – ЛНВ, 1929, т. 99, № 6, с. 545 – 556.

З пресового фільму. (Назарук проти ЛНВ). – ЛНВ, 1929, т. 98, с. 86 – 88. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Правопис українських “державників”. – Прекрасна маска, або новошляхівський націоналіст. – Новий фільм ВУФКУ, або малоросійський водевіль з піснями і танцями. – Шукай правди). – ЛНВ, 1929, т. 100, с. 1115 – 1117. Підп.: М. Л.

З пресової фільми. (Верховний правитель України і єдина неподільна Росія. – Лояльні рутено-румуни. – Від “Нової України” до “Нового Востоку”. – Черкасенко контра Черкасенка. – Большевицькі сторожі фашистівської принципіальності). – ЛНВ, 1929, т. 100, с. 828 – 831. Підп.: О. В.

З пресової фільми. (“Нова зоря”, “Гарт”, “Критика”, “Літ. газета” проти ЛНВ). – ЛНВ, 1929, т. 99, с. 470 – 474. Підп.: О. В.

З пресової фільми. (Учені заслуги тт. Скрипника і Лапчинського. – Істраті – проти Совітів. – Ревеляції Бєседовського. – Цікаві дрібнички). – ЛНВ, 1929, т. 100, с. 1016 – 1020. Підп.: М. Л.

Ідейний розгром. [Становище в СССР]. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 1, с. 56 – 61. Підп.: О. В.

Криве зеркало української літератури. – ЛНВ, 1929, т. 100, № 10, с. 870 – 887.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 259 – 278.

М. Черемшина, Вибір творів (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 99, с. 476. Підп.: М. Л.

На світовій арені. (Англо-американське напруження. – План Йонґа. – Осамітнення Росії). – ЛНВ, 1929, т. 99, № 7, с. 709 – 716. Підп.: Devius.

Перед новим етапом. [Становище в Польщі перед реформою конституції]. – ЛНВ, 1929, т. 100, № 12, с. 1112 – 1115. Підп.: О. В.

Переяславська легенда. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 3, с. 275 – 278.

Революційні пісні Західної України. Зібрав В. Атаманюк (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 98, № 2, с. 186 – 187. Підп.: М. Л.

Роковини зради: 1709 – 1929. – ЛНВ, 1929, т. 99, № 7, с. 672 – 676.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1954 р., 27 травня.

Росія чи Європа? До літературної суперечки. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 1, с. 62 – 79.

2 вид.: Наша доба і література. – Львів: 1936 р., с.

3 вид.: Росія чи Європа? – Лондон: 1955 р., с. 7 – 25.

С. В. Джемісон, Пригоди маленької Джен (Рецензія). – ЛНВ, 1929, т. 100, № 10, с. 930 – 931. Підп.: М. Л.

Совітський страхопуд: до китайсько-російського спору. – ЛНВ, 1929, т. 100, № 9, с. 823 – 827. Підп.: Devius.

Фош і “Фошісти”. – ЛНВ, 1929, т. 99, № 5, с. 452 – 458. Підп.: Д. Д.

До міст. – “Історичний календар-альманах Червоної калини на 1930 рік”, Львів, Червона калина, 1929 р.

Спростачений Прометей: “Тарас Шевченко” ВУФКУ. – ЛНВ, 1929, т. 98, № 1, с. 80 – 85. Підп.: Д. Д.

Цісарський розтин. [Українізація і наша відповідь]. – ЛНВ, 1929, т. 100, № 11, с. 1013 – 1015. Підп. с. О. В.

Що таке “українізація” України? Трохи соціології. [Відчит прочитав автор у Львові 6 жовтня 1929]. – ЛНВ, 1929, т. 100, № 12, с. 1097 – 1111.

1930 р.

А. Чехов. – ЛНВ, 1930, № 7, с.

Естетика декадансу. – ЛНВ, 1930, т. 104, № 9, с. 811 – 822; № 10, с. 896 – 904.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 176 – 206.

Post scriptum до “Естетики декадансу”. – ЛНВ, 1930, т. 104, № 12, с. 1105 – 1118.

Без оман. [Становище в Європі]. – ЛНВ, 1930, т. 104, № 11, с. 1008 – 1014. Підп.: О. В.

В. Свистун, Нова хвиля червоного терору на Україні (Рецензія). – ЛНВ, 1930, т. 102, с. 476. Підп.: М.Л.

Вибори і “те, що найважніше”. – ЛНВ, 1930, т. 102, № 5, с. 453 – 456. Підп.: О. В.

Дмовський і українське питання. – ЛНВ, 1930, т. 104, № 10, с. 914 – 924. Підп.: О. В.

До міжнародного становища. Ізолювання Росії. – “Мисль Народова”. – Черчіль, Д’Абернун і Масарик. – Україна і процес [харківський]. – ЛНВ, 1930, т. 101, № 4, с. 378 – 381. Підп.: О. В.

Єдине, що є на потребу: новорічні рефлексії.–ЛНВ, 1930, т. 101, с. 74–85.

З пресового фільму. (Оборона політики Росії на Україні). – ЛНВ, 1930, т. 101, с. 281 – 282.

З пресової фільми. (Буря в склянці води, або розкол гетьманців. – “Культура” проти сміновіховщини). – ЛНВ, 1930, т. 104, с. 1014 – 1016. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Odwrót tatу. – Ким є галицькі інтернаціоналісти. – “Небезпека українського націоналізму”, “Більшовик України” і ЛНВ. – Совітський городничий і українська “унтер-офіцерська вдова”. – Адмоніції “Нов. шляхів” українській молоді. – Сенатор Дандюрак та індійський проект. – Енциклопедія. – Реставрація української монархії в Канаді. – Новітній Орлик). – ЛНВ, 1930, т. 103, с. 711 – 722. Підп.: О.В.

З пресової фільми. (Нарікання “Нашої думки” з Тернополя). – ЛНВ, 1930, т. 104, с. 925 – 927. Підп.: М. Л.

М. Ґалаґан, З моїх споминів ч. 1 – 2 (Рецензія). – ЛНВ, 1930, т. 104, с. 836 – 837. Підп.: М. Л.

Маса і провід. – ЛНВ, 1930, т. 101, № 3, с. 263 – 279; № 4, с. 331 – 351.

Між Балтиком і Чорним морем. – ЛНВ, 1930, т. 104, № 9, с. 827 – 834. Підп.: О. В.

На краєвім екрані. (Зміна кабінету, енунціяції в справах національних премієра і міністра внутрішних справ). – ЛНВ, 1930, т. 101, № 2, с. 180 – 182. Підп.: О. В.

На нашім екрані. (Диктатори в небезпеці. – Новий знак запитання. – Українізація в Канаді. – “Нов. час” про ЛНВ і навпаки. – Про одну українську партію). – ЛНВ, 1930, т. 101, № 1, с. 86 – 90.

“Небезпечний вар’ят”: Жорж Клемансо. – ЛНВ, 1930, т. 101, № 1, с. 65 – 73. Підп.: О. В.

О. Степанів, Напередодні великих подій (Рецензія). – ЛНВ, 1930, т. 104, с. 836 – 837. Підп.: М. Л.

Повиборчі перспективи. – ЛНВ, 1930, т. 104, № 12, с. 1098 – 1105. Підп.: О. В.

Процес. [Процес СВУ у Харкові]. – ЛНВ, 1930, т. 102, № 5, с. 447 – 453. Підп.: Д. Д.

Т. Г. Масарик, Світова революція (Рецензія). – ЛНВ, 1930, т. 101, с. 381 – 382. Підп.: Д. Д.

Три річниці. [Засновання Р.У.П. – проголошення 4-го Універсалу. – Берестейський мир з Центральними державами]. – ЛНВ, 1930, т. 101, № 3, с. 280 – 281. Підп.: О. В.

Ще про “Пилипа” і “Атенців”. [”Версальська” і “ревізіоністична” Європа]. – ЛНВ, 1930, т. 102, № 6, с. 559 – 569.

1931 р.

Боротьба за молодь. – ЛНВ, 1931, т. 106, № 7, с. 717 – 723. Підп.: Д. Д.

Від Карла Маркса до Адама Сміта; вигляди совітського самодержав’я. – ЛНВ, 1931, т. 107, № 10, с. 909 – 922.

Д. Віконська, Райська яблінка (Рецензія). – ЛНВ, 1931, т. 106, № 7, с. 736 – 738. Підп.: Д. Д.

Друга республіка в Іспанії. – ЛНВ, 1931, т. 106, № 6, с. 561 – 562. Підп.: Devius.

З пресового фільму. (Андрій Хвиля contra M. Грушевського, Т.Шевченка і ін. – Про етичність і неетичність). – ЛНВ, 1931, т. 107, с. 730 – 731. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (“Всесторонній” Вперед проти односторонньої молоді. – М. Лозинський 1931 і М. Лозинський 1913. – А. Барбюс і М. Горькій. – Ніжненька літературонька. “Русскій” Мойсей з Ужгороду). – ЛНВ, 1931, т. 107, с. 832 – 834. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Єдиний фронт “Н. часу”, “Ради” і “За свободу” проти ЛНВ. – Мале спростовання. – Живі небіжчики проти ЛНВ). – ЛНВ, 1931, т. 105, с. 166 – 176.

З пресового фільму. (Жарти прімаапрілісові. – Гуманний крокодил з “Нов. шляхів”. – ЛНВ на проскріпційній листі). – ЛНВ, 1931, т. 106, с. 468 – 469. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (“Потуга реклами”. – Наші Добчинські. – Триєдина орієнтація. – Вперед чи назад? – Пікантний лист. – “Не так тії вороги”. – Ревізор у Львові. – “Політичний доріст”). – ЛНВ, 1931, т. 106, с. 553 – 560. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Пролетарська “культура” в Галичині. – Академики-калмикофіли. – “Загальноруська” теорія п. Свєнціцького. – Триєдиноруські патріоти в Женеві). – ЛНВ, 1931, т. 105, с. 374 – 376.

З пресового фільму. (5 – 3, або клопоти Сталіна. – Розчаровані регіоналісти. – “Новий час” і “Chwila”. – “Укр. реформація” рекламує безбожників. – Про ЛНВ, чужа преса). – ЛНВ, 1931, т. 105, с. 270 – 274. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Шов і “Вікна”. – Лист Іс. Мазепи і Феденка до “Vorwarts”y. – “Тупа” молодь і Апостол правди і науки з “Нов. шляхів”. – “Критика” про ЛНВ). – ЛНВ, 1931, т. 107, с. 1027 – 1029. Підп.: М. Л.

М. Вовгур, Перемога (Рецензія). – ЛНВ, 1931, т. 105, № 1, с. 280 – 283. Підп.: Р. О.

Май 1871 – Май 1931: В. Стефаник. – ЛНВ, 1931, т. 106, № 5, с. 465 – 467. Підп.: Д. Д.

На політичнім екрані. (Варшавський процес, англійські вибори, виступ Японії в Манджурїї). – ЛНВ, 1931, т. 107, № 12, с. 1116 – 1121. Підп.: О. В.

На східноєвропейськім екрані. (Між Anschluss-ом і “п’ятиліткою”. – Ленін contra Сталін). – ЛНВ, 1931, т. 106, № 5, с. 460 – 464.

Нині і вчора. [Ідейний розгардіяш серед української інтелігенції]. – ЛНВ, 1931, т. 105, № 3, с. 239 – 255. Підп. Д. Д.

Олена Пчілка: проба реабілітації. – ЛНВ, 1931, т. 106, № 5, с. 439 – 452.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 154 – 175.

Під новий рік. [Еволюція політичного життя в Галичині і процес в Харкові]. – ЛНВ, 1931, т. 105, № 1, с. 76 – 80. Підп.: Д. Д.

Принагідно. [Діагноз українства]. – ЛНВ, 1931, т. 107, № 11, с. 1015 – 1020. Підп.: Д. Д.

Роман Дмовський, неофит євразійства. (З приводу одної ревеляції). – ЛНВ, 1931, т. 107, № 9, с. 814 – 826. Підп.: Д. Д.

Російська реклама і дійсність. (СССР по VI з’їзді Совітів). – ЛНВ, 1931, т. 105, № 4, с. 358 – 365. Підп.: О. В.

Смерк авторитетів. – ЛНВ, 1931, т. 105, № 4, с. 369 – 374. Підп.: Devius.

Старі мрії і нова дійсність. [Чи зміни в польській політиці?]. – ЛНВ, 1931, т. 105, № 2, с. 185 – 188. Підп.: О. В.

Федір Достоєвський: 30. X. 1821 – 28. І. 1881. – ЛНВ, 1931, т. 106, № 6, с. 526 – 533.

1932 р.

Криза української культури. – 1932 р.

Наше літературне гетто. – ЛНВ, 1932, т. 108, № 1, с. 66 – 84.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 207 – 224.

Аякси “інтернаціоналізму”. – ЛНВ, 1932, т. 108, № 2, с. 170 – 179. Підп.: О. В.

2x2=4 [Полеміка укр. консерватистів з польськими]. – ЛНВ, 1932, т. 108, № 4, с. 358 – 363. Підп.: О. В.

З пресового фільму. (Гром. голос в обороні польського лібералізму. – “Просвіта” і голос в пустині. – Тичина і за Тичиною. – Пролетарський Шевченко і буржуазні Ксені). – ЛНВ, 1932, т. 108, с. 91 – 93. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Державність і “державники”. – Чи існує міжнародне жидівство? – Мистецька критика ЛНВ і “монументальний пень”). – ЛНВ, 1932, т. 108, с. 188 – 189. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (Непорозуміння “Ґазети варшавської”. – Пр. о. Лось і два націоналізми. – Два взірці літературної етики). – ЛНВ, 1932, т. 108, с. 286 – 287. Підп.: М. Л.

З пресового фільму. (“Сила” і “українізація”. – Одна нація. – Журнал Г. П. У. у Львові. – “Знаки часу” і Вп. П. Визитатор і ЛНВ). – ЛНВ, 1932, т. 109, с. 473 – 475. Підп.: М. Л.

З пресової фільми. (Зворушуюча спілка “Нової зорі” з “Силою”. – Різниця між “інтернаціоналізмом” та “ізмом”. – Вітчина Блюмів. – Інші і ми). – ЛНВ, 1932, т. 108, с. 377 – 379. Підп.: М. Л. і С. 3.

З пресової фільми. (Розбитий дзвін у “Дзвонах”. – Н. Зоря шукає союзників. – Думер і Шварцбарт. – Свій до свого. – Ювилей Скрипника). – ЛНВ, 1932, т. 109, с. 570 – 572. Підп.: М. Л. і С. С.

З пресової фільми. (“Сила” та її буржуазні однодумці. – Старі й нові наймити. – Зрадники і незрадники. – Про ЛНВ. – Вікнівська канонізація Бажана і совітська творчість. – Податок на книголюбів). – ЛНВ, 1932, т. 109, с. 668 – 670. Підп.: М. Л. і С. С.

Між молотом і ковалом. [До з’їзду УНДО]. – ЛНВ, 1932, т. 109, № 5, с. 467 – 473. Підп.: О. В.

На світовій шахівниці. (Економічне положення в Європі і Німеччині). – ЛНВ, 1932, т. 108, № 1, с. 89 – 91. Підп.: О. В.

На світовім екрані. (Перемога гітлерівців в Прусії і зріст гітлеризму). – ЛНВ, 1932, т. 109, с. 566 – 569. Підп.: Devius.

На світовім екрані. (Смерть Бріана. – Валах-пацифіст в Женеві. – Манджурська заграва і клопоти Росії. – Зміцнення Англії і Середня Європа). – ЛНВ, 1932, т. 108, с. 363 – 367.

Про актуальні речі: діалог. [Відношення церкви до держави]. – ЛНВ, 1932, т. 108, № 3, с. 265 – 286; № 7. Підп.: Д. Д.

Про соціал-ідіотів. – ЛНВ, 1932, т. 109, № 5, с. 452 – 466.

Система страху. [Про відгомін статтей ЛНВ в совітській пресі]. – ЛНВ, 1932, т. 109, № 6, с. 540 – 549. Підп.: Д. Д.

Третій удар. [Виступ Японії в Китаю]. – ЛНВ, 1932, т. 108, № 2, с. 187 – 188. Підп.: Д. Д.

Євнухи доктрини. – ЛНВ, 1932, № 7.

1933 р.

Микола Хвильовий. – Вісник, 1933 р., № 7-8, с. 591 – 609.

2 вид.: Сучасність, 1973 р., № 5, с. 75 – 94.

3 вид.: Хвильовий М. Твори у 5 тт. – Нью-Йорк: 1986 р., т. 5, с. 439 – 463.

Совєтська молодь і ми. – Вісник, 1933 р., № 1, с.

Його милість Іван Мазепа, гетьман. – Вісник, 1933 р., № 1, с.

На світовій шахівниці. – Вісник, 1933 р., № 1, с.

С.Лось Міжнародне положення Польщі (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 1, с.

The Investigator (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 1, с.

Партія чи орден. – Вісник, 1933 р., № 2, с.

2 вид.: Партія чи орден. Об’єднання чи роз’єднання. – Львів: 1938 р. – 71 с.

Крах п’ятилітки. – Вісник, 1933 р., № 2, с.

Колтунський консерватизм (Відповідь живим трупам). – Вісник, 1933 р., № 3, с. 222 – 301.

І.Чернява На Сході ми (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 3, с.

Сумерки марксизму. – Вісник, 1933 р., № 4, с.

Визволення України, 1932 р., № 12 (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 4, с.

Кінець російської революції. – Вісник, 1933 р., № 5, с.

Пасмиста гієна (Hyaena Striata). – Вісник, 1933 р., № 6, с. 458 – 466.

Агонія большевизму і Еклезіяст. – Вісник, 1933 р., № 9, с.

Конгрес мертвих душ і революція з права. – Вісник, 1933 р., № 10, с. 763 – 771.

Ми, журнал (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 10, с.

Початок кінця. – Вісник, 1933 р., № 11, с.

Orient und Occident (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 11, с.

Болячка демократизму. – Вісник, 1933 р., № 12, с.

І.Човишівський Під прапором Хмельницького (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 12, с.

В. Каргут Поміж з-поза раю (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 12, с.

І. Думка Як люди приймали Христа (рецензія). – Вісник, 1933 р., № 12, с.

1934 р.

По трупах ілюзій. – Вісник, 1934 р., № 1, с. 64 – 69.

Українське vacuum і рідна колтунерія. – Вісник, 1934 р., № 2, с.

Буря над Заходом. – Вісник, 1934 р., № 3, с.

Про консолідацію. – Вісник, 1934 р., № 4, с.

Чи Захід? – Вісник, 1934 р., № 5, с.

Бунт філістрів. – Вісник, 1934 р., № 6, с.

Санчо Панца в нашій дійсності. – Вісник, 1934 р., № 7-8, с. 575 – 601. [Подекуди зустрічаємо назву: Санчо Панца в українській літературі]

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 124 – 153.

Мобілізація переможців. – Вісник, 1934 р., № 9, с.

Точка над і. – Вісник, 1934 р., № 10, с.

G. Gailhard Mazeppe (рецензія). – Вісник, 1934 р., № 10, с.

Про демагогосів або вождів народу. – Вісник, 1934 р., № 11, с. 831 – 850.

Велика брехня нашого часу. – Вісник, 1934 р., № 12, с.

Ю. Косач Сонце в Чигирині (рецензія). – Вісник, 1934 р., № 12, с.

Передмова до книги: Островерха М. Муссоліні. – Львів: 1934 р.

1935 р.

Cuius regio. – Вісник, 1935 р., № 1, с.

Уміти сказати ні. – Вісник, 1935 р., № 1, с.

Бунт молоді. – Вісник, 1935 р., № 2, с.

Побожні бажання і дійсність. – Вісник, 1935 р., № 3, с.

Четверта Росія. – Вісник, 1935 р., № 4, с.

Народ без простору. – Вісник, 1935 р., № 4, с.

Козак із міліона свинопасів (Шевченко). – Вісник, 1935 р., № 5.

God save the king. – Вісник, 1935 р., № 5, с.

Чи можлива мобілізація в Росії. – Вісник, 1935 р., № 6, с.

Дев’ять років. – Вісник, 1935 р., № 6, с.

В. Винниченко За яку Україну? (рецензія). – Вісник, 1935 р., № 6, с.

Гальванізатори трупів. – Вісник, 1935 р., № 7, с.

Комінтерн на нових рейках. – Вісник, 1935 р., № 9, с.

Те, чого не зважити, не змірити. – Вісник, 1935 р., № 9, с.

Бунт зелених сорочок. – Вісник, 1935 р., № 10, с.

Могікани «демократії». – Вісник, 1935 р., № 10, с.

Аддіс-Абеба і Київ. – Вісник, 1935 р., № 11, с.

І. Чернява Люди з чорним піднебінням (рецензія). – Вісник, 1935 р., № 11, с.

Попутчикам. – Вісник, 1935 р., № 12, с.

Вогнистий хрест: полковник Ля Рок. – Львів: 1935 р.

Данило О’Коннель. – Львів: 1935 р. – 61 с.

Dmytro Snovyd Spirit of Ukraine: ukrainian contribution to the world culture. – Jersey City, N.Y., 1935.

Д.Варнак Кардинал Мерсіє. Оборонець народу. – Львів: 1935 р. – 68 с.

2 вид.: Кардинал Мерсіє. Слуга бога і нації. – Торонто: Мета, 1956 р. – 78 с.

3 вид.: Київ: Спілка української молоді, 1992 р. – 78 с. [репринт видання 1956 р.]

1936 р.

Про баранів середньовіччя і баранів з байки. – Вісник, 1936 р., № 1, с.

Loca deserta. – Вісник, 1936 р., № 3, с.

І. Вірний Наші часи (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 3, с.

П. Воїн Соціальне (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 3, с.

Б. К. Сучасна молодь (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 3, с.

Коли вмирає легенда. – Вісник, 1936 р., № 4, с.

Вони і ми. – Вісник, 1936 р., № 5, с.

Перспективи. – Вісник, 1936 р., № 6, с.

Згода в сімействі. – Вісник, 1936 р., т. 4, № 7-8, с.

Д. Вочнадзе Грузия межу севером и югом (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 7, с.

Франція на переломі. – Вісник, 1936 р., № 9, с.

Проклята золота середина. – Вісник, 1936 р., № 9, с.

Бальзак Чародійна скіра (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 9, с.

Б. д’Оревілле Чортиці (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 9, с.

Г. Ламай Причини нашого програшу (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 9, с.

Великий бенкет. – Вісник, 1936 р., № 10, с.

Ярема і Яреми. – Вісник, 1936 р., № 10, с.

Ленін як теоретик пролетарського асиміляторства. – Вісник, 1936 р., № 11, с.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1954 р., 17 червня.

3 вид.: Росія чи Європа? – Лондон: 1955 р., с. 33 – 50.

Сталін як добродій України. – Вісник, 1936 р., № 12, с.

Теплий кожух. – Вісник, 1936 р., № 12, с.

В. Ткачук Золоті дзвінки (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 12, с.

М. Мочульський Опалева мряка (рецензія). – Вісник, 1936 р., № 12, с.

Наша доба і література. – Львів: 1936 р.

Збірник статей. Із змісту: Росія чи Європа?

Таємниця організації. – Львів: 1936 р.

Дурман соціалізму. – Львів: 1936 р. – 96 с.

Патріотизм. – Львів: 1936 р. – 64 с.

1937 р.

Доба релiгiйних вiйн. – Вісник, 1937 р., № 1.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1958 р., № 3.

1937. – Вісник, 1937 р., т. 5, № 1, с.

Давид Віндзор і Давид Франкфурт. – Вісник, 1937 р., № 1, с.

Р. Єндик Білі ночі (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 1, с.

В. Масютин Два з одного (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 1, с.

Клопоти Ізраїля. – Вісник, 1937 р., № 2, с.

Перед новою оргією. – Вісник, 1937 р., № 2, с.

Бренькіт страхопудів. – Вісник, 1937 р., № 2, с.

Від «держави» до «народу». – Вісник, 1937 р., № 3, с.

Нерозрита могила. – Вісник, 1937 р., № 4, с.

2 вид.: ВООЧСУ, 1958 р., № 1-2, с.

3 вид.: Українець-час (Париж), 1958 р., 9, 16, 23, 30 березня, 6 квітня.

Але. – Вісник, 1937 р., № 4, с.

Що таке нація? – Вісник, 1937 р., т. 5, № 5, с.

Йосиф Вісаріонович Калігула. – Вісник, 1937 р., № 5, с.

2 вид.: Joseph Caligula – ABN-correspondence (Müchen), 1951 р., № 5.

О. Бочковський Абісінія (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 5, с.

Остання ставка. – Вісник, 1937 р., № 6, с.

Хоч верть круть, хоч круть верть. – Вісник, 1937 р., № 6, с.

Р. Брут Січові стрільці (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 6, с.

Б. Жаровий Кучеряві дні (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 6, с.

H. Koitz Stilles Licht Geliebtes launt (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 6, с.

Чудо марксівської діалектики. – Вісник, 1937 р., № 7, с.

Де логіка? – Вісник, 1937 р., № 7, с.

Чи консолідація? – Вісник, 1937 р., № 9, с.

О. Сокаловський Сьогоднішня Європа (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 9, с.

Авіронове насіння. – Вісник, 1937 р., № 10 – 11.

Мертвецький великдень: від червоної звізди до чорної сотні. – Вісник, 1937 р., № 10, с.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1954 р., 10 червня.

3 вид.: Росія чи Європа? – Лондон: 1955 р., с. 51 – 54.

Хмельницький і українські погроми (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 10, с.

Нова книжка Андрі Жіда про СССР. – Вісник, 1937 р., № 11, с.

Не до того прийшло. – Вісник, 1937 р., № 11, с.

Contra plebeios. – Вісник, 1937 р., № 12, с.

Pro domo sua. – Вісник, 1937 р., № 12, с.

Л. Мосендз Людина покірна (рецензія). – Вісник, 1937 р., № 12, с.

Ф. Коковський Дві сили (рецензія). – Вісник, 1937 р., № , с.

Націоналізм і фарисеї-«гуманісти». – Вісник, 1937 р.,

Завдання нового покоління. – Львів: 1937 р.

Передмова до книги: Тютюнник Ю. Революційна стихія. – Львів: 1937 р.

1938 р.

Любимий Сталін. – Вісник, 1938 р., № 1, с.

Наше море. – Вісник, 1938 р., № 1, с.

З квіток рідної полеміки. – Вісник, 1938 р., № 1, с.

Пам’яті великої бунтарки. – Вісник, 1938 р., № 2, с.

Терміти при роботі. – Вісник, 1938 р., № 2, с.

Просто з мосту. – Вісник, 1938 р., № 2, с.

Аншлюс і мафія. – Вісник, 1938 р., № 3, с.

Геніальний підбрехач. – Вісник, 1938 р., № 3, с.

Відень і Київ. – Вісник, 1938 р., № 4, с.

Шарль Моррас і французький націоналізм. – Вісник, 1938 р., № 4, с.

Грицько філософ і його пан. – Вісник, 1938 р., № 4, с.

Між молотом і ковадлом. – Вісник, 1938 р., № 5, с.

Ю. Косач Чарівна Україна (рецензія). – Вісник, 1938 р., № 5, с.

The nationalist international (рецензія). – Вісник, 1938 р., № 5, с.

Осип Фадееєвич – миротворець Галицької Русі. – Вісник, 1938 р., № 6, с.

Безпері каліки. – Вісник, 1938 р., № 6, с.

Зрада афіктіонів. – Вісник, 1938 р., № 7, с.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1958 р., № 5.

Г. Гінтер Лицар, смерть і чорт (рецензія). – Вісник, 1938 р., № 7, с.

Остання приязнь Наполеона (рецензія). – Вісник, 1938 р., № 7, с.

Два антиподи – Шевченко і Драгоманов. – Вісник, 1938 р., № 9, с.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1955 р., 11 липня.

3 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 28 – 46.

Конфлікт на Далекім Сході і український Кобленц. – Вісник, 1938 р., № 9, с.

Червоні держиморди і їх учений оборонець. – Вісник, 1938 р., № 10, с.

Україна чи Палестина. – Вісник, 1938 р., № 10, с.

Шляхом велетнів. – Вісник, 1938 р., № 10, с.

Перед розвалом імперії. – Вісник, 1938 р., т. 6, № 11, с.

Віденський арбітраж. – Вісник, 1938 р., № 12, с.

Ю. Липа Призначення України (рецензія). – Вісник, 1938 р., № 12, с.

. – Льв.: 1938 р. – 71 с.

Де шукати наших історичних традицій? – Львів: 1938 р.

2 вид.: Львів: Українське видавництво, 1941 р. – 112 с.

3 вид.: Дух наших традицій. – У кн.: Хрестом і мечем, Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 9 – 76.

1939 р.

Перед зударом на Україні. – Вісник, 1939 р., № 1, с.

Закарпаття і еволюція москвофільства. – Вісник, 1939 р., № 1, с.

Про речі малі і великі. – Вісник, 1939 р., № 1, с.

Ю. Литвиненко Запорізм (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 1, с.

М. Славінський Национально-государственная проблема СССР (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 1, с.

Облудники гуманітаризму. – Вісник, 1939 р., № 2, с.

Череда чи еліта. – Вісник, 1939 р., № 2, с.

Д. Віконська За силу і перемогу (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 2, с.

B. Mussolini Navigare nocess (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 2, с.

Поступовий параліч еліти. – Вісник, 1939 р., № 3, с.

Карність чи стадність. – Вісник, 1939 р., № 3, с.

В обіймах Ізраїля. – Вісник, 1939 р., № 3, с.

Дмовський як пророк. – Вісник, 1939 р., № 3, с.

Трагедія Срібної землі. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 4, с.

Березень 1939. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 4, с.

Загадка 3-ї імперії. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 5, с.

Єрихонський комплекс. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 5, с.

2 вид.: ВООЧСУ, 1958 р., № 5, с.

М. Мочульський Іван Франко (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 5, с.

Т. Пачовський Класичні традиції в українському письменстві (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 5, с.

A. Sanders Um die Gestaltung Europas (рецензія). – Вісник, 1939 р., № 5, с.

Пушкінська ділема. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 6, с.

Про короля Квека, кур’єрок і про нас. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 6, с.

Л. Мосендз Відплата (рецензія). – Вісник, 1939 р., т. 7, № 6, с.

Війна в творі Клявзевіца. – Вісник, 1939 р., № 7, с.

1709 – 1939. – Вісник, 1939 р., № 7-8, с.

2 вид.: Росія чи Європа? – Лондон: 1955 р., с. 26 – 32.

Про партійні крамнички. – Вісник, 1939 р., № 7, с.

На маргінезі нового пакту. – Вісник, 1939 р., т. 7, № 9.

Кількість чи якість? – Вісник, 1939 р.,

2 вид.: Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 154 – 176.

Маса і провід. – Вісник, 1939 р.,

2 вид.: Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 133 – 153.

1941 р.

Д.Д. Головні прикмети провідної касти. – Батава (Бухарест), 1941 р., № 2-3, с. 1 – 8.

1943 р.

Передмова до книги: Антонович М. Герес. – Львів: 1943 р.

1944 р.

Дух нашої давнини. – Прага, 1944 р.

2 вид.: Мюнхен: 1951 р. – 342 с.

1946 р.

Нагінка на церкву в Югославії. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 10 січня.

Совєтські метаморфози і Захід. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 17 січня.

Цілі Москви. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 19 січня.

Сіль землі. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 14 лютого.

Чи буде мир? – Америка (Філадельфія), 1946 р., 16 лютого.

Що робиться за залізною занавісою? – Америка (Філадельфія), 1946 р., 9 квтіня.

Бритійські єпископи проти Совєтів. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 11 квітня.

Перемога Росії. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 16 квітня.

Путь на Голгофу. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 18 квітня.

Росія – союзничка Гітлера. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 25 квітня.

Україна як огнище війни. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 27 квітня.

В чім сила большевизму. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 16 травня.

Чужа преса про повстанський рух на Україні. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 18 травня.

Відкривають очі. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 23 травня.

Загадка московського сфінкса. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 4 червня.

Хто править в совєтьскій імперії. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 11 червня.

Совєти мають вже свого Гітлера. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 27 червня.

Місія католицької церкви. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 2 липня.

Союзники Москви. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 6 липня.

Нове дворянство в СССР. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 13 липня.

Реставрація царів. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 18 липня.

Серце і розум. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 30 липня.

Самообман і протверезіння. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 1 серпня.

П’ята колона комуністів у Франції. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 3 серпня.

Англійська католицька преса про гітлерівську тактику в СССР. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 13 серпня.

Дрібні діти великих батьків. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 17 серпня.

Українське питання й Америка. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 20 серпня.

Нові вістки про повстанський рух в Україні. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 27 серпня.

Англійські спроби розв’язати справу українських збігців. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 5 вересня.

Європа в комуністичних пазурах. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 7 вересня.

З приводу нової чистки в компартії. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 14 вересня.

По Нюрнберзькім процесі чільних нацистів. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 17 вересня.

Забріханий світ. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 21 вересня.

Ще про чистку на Україні. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 1 жовтня.

Валаамова ослиця. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 5 жовтня.

Большевицька історія України. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 8 жовтня.

Нюрнберзька трагікомедія. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 12 жовтня.

Чи Росія готова була до війни. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 15 жовтня.

Дві більшовицькі правди і освічення Сталіна. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 19 жовтня.

Реакція англійської церкви на Нюрнберг. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 22 жовтня.

Католицька церква і комунізм. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 26 жовтня.

Від комунізму до наплювізму. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 26, 29 жовтня.

Чому Росія саботує мир. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 9 листопада.

Яку легітимацію має Москва представляти Україну. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 12 листопада.

Україна і Филипини. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 23 листопада.

Англійська громадська думка про українську справу. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 26 листопада.

Європейська демократія на роздоріжжі. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 30 листопада.

Шило з мішка. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 3 грудня.

Ватикан проти Кремля. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 10 грудня.

Карл Маркс як ворог російського імперіалізму. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 17 грудня.

Клопоти аліянтів з жидівськими збігцями. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 24 грудня.

Чому Європа стала малою. – Америка (Філадельфія), 1946 р., 28 грудня.

1947 р.

Як інформувати чужинців. – Українець-час (Париж), 1947 р., 14 грудня.

В землю обітовану. – Український клич (Лондон), 1947 р., 22 серпня.

Перед останнім етапом. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 серпня.

Із смрада, із неволі. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 серпня.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 10.

Today and 300 years ago. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 серпня.

Мобілізація сил. – Український клич (Лондон), 1947 р., 7 вересня.

Плебісцит крові. – Український клич (Лондон), 1947 р., 7 вересня.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 11.

Рятунок Європи. – Український клич (Лондон), 1947 р., 14 вересня.

Америка і Ватикан. – Український клич (Лондон), 1947 р., 14 вересня.

Поезія наших днів. – Український клич (Лондон), 1947 р., 14 вересня.

Manpower and East Europe. – Український клич (Лондон), 1947 р., 14 вересня.

1917 – 1947. – Український клич (Лондон), 1947 р., 21 вересня.

Чергова сесія ООН. – Український клич (Лондон), 1947 р., 21 вересня.

An english traveler about Ukraine. – Український клич (Лондон), 1947 р., 21 вересня.

Як повстає провідна верства. – Український клич (Лондон), 1947 р., 28 вересня.

Від Берестя до Ляк Сокцес. – Український клич (Лондон), 1947 р., 28 вересня.

Stalin and the rights of the nations. – Український клич (Лондон), 1947 р., 28 вересня.

Ukrainian anabasis. – Український клич (Лондон), 1947 р., 28 вересня.

Комунізм і селянство. – Український клич (Лондон), 1947 р., 5 жовтня.

Не хлібом єдиним. – Український клич (Лондон), 1947 р., 5 жовтня.

Воскресіння Комінтерну. – Український клич (Лондон), 1947 р., 12 жовтня.

Ідея чи безідейність. – Український клич (Лондон), 1947 р., 12 жовтня.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 10.

Our english column. – Український клич (Лондон), 1947 р., 12 жовтня.

Своя своїх не пізнаша. – Український клич (Лондон), 1947 р., 19 жовтня.

Фарисеї без маски. – Український клич (Лондон), 1947 р., 19 жовтня.

Kremlin's antipeasant policy. – Український клич (Лондон), 1947 р., 19 жовтня.

Про хитрість малоросійську. – Український клич (Лондон), 1947 р., 26 жовтня.

Франція проти комунізму. – Український клич (Лондон), 1947 р., 26 жовтня.

Political kidnapping of ukrainians. – Український клич (Лондон), 1947 р., 26 жовтня.

Політика проволоки. – Український клич (Лондон), 1947 р., 2 листопада.

В 30-літні роковини. – Український клич (Лондон), 1947 р., 2 листопада.

Поворотна хвиля. – Український клич (Лондон), 1947 р., 9 листопада.

«Демократи» і «фашисти». – Український клич (Лондон), 1947 р., 9 листопада.

The people who don't desire to live without their liberty. – Український клич (Лондон), 1947 р., 9 листопада.

Перед нарадою чотирьох. – Український клич (Лондон), 1947 р., 16 листопада.

Наука большевицької революції. – Український клич (Лондон), 1947 р., 16 листопада.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 11.

Наступ Кремля. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 листопада.

Типи українця. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 листопада, 7, 14 грудня.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 10, 11.

Two aspects of Ukraine. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 листопада.

Західна керенщина. – Український клич (Лондон), 1947 р., 7 грудня.

В сліпій вулиці. – Український клич (Лондон), 1947 р., 14 грудня.

За ким іти. – Український клич (Лондон), 1947 р., 30 грудня.

Нова передишка. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 11 січня.

Тінь тоталітаризму. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 14 січня.

Відсутні друзі. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 18 січня.

Приклад Німеччини і наші «реалісти». – Америка (Філадельфія), 1947 р., 21 січня.

З Росією чи без неї. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 26 січня.

Що таке фашизм, що таке демократія. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 4 лютого.

Запорозька мудрість. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 8 лютого.

Чи потрібна нам політика. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 11 лютого.

Причини московської ароганції. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 15 лютого.

Наша доба і люди холодного розуму. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 18 лютого.

Як Молотов і Гітлер ділили Бритійську імперію. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 22 лютого.

Комуністичне огнище з осередку Європи. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 25 лютого.

Не тепер, то в четвер. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 1 березня.

Дипломатична цюцюбабка. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 4 березня.

Шоста колона. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 8 березня.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 5.

Знехтований камінь. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 18 березня.

Англосакси і східні народи. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 22 березня.

Троянський кінь у Франції. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 25 березня.

Проблема Німеччини. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 29 березня.

Большевизм чи Московщина. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 1 квітня.

Рим, Атени, Київ. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 5 квітня.

Міжнародне безголов’я. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 12 квітня.

Сталін і його противники. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 15 квітня.

Визначні англійці про справу збігців. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 18 квітня.

Чари мілітаризму. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 26 квітня.

Історія повторюється. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 29 квітня.

Гасителі духа. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 3 травня.

На грані. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 13 травня.

Про те, що не дається ні змірити, ні злічити, ні зважити. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 17 травня.

Чи свобідна російська церква. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 20 травня.

Катівське свято в Празі. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 31 травня.

Ліга націй ч. 3. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 3 червня.

Приклад Греції і Туреччини. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 7 червня.

Сталінська опричнина. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 10 червня.

Як зорганізована УПА. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 14 червня.

Європа на вулкані. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 17 червня.

Кремлівський віщун. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 24 червня.

Приятелі Москви з ІРО. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 24 червня.

Сліпці прозрівають. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 27 червня.

Надвоє бабка ворожила. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 4 липня.

Червоні слов’янофіли. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 8 липня.

Через що винищує Москва селянство. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 27 липня.

Методи московсько-большевицької справедливості. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 29 липня.

Війна чотирьох держав проти УПА. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 1 серпня.

Добродійство ООН. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 5 серпня.

Латинський блок. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 12 серпня.

Чому тяжка боротьба з комунізмом. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 19 серпня.

Англія на роздоріжжі. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 26 серпня.

Слідами Андрія Боголюбського. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 5 вересня.

Хто такі вороги націоналізму. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 9 вересня.

Як Росія готується до війни. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 12 вересня.

Москва 1147 – 1947. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 16 вересня.

УПА на міжнародній арені. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 23 вересня.

Англійський часопис про повстанські рухи в Європі. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 3 жовтня.

Большевизм і право націй на самовизначення. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 6 жовтня.

Перемога де Голля. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 28 жовтня.

З приводу 30-ліття російської революції. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 31 жовтня.

Перед Лондонською конференцією. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 25 листопада.

Як вести пропаганду серед чужинців. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 28 листопада.

Яке об’єднання. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 5 грудня

2 вид.: Українець-час (Париж), 1947 р., 21 грудня.

Тов. Вишинський та історія. – Америка (Філадельфія), 1947 р., 9 грудня.

1948 р.

Партійна сварня. – ВООЧСУ, 1948 р., № 1, с.

В чім сила організації. – ВООЧСУ, 1948 р., № 6, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 60 – 63.

Об’єднання партій чи нації. – ВООЧСУ, 1948 р., № 10, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 47 – 50.

Шатость малоросійська. – ВООЧСУ, 1948 р., № 12, с.

Євангелія про провідників народу. – Євангельська правда (Торонто), 1948 р., № 9

Хрест проти диявола. – Українець-час (Париж), 1948 р., 1 серпня.

Хрест проти диявола. – Торонто: 1948 р.

2 вид.: Мюнхен – Буенос-Айрес: 1949 р.

3 вид.: Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 242 – 265.

За який провід? – Вінніпег: 1948 р. – 29 с.

2 вид.: Мюнхен: 1949 р.

3 вид.: Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 77 – 103.

Шельменко – національним героєм. – Гомін України (Торонто), 1948 р., № 1-2, 15 грудня.

1949 р.

Про валенродство. – ВООЧСУ, 1949 р., № 1, с.

Євангеліє і суспільний лад. – Українець, 2 лютого 1949 р.

За яку Україну. – ВООЧСУ, 1949 р., № 3, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 64 – 70.

3 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1955 р., № 7.

Релігія і визвольний рух. – ВООЧСУ, 1949 р., № 4, с.

Емігрантські фантазії. – ВООЧСУ, 1949 р., № 4, с.

Їх сила і наша слабість. – ВООЧСУ, 1949 р., № 5, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 106 – 117.

Своя традиція і чужий кий. – ВООЧСУ, 1949 р., № 7, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 118 – 122.

На другий день після… – ВООЧСУ, 1949 р., № 8, с.

Єднання в дусі. – ВООЧСУ, 1949 р., № 9, с.

Нова зміновіховщина. – ВООЧСУ, 1949 р., № 11, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 97 – 105.

Якою має бути література? – Торонто: 1949 р. – 12 с. (Гомін України, 1949 р., 15 січня).

П’ята колона. – Гомін України (Торонто), 1949 р., 1 лютого.

Шевченко і Московщина. – Гомін України (Торонто), 1949 р., 1 березня.

Традиція в літературі. – Гомін України (Торонто), 1949 р., 2 травня, 16 травня.

Чи Шевченко був селянським поетом. – Гомін України (Торонто), 1949 р., Різдво.

Поділ Російської імперії, Захід і ми. – Гомін України (Торонто), 1949 р., Різдво.

Євангелія і суспільний лад. – Гомін України, 1949 р., 2 лютого.

2 вид.: Євангельська правда (Торонто), 1949 р., № 1.

3 вид.: Українець-час (Париж), 1949 р., 20 лютого.

Націонал-комунізм. – Українець-час (Париж), 1949 р., 27 лютого, 6 березня.

Ще про націонал-комунізм. – Українець-час (Париж), 1949 р., 5 червня, 12 червня.

Документ ганьби. – Українець-час (Париж), 1949 р., 20 листопада.

Гоголь ясновидець. – Український робітник (Торонто), 1949 р., 25 листопада.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1949 р., 27 листопада.

Яфетові і Хамові сини. – На варті (Торонто), 1949 р., № 9.

Лист до редакції. – Український робітник (Торонто), 1949 р., 2 вересня.

Демаскування шашель. – Мюнхен: 1949 р. – 32 с.

2 вид.: Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 202 – 241.

Бог і ближній у Шевченка. – Слово (Торонто), 1949 р., березень. [1951?]

1950 р.

Чи Росія є непоборна. – ВООЧСУ, 1950 р., № 1, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 40 – 46.

3 вид.: Is Russia invincible? – The ukrainian review (London), 1957, № 2.

4 вид.: Is Russia invincible? – ABN-correspondence (Müchen), 1957 р., № 7.

Від Франка до Шевченка. – ВООЧСУ, 1950 р., № 2, с.

Ідеологи голоти. – ВООЧСУ, 1950 р., рік 4, № 3-4, с. 13 – 17.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 128 – 136.

З приводу одної книги. – ВООЧСУ, 1950 р., № 5, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 123 – 127.

Про чайку небогу. – ВООЧСУ, 1950 р., № 6, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 212 – 221.

Про нових Левітів. – Наша Мета, 3 червня 1950 р.

Російський хижак вчора і нині. – ВООЧСУ, 1950 р., № 8, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 24 – 33.

Видиво большевизму у Достоєвського. – ВООЧСУ, 1950 р., № 10, с.

2 вид.: Dostoyevsky's prophecy of bolshevism. – ABN-correspondence (Müchen), 1952 р., № 4.

3 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 34 – 39.

Заповіт Шевченка. – Торонто: 1950 р.; Лондон: 1951 р. – 16 с.

50-ліття РУП. – Українець-Час (Німеччина), бл. 1950 р., № 22 (188).

Перечулені Швейки. – Українець-час (Париж), 1950 р., 19 лютого.

Об’єднання і роз’єднання в науці св. Іоана Золотоуста. – Українець-час (Париж), 1950 р., 16 квітня.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 241 – 246.

З гетьманського руху в Канаді. – Українець-час (Париж), 1950 р., 18 червня.

Ідеал провідної верстви в «Енеїді» Котляревського. – Українець-час (Париж), 1950 р., 6, 13, 20, 27 серпня.

Напередодні війни. – Українець-час (Париж), 1950 р., 3 вересня.

Два патріотизми. – Визвольний шлях (Лондон), 1950 р., № 5, 6, 7, 10.

Заповіт «Мойсея». – На варті (Торонто), 1950 р., № 2.

Поет українського лицарства – Т. Шевченко. – На варті (Торонто), 1950 р., № 3.

Стати подібними до них. – На варті (Торонто), 1950 р., № 9.

Хто вестиме Україну. – На варті (Торонто), 1950 р., № 9.

Молодь і традиції національні. – На варті (Торонто), 1950 р., № 10.

The problem of manpower and Russians. – ABN-correspondence (Müchen), 1950 р., № 6.

Political kidnapping today and yesterday. – ABN-correspondence (Müchen), 1950 р., № 7.

The atom bomb is not enough. – ABN-correspondence (Müchen), 1950, № 8.

Eternal Russia. – ABN-correspondence (Müchen), 1950 р., № 11.

1951 р.

Шлях в провалля. – ВООЧСУ, 1951 р., № 1, с.

Сила крові. – ВООЧСУ, 1951 р., № 4, с.

Нові міхи на нове вино. – ВООЧСУ, 1951 р., № 7, с.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № 3.

Another face of russian communism. – ВООЧСУ, 1951 р., № 7, с.

2 вид.: Another face of russian communism. – ABN-correspondence (Müchen), 1951 р., № 10.

Якби кінь свою силу знав. – Українець-час (Париж), 1951 р., 10 червня.

Швейки без маски. – Українець-час (Париж), 1951 р., 28 липня, 12 серпня.

Російський візіонер більшовизму – Салтиков-Щедрін. – Українська думка (Лондон), 1951 р., 4 березня.

Співаник УПА – універсал нової України. – Визвольний шлях (Лондон), 1951 р., № 8.

Молодь і політика. – Авангард (Мюнхен), 1951 р., № 1.

King Philip and Athenians of our day. – ABN-correspondence (Müchen), 1951 р., № 3.

Alliances between Russia and the West. – ABN-correspondence (Müchen), 1951 р., № 12.

1952 р.

Правда прадідів великих. – Філадельфія: ООЧСУ, 1952 р. – 96 с.

На старо-київський шлях. – ВООЧСУ, 1952 р., № 1, с.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1952 р., 15 травня.

Відозва до Гриців. – ВООЧСУ, 1952 р., рік 6, № 3, с. 4 – 9.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1953 р., 11 червня.

3 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 247 – 257.

Політики «холодного розуму». – ВООЧСУ, 1952 р., рік 6, № 4, с. 9 – 13.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 172 – 181.

Прогресивний параліч. – ВООЧСУ, 1952 р., № 4 [?], с.

Ідеї Шевченка про бога і націю. – Українець-час (Париж), 1952 р., 16 березня.

Лицеміри проти «націоналізму». – Українець-час (Париж), 1952 р., 3 серпня.

Новітнє «москвобєсіє». – Українець-час (Париж), 1952 р., 28 вересня.

Imponderabilia. – Українець-час (Париж), 1952 р., 5 жовтня.

Націоналізм і суєслови з «Шляху». – Українець-час (Париж), 1952 р., 16, 23, 30 листопада.

Відпусти нам Варраву. – Український самостійник (Мюнхен), 1952 р., 7 грудня.

Pax Moscovitica і Ватикан. – Український самостійник (Мюнхен), 1952 р., 19 жовтня.

Криза європейської культури і Україна. – Українська думка (Лондон), 1952 р., 10 січня.

Царське вчора і большевицьке нині. – Українська думка (Лондон), 1952 р., 14 лютого.

2 вид.: ВООЧСУ, 1955 р., № 4, с.

3 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 278 – 283.

На міждорожжі чотирьох універсалів. – Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № 1.

2 вид.: Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № .

Містика і «реальне життя». – Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № 6.

Хто має вести. – Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № 8.

Ювілей тріумфу найбільшої брехні. – Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № 12.

Приклад Іспанії. – Визвольний шлях (Лондон), 1952 р., № 12.

Хаос сучасності і молодь. – Авангард (Мюнхен), 1952 р., № 5.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 19 – 23.

Про характер. – Крила (Нью-Йорк), 1952 р., № 5.

When will the West understand Russia. – ABN-correspondence (Müchen), 1953 р., № 7.

1953 р.

Не так тії вороги. – ВООЧСУ, 1953 р., № 5, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 182 – 197.

Г. Сковорода про національний провід. – ВООЧСУ, 1953 р., № 7, с.

Невсих Невтихович соціальним реформатором: «Нова заповідь» В. Винниченка. – ВООЧСУ, 1953 р., № 8.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 268 – 277.

Лист до редакції Вісника. – ВООЧСУ, 1953 р., № 8, с.

Заповіт Святослава. – ВООЧСУ, 1953 р., № 10, с.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 198 – 211.

Формотворчі ідеї провідної верстви. – Гомін України (Торонто), 1953 р., 5 вересня, 12 вересня, 19 вересня.

Місто премудрості божої. – Гомін України (Торонто), 1953 р., 6 серпня.

2 вид.: Від містики до політики. – Торонто: Спілка визволення України, 1957 р., с. 36 – 42.

Гуманність диявола раді. – Українець-час (Париж), 1953 р., 5 травня.

Світова змова проти націоналізму. – Українець-час (Париж), 1953 р., 28 червня.

Симон і Двайт. – Українець-час (Париж), 1953 р., 5 липня.

Щоби бути всестороннім. – Українець-час (Париж), 1953 р., 12 липня.

Кінець status quo. – Українець-час (Париж), 1953 р., 19 липня.

Лист до однодумців. – Українець-час (Париж), 1953 р., 30 серпня.

Орифлама в темну ніч. – Українець-час (Париж), 1953 р., 6 вересня.

Павло Крат. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 25 січня.

Двоподіл світу. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 25 січня.

Quod licet Iovi… – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 15 лютого.

Три війни. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 1 березня.

По смерті тирана. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 22 березня.

Як стримається Москву. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 19 квітня.

Чого треба Заходові. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 26 квітня.

Олена Теліга – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 28 червня.

Непотрібна майстру глина. – Український самостійник (Мюнхен), 1953 р., 16 серпня.

Портрет поетки (О. Теліги). – Українська думка (Лондон), 1953 р., 18 червня.

Душевна драма І. Франка та його сучасників. – Українська думка (Лондон), 1953 р., 13 серпня.

Бонапартизм нашого століття. – Українська думка (Лондон), 1953 р., 10 вересня.

Кавури й агентури. – Визвольний шлях (Лондон), 1953 р., № 4.

Воююча церква і нація. – Авангард (Мюнхен), 1953 р., № 1.

The wisdom of «fools». – ABN-correspondence (München), 1953 р., № 11.

2 вид.: Мудрість «божевільних». – Визвольний шлях (Лондон), 1954 р., № 1.

Поетка вогняних меж (Олена Теліга). – Торонто: 1953 р. – 96 с.

Туга за героїчним: постаті літературної України.–Лондон: 1953 р.–160 с.

1954 р.

Конфлікт поколінь. – ВООЧСУ, 1954 р., № 6, с.

Офензива комашні і Герберт Гувер. – ВООЧСУ, 1954 р., № 10, с.

Намул неволі. – Гомін України (Торонто), 1954 р., 16 січня.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1955 р., 22 травня.

3 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 234 – 240.

Лист до редакції Гомону України. – Гомін України (Торонто), 1954 р., 24 червня.

За яку літературу. – Гомін України (Торонто), 1954 р., № 29.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1954 р., 28 серпня.

Душа москаля. – Гомін України (Торонто), 1954 р., 21 серпня.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1954 р., 26 вересня.

3 вид.: Russian soul. – The ukrainian review (London), 1955, № 3.

4 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 258 -262.

Second sight і большевицька морда. – Гомін України (Торонто), 1954 р., 9 жовтня.

2 вид.: Московська отрута. – Торонто: Спілка визволення України, 1955 р., с. 263 – 267.

Блудні шляхи націонал-соціалістів. – Українець-час (Париж), 1954 р., 16 травня.

Про пекельний казан і рідних «демократів». – Українець-час (Париж), 1954 р., 30 травня.

Дипломатія московського лаптя. – Українець-час (Париж), 1954 р., 12 вересня.

Apres nous le deluge. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1954 р., 14 березня.

2 вид.: After us the deluge. – The ukrainian review (London), 1954, № 1.

4 більше як 20. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1954 р., 21 березня.

Пророцтво Ернеста Ренана. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1954 р., 27 квітня.

Під гіпнозом Москви. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1954 р., 30 травня.

Європа перед громадянською війною. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1954 р., 19 вересня.

Націонал-марксисти і релігія. – Визвольний шлях (Лондон), 1954 р., № 5.

Volentem fata ducund nolentem trahund. – ABN-correspondence (Müchen), 1954 р., № 1.

From St.Helene to Yalta. – ABN-correspondence (Müchen), 1954 р., № 5.

Рік 1918 – Київ. – Торонто: Гомін України, 1954 р. – 128 с.

2 вид.: Київ: Темпора, 2002 р. – 207 с.

1955 р.

З перспективи півстоліття. – ВООЧСУ, 1955 р., № 3, с.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1955 р., 24 квітня.

Знак ганьби. – ВООЧСУ, 1955 р., № 7, с.

Поет ідилії і «чорної лжи» (М. Рильський). – ВООЧСУ, 1955 р., № 12, с.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 109 – 123.

«Мазепа» Гюго – символ України. – Гомін України (Торонто), 1955 р., 7 січня.

2 вид.: Hugo's «Mazeppa» – the symbol of Ukraine – The ukrainian review (London), 1955, № 3.

Огню іскра великого. – Гомін України (Торонто), 1955 р., 17 квітня.

2 вид.: Українська думка (Лондон), 1955 р., 5 травня.

Генеральна лінія УРДП в літературі. – Гомін України (Торонто), 1955 р., 29 жовтня.

За духову спадщину Києва. – Гомін України (Торонто), 1955 р., 17 грудня.

2 вид.: For the spiritual heritage of Kyiv – The ukrainian review (London), 1956, № 1.

3 вид.: Від містики до політики. – Торонто: Спілка визволення України, 1957 р., с. 43 – 48.

Від Петлюри до Чан-Кай-Шека. – Українець-час (Париж), 1955 р., 13 березня.

Поет апокаліптичних літ (Є. Маланюк). – Українець-час (Париж), 1955 р., 24 квітня.

Чудацькі «думки» про українські справи. – Українець-час (Париж), 1955 р., 8 травня.

Чотири рецепти на знищення нації. – Українець-час (Париж), 1955 р., 10 липня.

Замах на еміграцію. – Українець-час (Париж), 1955 р., 31 липня.

Коли падатиме більшовизм. – Українець-час (Париж), 1955 р., 11 вересня.

Передсмертна московська «чехарда». – Шлях перемоги (Мюнхен), 1955 р., Великдень.

Похабний мир. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1955 р., 10 липня.

Memento нам. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1955 р., 6 листопада.

Партійна гризня. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1955 р., 25 грудня.

Про те, що найважливіше. – Українська думка (Лондон), 1955 р., 26 травня.

Трагедія Одержимої. – Визвольний шлях (Лондон), 1955 р., № 3.

Russia's mounting fever. – The ukrainian review (London), 1955, №

An infinite number of fools. – ABN-correspondence (Müchen), 1955 р., № 5.

Росія чи Європа? – Лондон: 1955 р. – 60 с. [на обкладинці 1954 р.]

Збірник статей. Зміст: Росія чи Європа? – 1709 – 1939. – Ленін як теоретик “пролетарського” асиміляторства. – Мертвецький великдень.

Московська отрута.–Торонто: Спілка визволення України, 1955 р.–296 с.

Збірник статей. Зміст: Власні традиції, не московська отрута [передмова]. – Хаос сучасності і молодь. – Російський хижак – вчора і нині. – Видиво большевизму у Достоєвського. – Чи Росія є непоборна? – Об’єднання нації, не партій. – Московська політграмота під маскою націоналізму. – В чім сила організації? – За яку Україну? – Проти антихриста – знак хреста (Релігія і визвольний рух). – Від міждержавної до громадянської війни. – “Позиції визвольного руху” чи нове совєтофільство? – Ставка на “грязь Москви” (Нова зміновіховщина). – Московська почвара і дурні Швейки (їх сила і наша слабість). Своя традиція або – чужий кий. Авангард Москви на Заході (З приводу однієї книги). – Ідеологи голоти. – Шлях у провалля (Зараза націонал-комунізму). – Гниль в середині. – Безідейні суеслови (Ідеологія і чин). – Холодний розум політичних тетерваків. – Степові “анархісти” і хитрі Паньки. – Заповіт Святослава та ідилічні смерди. – “Скажені вовки” і “вихолощені марксисти”. – Дух отари і дух провідництва. – Намул неволі. – Об’єднання і роз’єднання в науці св. Іоана Золотоуста. – Відозва до Гриців. – Душа москаля. – “Second sight” і большевицька “морда”. Невсих Невтихович – соціальним реформатором (“Нова заповідь” В. Винниченка). – Царське вчора і большевицьке нині. – Від держиморди царського до большевицького.

1956 р.

Пам’яті В.В.Радзимовської. – ВООЧСУ, 1956 р., № 2. [Валентина Яновська-Радзимовська, дочка письменниці Любові Яновської, товаришка Д.І.Донцова з часів його перебування у Санктпетербурзі – 1903..1907 рр.]

Про ослів і «вчених». – ВООЧСУ, 1956 р., № 9, с.

Блиснув світ… – ВООЧСУ, 1956 р., № 12, с.

«Старшобратня» пропаганда в літературі. – Гомін України (Торонто), 1956 р., 18 серпня.

Погребник ідей. – Гомін України (Торонто), 1956 р., 8 вересня.

Напередодні. – Гомін України (Торонто), 1956 р., 24 листопада.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1955 р., 2 грудня.

Усміх диявола. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 5 лютого.

Фантом і дійсність. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 11 березня.

Новий план «обдурити хохла». – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 8 квітня.

Від Лондону до катастрофи. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 27 травня

Без оман. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 12 серпня.

Революція в Угорщині і ми. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 25 листопада.

Політика Понтія Пілата. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., 2 грудня.

ОН чи АБН? – Шлях перемоги (Мюнхен), 1956 р., Різдво.

Слава козацька в драмі Поля Деруледа. – Визвольний шлях (Лондон), 1956 р., № 6.

Криза плебейської «еліти». – Визвольний шлях (Лондон), 1956 р., № 11.

Racialism in russian communist films. – The ukrainian review (London), 1956, № 1.

1957 р.

Мета «прогресивного об’єднання». – ВООЧСУ, 1957 р., № 3, с.

Полювання за «єретиками». – ВООЧСУ, 1957 р., № 6, с.

Два антагоністи: П. Куліш – Т. Шевченко. – ВООЧСУ, 1957 р., № 12, с.

2 вид.: Українець-час (Париж), 1958 р., 19 січня.

3 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 11 – 27.

Розгадка «єдинонеділимської» дурійки. – Гомін України (Торонто), 1957 р., 2 березня.

У вогні революції. – Гомін України (Торонто), 1957 р., 22 червня, 29 червня.

Актуальний Гоголь. – Гомін України (Торонто), 1957 р.,

Від політики до містики. – Гомін України (Торонто), 1957 р., 5 жовтня.

Про волів і про вождів. – Гомін України (Торонто), 1957 р., 21 грудня

Третя революція. – Альманах «Гомону України» на 1958 р., Торонто, 1957 р., с.

Прогресивне вороння з «Великого льоху». – Українець-час (Париж), 1957 р., 10 лютого.

Звідки взявся двоподіл. – Українець-час (Париж), 1957 р., 29 грудня.

Все або нічого. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., 27 січня.

Звичайних речей глибша суть. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., Великдень.

Від «Інтернаціоналу» до «Боже царя…». – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., 17 липня.

Пропаганда услужних «землячків». – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., 1 вересня.

В пазурах нечистого. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., 22, 29 вересня, 6 жовтня.

Добровільне лакейство. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., 27 жовтня.

Захід на слідах Гітлера? – Шлях перемоги (Мюнхен), 1957 р., Різдво.

Великий бюджет. – Визвольний шлях (Лондон), 1957 р., № 11.

Іродова політика. – Визвольний шлях (Лондон), 1957 р., № 10.

2 вид.: Від містики до політики. – Торонто: Спілка визволення України, 1957 р., с. 49 – 54.

The pact with the devil. – ABN-correspondence (Müchen), 1957 р., № 1.

2 вид.: Від містики до політики. – Торонто: Спілка визволення України, 1957 р., с. 55 – 58.

Peace and prosperity or freedom? – ABN-correspondence (Müchen), 1957 р., № 3.

Від містики до політики. – Торонто: Спілка визволення України, 1957 р. – 61 с.

Збірка статей. Зміст: Від містики до політики. – Місто премудрості божої. – За духову спадщину Києва. – Іродова політика («Огню іскра великого»). – Пакт з дияволом.

2 вид. всієї збірки: Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р., с. 266 – 317.

За яку революцію. – Торонто: Ліга визволення України, 1957 р. – 79 с.

1958 р.

Клопоти соціалістичних «самостійників». – Гомін України (Торонто), 1958 р., 18 січня.

«Хлопський розум» і голотський «глузд». – Гомін України (Торонто), 1958 р., 22 березня, 29 березня.

Про ментальність тих, що відкликаються до «совісті світу». – Гомін України (Торонто), 1958 р., 13 квітня.

Модерна література розкладу. – Гомін України (Торонто), 1958 р., 26 липня.

2 вид.: Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р., с. 286 – 295.

«Демократи» з мандатом. – Українець-час (Париж), 1958 р., 4 травня.

Ситуація по 1945 р. і Україна. – Українець-час (Париж), 1958 р., 25 травня.

Джерело націонал-комунізму на еміграції. – Українець-час (Париж), 1958 р., 13 липня.

2 вид.: Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 13 липня.

Лжепророки «прогресу». – Українець-час (Париж), 1958 р., 21 вересня.

Вони не знають… – Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 26 січня.

В обороні пам’яті неживих. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 23 лютого.

Відьмацькі гулі. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 30 березня.

Ображеним хохлам. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 4 травня.

Вовча зграя Півночі та її слуги. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 15 травня.

2 вид.: The pack of wolves from the north. – ABN-correspondence (Müchen), 1958 р., № 7.

Прометейська самостійність. – Шлях перемоги (Мюнхен), 1958 р., 1 червня.

The West steering a fatal cource. – ABN-correspondence (Müchen), 1958 р., № 1.

Defence tactics – tactics of defeat. – ABN-correspondence (Müchen), 1958 р., № 5.

Передмова до книги: Мерчанський О. Правда про Росію. – Торонто: 1958 р.

Дві літератури нашої доби. – Торонто: Гомін України, 1958 р. – 296 с.

Збірка статей. Зміст: Два антагоністи П. Куліш і Т. Шевченко. – Шевченко і Драгоманов. – Криза нашої літератури. – Роздвоєні душі (Невільники доктрини). – Українсько-совєтські псевдоморфози. – Поет ідилії і «чорної лжи» (М. Рильський). – Санчо Панца в літературі і житті. – Мати Лесі Українки (Олена Пчілка). – Естетика декадансу. – Наше літературне гетто. – «L'art pour l'art» чи як стимул літератури? – Криве дзеркало нашої літератури. – Трагічні оптимісти. – Модерна література розкладу.

1959 р.

Шевченко про Бога і націю. – Українець, 8 березня 1959 р.

Шевченко і фарисеї. – Гомін України, 1959 р., 7 березня.

1961 р.

Погромник плебейства [Шевченко]. – Гомін України, 11 березня 1961 р.

Незримі скрижалі Кобзаря. – Торонто: Гомін України, 1961 р. – 231 с.

Der Geist Russlands. – München: Schildverlag, 1961. – 96 S.

1965 р.

З хрестом чи з серпом? – 1965 р.

Емігрантські шашелі і націоналізм. – Вісник (Нью-Йорк), 1965 р., № 8.

1966 р.

Емігрантські і советські марксисти проти націоналізму. – Вісник (Нью-Йорк), 1966 р., № 3.

1967 р.

Хрестом і мечем. – Торонто: Ліга визволення України, 1967 р. – 320 с.

Збірка статей. Зміст: Дух наших традицій. – За який провід. – Об’єднання чи роз’єднання. – Маса і провід. – Кількість чи якість. – Орден – не партія. – Демаскування шашелів. – Хрест проти диявола. – Від містики до політики.

1968 р.

Клич доби. – 1968 р.

1969 р.

Новий наступ на націоналізм. – Гомін України, 1969 р., № 6.

1971 р.

Демонократи Заходу, Москва і наші прогресисти проти націоналізму. – Клич нації, 1971 р., р. 1, № 2.

Хаос сучасности і молодь. – К. : 2000 р. – 40 с.

Збірник статей. Зміст: Хаос сучасності і молодь. – Криза світової політики і наше завдання. – Сучасний хаос і „тетерваки” Сковороди. – Зброя на синів батька брехні. – Перед останньою чвертю ХХ-го віку.