Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Підстави нашої політики

Дмитро Донцов

Обкладинка видання 1921 р.

Обкладинка видання 1921 р.

Ця книга Д.І.Донцова була вперше надрукована у Відні в 1921 р.

Вихідні дані: Др. Дмитро Донцов. Підстави нашої політики. – Відень: Видавництво Донцових, 1921 р. – 212 с.

Наш текст подано за цим виданням.

Слід знати, що пізніше автор значно скоротив і переробив книгу і випустив її другим виданням (Нью-Йорк: ООЧСУ, 1957 р.).

В нашому е-перевиданні пороблено наступні зміни:

1. Підрядкові примітки Донцова [вставлено прямо в текст в квадратних дужках].

2. Виділено цитати.

3. Розділи розбито на підрозділи. І тим і другим дано назви, які повинні полегшити орієнтування в досить об’ємній книзі.

Гадки, висловлені в 1 – 4 розділах сеї книги – дальший розвиток тих, що я боронив від 1907 р. Критика драгоманівщини, як і цілої нашої політики – продовження тої, з якою я виступав як перед війною, так і за Ради, Гетьмана та Директорії.

Занепад нашої політичної думки в останні два роки, що знов збочила на манівці провінціоналізму, москвофільства та космополітизму, спонукав мене прискорити видання сеї книги, помимо того, що від сього мусіло потерпіти докладне формуловання тез праці.

До деяких з них верну згодом.

Автор.

Берн (Швейцарія), Март 1921.

Souvenons-nous surtout, que les droits de la patrie sont impreseriptibles, et que le peu de oas qu’elle fait de nos conseils ne nous dispense pas de les lui donner.

Ernest Renan (La reforme intellectuelle et morale).

Особливо пригадаймо собі, що права рідного краю не передавнюються та що факт, що він дуже рідко робить собі щось з наших порад, не звільняє нас від обов’язку давати їx йому.

Ернест Ренан (Інтелектуальна і моральна реформа).