Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Археометрія

Збірник «Археометрія та охорона історико-культурної спадщини» було засновано в 1997 р. як професійне видання Інституту пам’яткоохоронних досліджень. Ідея полягала у випуску двох томів на рік; реальність була така, що протягом 1997 – 2000 рр. нам вдалось надрукувати 4 книги збірника, підтримуючи темп 1 том на рік. Протягом 2001 – 2002 рр. Інституту не вдалося знайти фінансування на друк підготованих 5-го і 6-го томів, і тому було вирішено продовжити видання у вигляді веб-збірника.

В даному збірнику публікуються роботи, присвячені вивченню та охороні пам’яток історико-культурної спадщини. Це обумовлює досить широке коло охоплюваної проблематики, включаючи статті про результати археологічних розвідок та стаціонарних розкопок, презентацію нових методик в польових та лабораторних дослідженнях, реставраційно-консерваційних роботах та ін., а також про джерелознавчі, історіографічні, правознавчі й інші аспекти пам’яткоохоронної справи. Окрему рубрику складають рецензії на нові роботи відповідної профільної тематики, які публікуються у вітчизняній та зарубіжній спеціальній літературі. Видання розраховане на широке коло читачів різної фахової орієнтації, які не байдужі до проблем збереження та дослідження пам’яток історії та культури.

При переносі видання у веб ми відмовились від розбивки на номери, зберігши тільки тематичну рубрикацію. Для статей, опублікованих на папері, подано опис паперових версій.

Розділи