Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Знак

часопис Українського геральдичного товариства

Герб Українського геральдичного…

Українське геральдичне товариство – науково-дослідницька організація, що займається вивченням, популяризацією та сприяє розвиткові геральдики, прапорництва та суміжних історичних дисциплін – було створене 9 липня 1990 р. у Львові. Спершу Товариство об’єднувало дослідників зі Львівщини та сусідніх областей, але поступово його діяльність поширилась на всі реґіони України й 1993 р. воно було зареєстроване Міністерством юстиції України як всеукраїнська громадська організація. На сьогодні об’єднує провідних спеціалістів у галузі геральдики, вексилології (прапорництва), сфрагістики (печаткознавства), емблематики, уніформістики, генеалогії та родоводів.

Основною метою УГТ є сприяння відродженню та розвиток української геральдичної науки і суміжних з нею дисциплін і створення в Україні єдиної емблематичної системи, що досягається веденням науково-дослідницької роботи, вивченням та популяризацією геральдичної спадщини, розробкою основних напрямів розвитку сучасної української геральдики в окремих галузях та видах, надання консультацій органам місцевого самоврядування та різним організаціям.

Членами УГТ є понад 300 чоловік – це переважно історики, архівісти, працівники музеїв, художники, архітектори та інші особи, яких цікавлять напрямки роботи організації. За ці роки члени Товариства провели значну пошукову роботу в архівах та музеях, виконали багато практичних робіт, зокрема, – опрацювали кінцевий малюнок Малого Державного герба України, відновили давні чи розробили нові герби й прапори або надали консультації з цих та інших питань для багатьох областей, районів і понад 500 міст і сіл нашої держави, різних організацій та установ.

Спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім.М.Грушевського Національної академії наук України та Центральним державним історичним архівом України у Львові протягом 1991-2003 рр. було проведено 12 щорічних наукових геральдичних конференцій. Активно розвивається співпраця зі зарубіжними дослідниками, обговорюються наукові проблеми, відбувається обмін досвідом, напрацьовуються плани подальшої роботи. Так, 1994 р. було експоновано в Україні спільно зі Словацьким генеалогічно-геральдичним товариством виставку «Зі сучасної словацької геральдичної творчості« (Львів, Луцьк, Мукачево, Ужгород та Київ). З 1995 р. Українське геральдичне товариство стало членом двох об’єднання – Міжнародної Федерації Вексилологічних Асоціацій (FIAV) та Міжнародної Конфедерації Генеалогії та Геральдики (CIGH). Завдяки цьому вдалося налагодити активний обмін інформацією та співпрацю з багатьма зарубіжними вексилологічними, геральдичними та генеалогічними організаціями.

УГТ видало та підготувало до друку кілька монографій, низку інших наукових та науково-популярних видань, збірники матеріалів конференцій. Товариство видає з 1993 р. свій вісник «Знак«, у якому публікуються різноманітні матеріали з геральдики та інших дисциплін.

Андрій Гречило, голова УГТ, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України, кандидат історичних наук

Прапор Українського геральдичного…