Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Європейські джерела 16 – 17 ст.
про Кримське ханство

Жарких М.І.

Для відпочинку від програмування я займаюся наукою. Оце задумав серію розвідок з історії Кримського ханства. Деякі розділи вже опрацьовані – до них є посилання зі змісту; решта розділів знаходиться в процесі написання або існує тільки в планах (так би мовити, у вигляді мисленого древа).

Зміст

1. Миколай Розембарський (1498 р.)

2. Звістки М.Меховського [1517 р.] та С.Герберштейна [1549 р.] про татар

3. Миля Герберштейна

4. Трактат Михалона Литвина (1548 р.) як соціальна утопія та історичне джерело

5. Андрій Тарановський (1569 р.)

6. «Опис Татарії» М.Броневського (1579 р.): джерелознавчі спостереження

Додаткові параграфи про М.Броневського

7. Компілятивні твори 16 ст.: Блез де Віженер (1573 р.); Алессандро Гваньїні (1578 р.)

8. Жак де Люк (1625 р.)

9. Емідіо д’Асколі (1634 р.)

10. Гійом Левасер де Боплан (1650 р.)

11. Компілятивні твори 17 ст.: Пьєр Шевальє (1659 р.) та ін.