Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література до архіву знахідок представників вужачкових папоротей Ophioglossaceae в Україні

Іван Парнікоза, Збігнев Целька

Антосяк Т. М., Козурак А. В., Глеб Р. Ю. Знахідки рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, на території Карпатського біосферного заповідника // Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (резолюція 6). – T. 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 11). – Київ-Чернівці: Друк Арт, 2019. – С. 9–13.

Безсмертна О. О., Гелюта В. П. Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) // Укр. ботан. журн. – 2013 – Т. 70, № 6. – С. 792-795.

Безсмертна О. О., Бабицький А. І. Зафіксовані знахідки Botrychium virginianum (L.) Sw. на території України // Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). – T. 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». –Вип. 11). – Київ-Чернівці: Друк Арт, 2019. – С. 40–44.

Бузунко П. А. Знахідки рослин Червоної книги України в Щорсько-Семенівському геоботанічному районі // Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). – Т. 1 / наук. ред. А. А. Куземко. – Київ – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 89-93.

Воткальчук К. А., Санісло Я. П., Безсмертна О. О. Поширення в Україні Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) // Укр. ботан. журн., – 2014 – Т. 71, № 6. – С. 723-727.

Дмитраш-Вацеба І.І. Раритетні види рослин Південного Опілля: стан популяцій, загрози, перспективи збереження.–Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. – К.-2018 р. – 370 с.

Маргіттай А. Взносы къ флоре Подкарпатской Руси. 1923 р. Репринтне видання. Ужгород: Карпати, 2010 – С.14.

Мельник В. І. Види роду Botrychium Sw. (Botrychiceae), рекомендовані для включеня до Червоної книги України: географічне поширення та стан популяції // Наук. зап. НаУКМА, – 2009 – Т. 93. – С. 45-53.

Москалюк Б.І., Діденко С.Я. Нове місцезнаходження Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) в Українських Карпатах. У зб.: Актуальні питання досліджень рослинного світу Карпат: ретроспектива та сучасність: Матер. Міжнародної наукової конференції (м. Ужгород, 8–9 грудня 2016). Ужгород: УжНУ «Говерла», 2016, С. 47–48.

Орлов О. О. Рідкісні та зникаючі види судинних рослин Житомирської області. – Житомир: Волинь, ПП «Рута», 2005. – 296 с.

Панченко С. М. Знахідки рослин Червоної книги України на Північному Сході України // Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). – T. 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 11). – Київ-Чернівці: Друк Арт, 2019. – С. 301–305.

Парнікоза І. Ю. Сучасний стан популяцій видів Ophioglossaceae флори України // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, Вип. 1. – С. 22-27.

Токарюк А. І. Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) у флорі Буковинського Прикарпаття // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин та зеленого будівництва Матеріали 5 міжнародної конференції молодих дослідників. – К.: Фітосоціоцентр. – 2005. – С. 52-53.

Хом’як І. В. Нове місцезнаходження Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) на території Центрального Полісся // Укр. ботан. журн. – 2014 – Т. 71, № 2. – С. 206-208.

Чорней І. І., Буджак В. В., Токарюк А. І., Никирса Т. Д. Рід Botrychium Sw. (Ophioglossaceae) у флорі Буковини – хорологічна характеристика // Науковій вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 194: Біологія. – Чернівці: «Рута». – 2004. – С. 132-137.

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / Ред.: В.А. Онищенко і Т.Л. Андрієнко. — К.: Фітосоціоцентр, 2012а. — 406 с.

Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні парки / Ред.: В.А. Онищенко і Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012b. — 580 с.

Bilz M., Kell S. P., Maxted N., Lansdown R. V. European Red List of Vascular Plants. – Luxembourg: Publications Office of the European Union – 2011. – 142 c.

Талиев В. Введение в ботаническое исследование Харьковской губернии. Харьков-1913 – С. 28.