Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Список флори судинних рослин островів та заплавних урочищ Дніпра, м. Київ

Парнікоза І.

1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна;

2. Національний історико-архітектурний музей “Київська Фортеця”, вул. Госпітальна, 24A, Київ, 01133, Україна, i.yu.parnikoza@imbg.org.ua

Впродовж 2010-2013 рр. нами було обстежено дніпровські острови та колишні заплавні урочища з метою первинної інвентаризації флори судинних рослин. Рослини збиралися та визначалися, на основі чого складено даний список флори з урахуванням наступних територій:

острів Великий Північний (Vel.Pivnich.o), острів Вальковський (Valkov. о), острів Пташиний (Ptash.o), острів Лопуховатий (Lopuch.o), острів Муромець (Murom.o), острів Труханів (Trukh.o), острів Долобецький (Dolob.o), урочище Горбачиха (Gorb.t), острів Венеціанський (Venec.o), острів Великий Південний (Vel.Pivd.o), урочище Покал-острів Галерний (Pokal-Galern.t), острів Жуків (Zhukiv.o), Осокорківські луки (Osokork.M.t), острів Козачий (Kozach.o), острів Проміжний (Promizn.o), острів Ольжин (Olzyn.o), острів Дикий (Dyky.o.), острів Покал (Pokal.o), урочище Конча-Озерна, Обухівський р-н. (Konch-Ozer.), затока та урочище Берковщина (Berkov.t), озеро Жандарка (Біле), колишнє с. Позняки (Zhandar.t), урочище Запісоччя (південне) (Zap.Pivd.t), урочище Запісоччя (північне) (Zap.Pivn.t), Троєщинська заплава (від Запісоччя до Погребської Старухи та урочища Келійки (Troesh.t1), Затока Собаче Гирло і її коса (Sob.Gyrl.t), узбережжя Оболонської затоки та основа коси (без самої коси) (Obolon. Zat.t), район озер Прірва та Горячка (Prirv.Gorach.t), острів Оболонський (Obolon.o), острів Міжмостний (Migm.o), острів Крайній (Krainy.o), урочище Келійки-Діброва-озеро Вигурівське Середнє (Troesh.t2), острів коси Оболонської затоки (Zel.o), урочище Бичок (Bychok.t), урочище Наталка з заплавнім лісом під опорами Північного мосту (Natalka.t), затока Вовкувата (Vovkuv.t), Оболонська заплава на південь від Верблюда (Verblud.S.t.), район озера Редькіне (Redkin.t), Оболонська заплава на північ від затоки Верблюд у озера Лукове (Verblud.N.t), північний край Оболоні у ДВС (наразі знищено) (DWS.t), оз. Біле, Оболонь (Bile.Ob.t), озеро Нижній Тельбін (D. Telbin), Алмазне озеро (Almaz.o), озеро Радунка (Radun.o), озеро Вербне (Verbne.o), озеро Вирлиця (Vyrlitsa.o), озеро Русанівське (Rusan o.), озеро Срібний Кіл (Sribn.Kil.l.), озеро Позняківське (Pozniak.l.), озеро Лебедине (Lebed.l.), озеро Лугове (Lug.l.), озеро Йорданське (Iordan.l.), озеро Кирилівське (Kyryl.l.), Дніпровська затока (Dnepr.zat.), Видубицьке озеро (Vydubic.l.), острів Сателіт (Sat.o.), острів Малий Північний (Mal.Pivn.o.), острів Малий Південний (Mal.Pvd.o.), острів Малий Західний (Mal.Zah.o.).

Відповідно у нашому списку ми використовуємо введені тут скорочення для кожної з територій. За основу списку флори судинних рослин київської заплави Дніпра покладено список, який наводиться в роботі:

Цуканова Г.О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона: Дис…. канд. біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. – К., 2005. — 162 с. В разі потреби цей список розширювався та доповнювався, відповідно до наших знахідок чи даних літератури.

Дослідження флори заплави Дніпра у Києві не стоїть на місці. Зважаючи на це, ми передбачаємо можливість його доповнення. При цьому для знахідок зроблених пізніше за 2010-13 рр. буде вказуватися рік та автор знахідки:

Дідух Я. П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа-Груп, 2012 – 163 с.

Савицький О.Л., Зуб Л. М. Рослинність водойм м. Києва // Укр. ботан. журн., 1999 – Т. 56 (3). – С. 266-275 (Savitsky, Zub, 1999).

Оляницька Л. Г., Багацька Т.С. Сучасні фітокомплекси і угруповання рослин водойм м. Києва // В кн. Екологічний стан водойм м. Києва, Ред. Кундієв В.А. – К.: Фітосоціоцентр. 2005. – С. 49-55 (Olanicka, Bagacka, 2005)

Використано відомості щодо поширення адвентивних видів рослин згідно публікаціям:

Мосякін С.Л. Територіальні закономірності експансії адвентивних рослин в урбанізованому середовищі (на прикладі м. Києва) // Український ботанічний журнал. ­ 1996. ­ Т. 53, №5. – С. 536-545 (Mosiakin, 1996) – відповідно до статті рослини подано для таких зон: Поділ, зона зернопереробних підприємств Podil-Zern, Поділ, зона станції Петрівка (Podil- Petrivka), Поділ, Зона річкового порту (Podil-Port), зона Дніпровської заплави (Dnipfl).

Мосякін С.Л., Яворська О.Г. Нові знахідки адвентивних рослин у флорі Київської міської агломерації // Український ботанічний журнал. ­ 2001. ­ Т. 58, №4. – С. 493-497 (Mosiakin, Yavorska, 2001).

Символ «-» біля того чи іншого виду значить, що в списках флори, які було взято за основу цей вид наводився, але нами (чи в літературі) в якомусь конкретному місці не зафіксований.

При використанні даних даної електронної публікації посилання обов’язкове.

Рекомендована форма посилання:

Парнікоза І.Ю. Список флори судинних рослин островів та заплавних урочищ Дніпра, м. Київ /Parnikoza I. List of vascular plants flora of the Dnieper Islands and floodplain tracts in Kyiv city / Електронний ресурс: [https://www.myslenedrevo.com.ua/index.php?Node=307163&Lang=uk. Дата доступу].