Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. Які давньогрецькі автори залишили опис пам’яток Нижнього Побужжя?

2. Який характер забудови мала Борисфеніда на першому етапі свого існування?

3. Як характеризуються стосунки Ольвії і Березанського поселення в елліністичний період?

4. Який характер забудови мала Ольвія в архаїчний час?

5. Назвіть етапи історії ольвійської хори.

6. Які пам’ятки пов’язуються з калліпідами Геродота?

7. Які обряди поховання зафіксовані в некрополі Ольвії?