Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Питання для самоконтролю

Ольговський С.Я.

1. У чому полягає проблема визначення часу заснування Херсонеса?

2. Які етапи виділяють в історії вивчення Херсонеса?

3. Як забудовувався Херсонес в різні етапи своєї історії?

4. Як проходило освоєння сільської території Херсонеса?

5. Назвіть основні етапи політичної історії Херсонеса.

6. Які типи поховального обряду зафіксовані в некрополі Херсонеса?