Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поезії

Юрій Федькович


Наше е-перевидання поезії Ю. Федьковича слідує найповнішому виданню 1902 року, підготованому Іваном Франком. Ось його бібліографічний опис:

Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р. – 22, 806 с.

Скан цього видання можна завантажити .

В перевиданні ми слідували порядку групування, визначеному І. Франком. Відмінності, які у нас зроблені, полягають в наступному:

1. Ті різночитання, які Франко вважав друкарськими помилками, у нас не відтворюються, мовчки виправляються.

2. Дуже неусталений і хиткий фонетичний правопис Ю. Федьковича, який Франко привів до норм галицького шкільного правопису поч. 20 ст., ми були змушені дещо наблизити до сучасного правопису. Одночасно ми старались зберегти притаманну творам Федьковича варіативність написання одних і тих самих слів, а деякі збережені фонетичноі особливості дають змогу відчути, як вимовляв слова сам автор.

3. Примітки під текстами поезій належать І. Франкові; необхідні примітки, пороблені в нашому е-перевиданні, виділені кольором. До деяких творів, наприклад, до збірки «Дикі думи», сам Федькович дав примітки з поясненням значення деяких слів. Такі примітки відзначені «прим. Ю. Федьковича».

Використано також коментарі М. Й. Шалати з видання: Юрій Федькович. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи. – К.: Наукова думка, 1985 р. – 575 с.