Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поезії 1885 – 1887 рр.

Юрій Федькович


Примітки

Подаємо тут окремою ґрупкою ті поезії, що були написані Федьковичем в часі го побуту в Чернівцях і друковані в «Буковиньскім Календарі» 1886 і 1887, в «Буковині» 1886, «Зернах» 1887 і «Ватрі» 1887, або заховались у рукописах, а не війшли в ті ріжнородні співанники, яких складанєм займався Ф-ч головно в останніх роках життя, і які друкуємо далі.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 463 – 496.