Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Під Корсунем

Адріан Кащенко

Історична повість

1. Корсунський козак Данило Цимбалюк

2. Вість про початок повстання Хмельницького

3. Польське військо у Корсуні

4. Микита Галаган захищає свою жінку

5. Стефан Потоцький збирається у похід

6. Полковник Друцький катує Прісю

7. Загибель Стефана Потоцького

8. Клятва Данила Цимбалюка

9. Поляки спалюють Корсунь

10. Галаган готує засідку на поляків

11. У таборі Хмельницького

12. Подвиг Микити Галагана

13. Корсунська перемога

14. Пріся шукає чоловіка

15. Слава Галаганові!


Історична повість про перемогу Богдана Хмельницького над поляками під Корсунем у 1648 р. написана в 1913 році. Вперше надрукована в Києві в 1914 р. В нашому е-перевиданні розділам повість дано назви.

Подається за виданням: Кащенко Адріан Зруйноване гніздо. Історичні повісті та оповідання. – К.: Дніпро, 1991 р., с. 5 – 98.

Обкладинка віденського видання повісті…

Обкладинка віденського видання
повісті А. Кащенка «Під Корсунем» (1919 р.)