Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Дід-пасішник

Микола Костомаров

А. П. Рославскому

Під яблонню зеленою хлоп’ята сидять,

А вколо їх меж листями та бджоли гудять,

І дід посередині на кобзоньці грає

І старую пісеньку молодцям співає;

І жодний не рушиться: всі очі встромили

На діда; всі слухають, буцім оніміли!

Співає дідусь і внуку і сину,

Співає дідусь про стару годину!

Було колись – між всіма городами

Старий наш город Київ чепуривсь,

Із банями, над ясними хрестами

У славному Дніпрі-ріці лиснівсь;

Там в теремах князі бенкетовали,

А піснярі про їх діла співали.

Було колись: вкраїнську ясну долю

Розшарпали недобрії брати;

Було колись: недолю і неволю

К нам принесли татарськії орди;

Із Києва зробили попелище,

І запустів наш край, як гробовище.

Було колись: завзятий гайдамака

В степах широких вітри впереджав;

Без ласки він, обшарпаний бурлака,

До смерті все сусіднє забивав.

Але недовго парубки тулялись:

Господь поміг – вони угамувались.

Було колись: Латинщина-попівна

Ввійшла до нас: прийшлося всім хворать!

Нас налигала Польща супротивна,

І стидко-бридко роки ті згадать:

Святі церкви усі були замкнуті,

І бідні люде мерли без покути.

Було колись: Хмельницький з козаками

Бездольную Вкраїну визволяв,

І усівав свої степи костями,

І самій Польщі тусана давав:

Король, пани Потоцькі, Вишневецькі,

Затуркані, скакали по-німецьки.

Було колись: недоля вмудровалась,

І знову лях жахнутий одлигнув;

Вкраїна вп’ять була заколихалась,

І вп’ять було нас ворог надавнув.

Московський цар за бідних уступився

І за своїх дітей з ляхами бився.

Було колись: Петро наш ім’янитий

Хмельницького волення допевняв

І, як той звір, увесь в крові облитий,

З поганцями Вкраїну рабовав:

Хотів в ставу позбави і недолі

Нагибать скарб слабоди і визволу!

Було колись: як чайка луговая,

Що при дорозі вивела дітей

(Жнива прийшли, вона кружком літає:

Кигиче, мов прохається в людей),

Вперед і взад, все тілько лихо бачить, –

І вдень і вніч Вкраїна наша плачеть.

Було колись: лукавий наш Мазепа,

Чьє мення вам тепера й гидь і страсть,

Заворушивсь, – та й піднялась халепа:

Поквапились добуть або пропасть!

Але Полтаву наші поминають,

А гетьмана глумують, проклинають.

Було колись: Павло наш не злякався:

Перед царем як гетьман різво став

І думку ту повідать не вбоявся,

Що, як дитя, у мислі годовав;

І він знудивсь, на чужині з’єднанний;

За ним – він був українець останній.

Блідніє наш дідусенько: голос ізмінився,

Як липонька підцюкана, набік похилився;

І кобзонька додолоньку з брязгом покотилася,

І пісенька неспітая у вітрі розлетілася!


Примітки

А. П. Рославскому. – Рославський-Петровський Олександр Петрович (1816 – 1872) – професор Харківського університету, статистик, історик, близький знайомий Костомарова, з яким вони кілька років жили на одній квартирі. Пізніше – ректор університету.

…недолю і неволю // К нам принесли татарськії орди… – монголо-татарські орди, очолені Батиєм (Бату-ханом, онуком Чингіз-хана), протягом 1237 – 1240 рр. завоювали Русь; Київ захоплено й по-варварськи зруйновано 1240 р.

Нас налигала Польша супротивна… – українські й білоруські землі, які з XIII – XIV ст. були у складі Великого князівства Литовського, опинилися під гнітом шляхетської Польщі з 1569 p., коли Литва й Польща уклали Люблінську унію, утворивши єдину державу – Річ Посполиту.

Хмельницький з козаками // Бездольную Вкраїну визволяв… – йдеться про народно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в середині XVII ст.

Король, пани Потоцькі, Вишневецькі затуркані… – польський король Ян II Казимир змушений був у листопаді 1648 р. укласти мир з Б. Хмельницьким, війська якого оточили м. Замостя. Під Жовтими Водами у 1648 р. загинув С. Потоцький, син коронного гетьмана М. Потоцького; а сам коронний гетьман у результаті поразки під Корсунем (травень 1648 р.) опинився в полоні у перекопського мурзи Тугай-бея. Вишневецькі – український магнатський рід, що на початку XVII ст. покатоличився й спольщився. Ярема Вишневецький (1612 – 1651), який із своїми надвірними загонами люто розправлявся з повсталими, був розбитий М. Кривоносом під Старокостянтиновом.

Московський цар за бідних уступився // І за своїх дітей з ляхами бився. – Після Переяславської угоди про возз’єднання України з Російською державою спільні українські й російські війська завдали шляхті й Туреччині низку поразок, результатом чого було укладення перемир’я Росії з Польщею – т. зв. Віленська комісія (1656).

…Петро наш ім’янитий… – до імені Петра додано авторське посилання – «Заднепровский гетман Петро Дорошенко», якого поет осуджує за союз із турками й кримськими татарами, що був негідним засобом досягнення «слабоди і визволу»; 1880 р. Костомаров докладно розповість про кінець гетьманства Дорошенка у повісті «Черниговка».

…як чайка луговая, // Що при дорозі вивела дітей… – образ із пісні, що приписується І. С. Мазепі, «Ой горе, горе чайці-небозі…»; пісня стала народною [Гетьман Ів. Мазепа. Вірші. – Звенигородка, 1919. – С. 13 – 14.].

Мазепа Іван Степанович (1644 – 1709) – гетьман Лівобережної України (1687 – 1708); у прагненні визволити Україну з-під самодержавного гніту уклав таємні угоди з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом XII, на бік якого перейшов восени 1708 року. Після Полтавської битви (27 червня 1709 р. за ст. ст.) опинився у вигнанні у Туреччині, де й помер того ж року.

…Павло наш не злякався… – до імені Павла є авторська виноска: «Наказный гетман и полковник черниговский Павел Полуботок».

Полуботок Павло Леонтійович (бл. 1660 – 29.12.1723) – чернігівський полковник (1706 – 1722), наказний гетьман Лівобережної України (1722 – 1723). Відстоював разом з старшинською верхівкою скасування Малоросійської колегії та відновлення гетьманства. За наказом Петра І викликаний до Петербурга, ув’язнений в Петропавловській фортеці, де й помер. Т. Шевченко опоетизував гетьмана в поемі «Сон» («У всякого своя доля…», 1844).

Подається за виданням: Костомаров М.І. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1990 р., т. 1, с. 48 – 50.