Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Верба

Вільям Шекспір,
переклад Миколи Костомарова

Пісня Дездемони

Ой вербице зеленая,

Вербонько моя!

Під вербою зеленою

Дівочка сиділа,

І бідную головоньку

Долі похилила.

Ой вербице зеленая,

Вербонько моя!

І на груди положила

Білі рученята,

І сльозами заплакали

Карі оченята.

Ой вербице зеленая,

Вербонько моя!

І на білеє каміння

Сльозоньки падали,

І холодне каміннячко

Сльози пробивали.

Ой вербице зеленая,

Вербонько моя!

Вийте вінки, дівчатонька,

Збирайтесь в таночок;

Мені буде з зеленої

Вербоньки віночок!


Примітки

Вперше надруковано у виданні: Литературное наследие… H. И. Костомарова. – С. 229, за автографом, знайденим 1886 р. в паперах Г. Н. Мордовцевої.

Пізніше автограф загублено.

Переклад пісні Дездемони з трагедії У. Шекспіра «Отелло». Дата в першодруку: «1849». Подається за першодруком.

Подається за виданням: Костомаров М.І. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1990 р., т. 1, с. 162.