Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

12.07.1837 р. До I. I. Срезневського

Полтава 1837 года, июля 12 дня. Полтава

Сочиненные мною малороссийские оперы: Наталка Полтавка и Москаль Чаривник поручаю для издания в свет, в каком будет нужно количестве экземпляров, титулярному советнику Измаилу Ивановичу Срезневскому.

Майор Иван Петров сын Котляревский.


Примітки

Доручення (1837 р.)

Вперше надруковано у виданні: І. П. Котляревський, Повне зібрання творів у двох томах, т. II, К., Вид-во АН УРСР, 1953. стор. 90.

Оригінал зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (№ 52/26).

Подається за оригіналом.

Лист-доручення на ім’я І. І. Срезневського написано іншою особою; Котляревський лише підписав: «Майор Иван Петров сын Котляревский».

У відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (№ 52/27) зберігається ще одне доручення на ім’я І. І. Срезневського, яке майже дослівно повторює перше. Написано також іншою особою; Котляревському належать тільки слова: «Майор Иван Петров сын Котляревского руку приложил».

Наводимо цей лист-доручення:

«Сочиненные мною малороссийские оперы: Наталка Полтавка и Москаль чаривник поручаю для издания в свет, в каком будет нужно количестве экземпляров, адъюнкт профессору императорского Харьковского университета Измаилу Ивановичу Срезневскому. 1838 года, мая 25 дня. Г. Полтава. Майор Иван Петров сын Котляревский руку приложил».

Доручення завірене Полтавською місцевою поліцією:

«Что сие свидетельство действительно подписано собственноручно господином майором Иваном Петровым сыном Котляревский, в том Полтавская городская полиция подписом и с приложением казенной печати удостоверяет. Полтава, мая 31 дня, 1838 года.

Полицмейстер Панкратьев. За письмоводителя [Підпис]».

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 – 1880) – визначний російський і український вчений-філолог, славіст, академік, професор Харківського університету. У 30-х роках був активним учасником літературного життя Харкова; видавав «Украинский альманах», «Украинский сборник», «Запорожскую старину». Перу І. Срезневського належить ряд цінних праць з історії слов’янських літератур.

Подається за виданням: Котляревський І.П. Повне зібрання творів. – К.: Наукова думка, 1969 р., с. 336.