Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Бібліографія

Бібліографія M. Хвильового розміщена за таким пляном:

1. Поезія; 2. Проза; 3. Критика, публіцистика, листи; 4. Твори, які появилися під псевдонімами; 5. Твори в перекладах; 6. Про життя і творчість М. Хвильового.

Розділи про поезію і прозу поділено на дві частини: І. Публікації творів М. Хвильового окремими книгами; II. Публікації творів письменника у збірниках, альманах, окремих книгах, журналах і газетах.

Обидві частини подано за хронологічним порядком.

Всі інші частини подано за роками і за абеткою.

Опублікована бібліографія не претендує на вичерпну повноту. Зокрема не вдалося зібрати повністю відгуків на творчість М. Хвильового та про його життя з періодичних видань, які появлялися в УРСР, в Західній Україні і за кордоном.

Бібліографію зібрали й підготовили Олег Ільницький, Марта Скорупська та Осип Зінкевич. Систематизацію і кінцеву редакцію бібліографії зробив Осип Зінкевич.

В бібліографії застосовано такі скорочення:

Б. – Балтимор; Б.в. – видання, в яких не подано назви видавництва; Б.м. – публікації, в яких не подано місця видання; В. – Відень; Вар. – Варшава; Д. – Детройт; Е. – Едмонтон; К. – Київ; Кр. – Краків; Л. – Львів; Лн. _ – Ленінград; М. – Москва; Мю. – Мюнхен; Н. Й. – Нью-Йорк; Н.У. – Новий Ульм; П. – Прага; Пар. – Париж; Р. – Рим; Т. – Торонто; Ф. – Філядельфія; Ч. – Чернівці; Чк. – Чікаго.


Примітки

Подається за виданням: Хвильовий М. Твори у 5 тт. – Нью-Йорк: 1986 р. т. 5, с. 691 – 792.